söndag 29 mars 2015

SANT ELLER FALSKT...


Den sanne  lider...

Den falske vill ha ständigt ha uppmärksamhet,
stå i centrum för att få vara främst..

Den sanne lider därför att osjälviskhet och kärlek misstolkas...

Detta retar den hatfyllde....

Vad skänker ett hjärta till att härda ut ?

Jo, vissheten att den kallelse med vilken man går ut i världen
är den kärleksrike Gudens egen kallelse.

Om saltet mist sin sälta, och inget är något salt ?

vartill tjänar det då utom för skräphögen ?

Ringhet, svaghet, förbarmande och kärlek...
hör Jesus till.

Jesus säger :
Huru har jag inte velat församla dina barn
liksom hönan församla sina kycklingar, under vingar!

MEN I HAVEN ICKE VELAT !

Jesu kärlek omvärver oss alla.

O, människor, när skola den heliga gnistan och tacksamheten
uppstiga i våra hjärtan ?

Först i genkärlekens ögonblick lever vi !fredag 20 mars 2015

VÅRA BEKYMMER ELLER HERRENS ?


"Det är så betydelsefullt och omtyckt att hava bekymmer om andra..."

Den som icke alltid har händerna fulla av sysslor,
och huvudet fullt av plikter,
bedöms ofta som lättsinnig och ansvarslös

Hur skola det gå... Hur skola det se ut här i världen,
om man icke hade planering och omsorg....?

Människan är mån om att skaffa sig bekymmer...
Många är till och med rädda för att mista dem.

Hur skulle det bliva :

Om man slapp höra om krämpor
Om grannen vore skötsam.
Att ha bekymmer om vädret...
Skvaller  etc som bedrivs rent ut  sagt om andra människor.

Bekymrade människor är icke rika,
och gör icke heller andra rika.

De har varken starkare medkänsla, eller varmare hjärta.

Bekymren tär både på humör och hälsa.

En kristen människa skola vara bekymmersfri som en fågel och lilja.

Vår Fader vet.
Jesu kärlek på korset, gav oss alla svar på tal.

Var frimodig i Herren Jesus.

Att söka Guds rike först,
sedan kommer allt det andra.

För mig är Jesus allt.
Idag firar jag födelsedag: 20/3 från : 1982 när jag fick mitt första möte och överlämnade mig till Jesus :)

Mycket har runnit under broarna sedan dess.

Är styrkt och stärk från min Frälsare Jesus ännu idag.

Kasta din oro och dina bekymmer på honom
ty han har lovat att taga hand om dem.


Litar vi på Jesus,
eller mer på människors omdömen ?

Allt gott och välsignelser till eder alla !


tisdag 17 mars 2015

HJÄRTATS NAKNA SANNING...


Ser idag hur kristna går emot sina egna p.g.a. varningar....

Förundrad står man bredvid och tänker:
Hur är detta möjligt ?

Är vi icke på väg mot samma mål ?

Tyvärr så har människan en tendens att sätta sina behov främst.

Att sko sig på andras bekostnad och vara populär

Man talar så mycket fina ord, men ser icke till den som ligger i diket.
ALLA GICK FÖRBI......


ENDAST DÖDA FISKAR FLYTER MED STRÖMMEN

När ska vi vakna och inse sanningen?

Vad har etablerade församlingar av idag att ge ut ?

Dans, Yoga, Teater osv..med världens medel

En sargad människa vet redan det, och behöver inget mer av det.

Människan söker en naken sanning som är ädel god och äkta.

Vad vill du göra för människor i Jesu namn `?

Förkasta eller uppmuntra och hjälpa ?

Säg vilken människa du är :


Prästen som gick förbi, Leviten  etc..eller den barmhärtige  samariten...?

Finns många idag som är både blinda och döva,
och bara vill se som de själva vill se.

Vakna Upp se på JESUS.

TIDEN ÄR KORT !

onsdag 4 mars 2015

ATT ÄLSKA SIN NÄSTA...


Har varit med, och sett mycket under vandringen med Jesus.

Att få gå ut i Andens kraft.

Utanför "fältet" och varna.

Möta sargade människor som lider nöd.

Att vara ett verktyg i Guds hand...
även om man icke är perfekt i människors åsyn.......

Endast Herren Gud och hans ord har svaren.

Jesus lärde mig : Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Men stundom fick man ej det tillbaka, men man förtröttas ej ändå.

Livet handlar om att ge sig hän, vad vi sätter först i hjärtat

Att älska Jesus är först ,
det andra tar Herren hand om,

Våra vägar kan se olika ut, man skola aldrig förkasta,  utan rannsaka.

Ty Gud skola själv döma

Visdomen kommer ifrån Gud,..

Ty den som icke var någonting i världen, den utvalde Gud.

TIDEN ÄR KORT !