lördag 18 juni 2016

ATT FÖLJA MÄNNISKOR ELLER JESUS...


Det har flutet mycket vatten, under broarna sedan
jag var här sist...

Men...Jag ser fortfarande ljuset ut ur tunneln, även om man icke är perfekt.

Att våga vara misslyckad, att våga ta konsekvenser för sitt eget handlade...

Att kunna vara den, som kan säga förlåt ...

Att följa människor och deras professionella förebild,
är tyvärr inget ideal för min egen del.

Jag har sett mycket exempel på, hur det är att gå ut i en "kraft" som icke är ens egen.

Man tar sig en rätt, utan att ens fråga om den stämmer ?
Undrar vad Jesus själv, tycker och känner ?

Frågan som du nu ställer till dig själv: Är du bitter ?
Ja till en viss del.

Min besvikelse ligger hos människor, som behandlar andra illa och drar fördel av andras tillkortakommanden, för att dessa vill upphöja sig själv.

Att tillhöra JESUS, innebär ingen tävlan om vem som är störst, bäst eller vackrast...

Tänk på : Det är icke din förtjänst, utan det är allt utav en evig NÅD

Några tankar från mig denna eftermiddag.

Önskar er alla som läser:

Ha en välsignad afton med kärlek och kramar <3