tisdag 30 december 2014

VÅGA VARA DIG SJÄLV...


Men Herren har sagt till mig :
Min nåd är dig nog.
Ty kraften fullkomnas i svaghet.

Därför vill jag hellre med glädje,
berömma mig av min svaghet,
på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.......

Ja, tänker du nu...?

Det mesta i livet är trasigt... och det finns inget hopp...

SÅ BRA DÅ !

Ty Guds kraft fullkomnas just i vår svaghet

Självtilliten däremot är ett hinder för Herren....
Om du tror att du är världens bästa människa,
och du kan allting, då är vi inne på en farlig stig.

Människan är skapad till Guds avbild.
Men det innebär icke att han gjutit oss i samma form

Varje människa är unik.

Vi kan känna oss misslyckade, deprimerande och tillplattade etc...

Men att våga visa och vara sig själv...
Det krävs ett visst mod.

Det kallas att gå mot strömmen !

Men i vår svaghet
så visar Jesus sin starkhet
Han som ser mer ...än vart vårt eget förstånd når.......

Han som är A och O.
Han som torkar bort alla tårar,
och säger : VÄLKOMMEN HEM !

Med dessa ord önskar jag :

Guds Rika Välsignelser.
Och ett Gott Nytt År i Herrens tjänst till er alla.


söndag 28 december 2014

FRIKÖPT IFRÅN LAGEN...

 

Det finns ett ställe på denna jord, som betyder mycket för mig.
En plats som jag besöker vår, sommar, höst och vinter.
Ett ställe där tankar kan flyga fritt...

Ett ställe som predikar om Herrens mångfald och lov.
Där tankar kommer och fyller ens hjärta.......

Det var ingen idyll Jesus trädde in i.
Han var fattig under sin vandring här på jord, fast han var rik,
Han blev gjord till synd, och förbannad blev han för våran skull.

Och denna världen tog icke emot honom,
fast han lämnade en härlighet efter sig.

Tänk vilken kärlek !

Att gå in i världens alla situationer, för att frälsa ifrån lagens förbannelse.

Ty så högt älskar han alla människor!

Vi är friköpta, ingen dom oss fäller,
ty vår förlossare är Herren Jesus Krist.
Hans dyrbara blod långt mer än synden gäller,
hans skänkta oskuld skyler all vår brist...

Det finns en reningskälla.
Från Golgata den går.
Den öppnades av Jesus
Var själ där rening får.
Och nu hans röst dig kallar.
I mild och ljuvlig ton...
O, kom till reningsfloden,
kom med till nådens tron.......

fredag 26 december 2014

VAD ÄR VINST...

Vad är vinst, om du din själ förlorar...

Om du vinner jordisk makt och ära...
Vinner världens gunst och härlighet ?

Om i livets kamp, du framgång vinner...
Om det mål, som hägrar här du når ?

Om du vinner vänner som dig prisar ...
Vinner jordens rikedom, vad mer....?

Du förlorar vad Guds nåd kan giva,
tomt blir livet, mörk din evighet.

Du förgäter själens dolda smärta,
fattig du i livets afton står.

Om du saknar hopp för evigheten,
all din vinning ingen trygghet ger.

Vill du vinna liv för evigheten,
och den härlighet, vars glans ej aldrig dör ?

Räkna såsom intet vad du äger...

ENDAST JESUS SJÄLEN SALIGGÖR.......

Blicka uppåt, snart kommer Jesus igen !
torsdag 11 december 2014

SE ICKE PÅ MÄNNISKOR...


Fruktansvärda tider är att vänta.

Men för den som älskar Jesus,
samverkar allt till det bästa.......

Dagens kaos, skola icke bringa oss ur fattningen,
skåda på HONOM som gjort allt.

JESUS som har all makt och ära.

Vänd din blick uppåt,
där väntar vår framtid.

Jesus själv skola torka alla våra tårar.

Vi har ett evigt tryggt hem att vänta.......

Det finnes så många trossamfund idag,

som proklamerar vad dom gör,
men lite om vad JESUS har gjort och gör...

Villfarelsens ande råder över landet,
som ropar högt : Se på mig !

Vänd på hela " kakan " istället...
Så skola Guds rike hava framgång.

Vakna upp, du dyrbara älskade människa.

Följ icke med den liderliga strömmen,
som går mot fördärvets djup.

Tiden är snart liden.
Jesus kommer snart.

Guds Rikaste Välsignelser.