lördag 5 september 2015

MIDNATTS ROPET BUDSKAP LJUDER...


ÄR DU REDO ?

Vi ser ett kaos utöver vår allas värld.

Människor fruktar och flyr för sina liv.

Gränser, luftrum etc....

Vem äger ?

Fria människor som Gud har skapat, i sin kärlek.

Vi förfasar oss vad som händer här, och nu helt plötsligt.
Men det fanns redan i begynnelsen..

Abel och Kain.

Inget nytt under solen....

Hos Gud finns inga gränser.

Du är, det hjärtat och Jesus talar till dig.

Finns inget som är ditt eller mitt,
ty vi skola alla förr eller senare försvinna...

Generationer och traditioner....

Sitta fast...  med skygglappar  ?

Ärvda titlar, eller kunna ta sig egna titlar,
kunna icke rädda denna jord.

Antikrist är i antågande som ett ljusets ängel,
i ett försök att bringa fred.

Många skola böja knä, inför honom.


Men akta dig, du älskade människa.

Dubbelmoral, och många röster som vill verka.

Varken kung, president eller politik kan hjälpa dig.

Varken olika kyrkor, giver dig råd.

Alla vill ...Kommen till " Oss "

Må vårt hjärta både inbjuda, tala under vägens gång... i sanning.

Midnatts ropet budskap ljuder !

Sök Jesus, medan han låter sig  finnas,
ty det kommer en dag, när nåden är slut...

Önskar Guds välsignelser.