torsdag 13 november 2014

DIMMA..


Tänk vilken dimma det är inom kristenheten av idag...

Här råder endast...

Vem som är störst och bäst.

Man struntar fullkomligt i människan

Hur långt skola det gå ?

Att upphöja sig själv och skryta, med vad man gör,

Sannerligen:  Ett förskott på lönen...

Det finnes så många människor som lider,
som mötes av att icke duga.

Men vem är dem som våga anklaga Guds utvalda ?

Vi har alla vår väg ,och kors att bära.

Vem vill gå förbi...

Prästen gick förbi, Leviten gick förbi

Kvar fanns den barmhärtige samariten.

Låt oss vara nådefulla och barmhärtiga
den korta tid som är kvar innan Jesus kommer.

Vi har alla vår vandring,

Och tackar Jesus
för både törnen och ros på vägen.


Och vår tro på HONOM
kan icke någon människa, taga ifrån någon annan,

måndag 3 november 2014

MÖRKA MOLN ÖVER SVERIGE...


Sveriges regering har fattat ett beslut,
om att erkänna Palestina som stat....

Och Israel kallar hem sin ambassadör i protest.

Det finnes en stark och klar profetia över Sverige,
En dom som synes klart och tydligt.

Men vem vill lyssna ?

Mörka moln, vem vill se ?

Den gode Herden har lovat Israel mycket.
Han försäkrade alla om sin kärlek,
trots allas trolöshet...
om sin förståelse och sitt tålamod,
om sitt beskydd och sin ledning,

Jesus talar om en öppen himmel,
om ett glömskans hav, om ett förlåtelsens djup,
om en trofasthet som aldrig tar slut,
en omsorg som är så mycket större än en fars,
om ett hjärta som är ömmare än  en mors,
om en trygghet som i den starkares borg,
om ett hopp som tänder ljus i den mörkaste natt.......

Sverige skola förgås, landet ligger i stort mörker.

Ve Sverige som går emot Israel!

Men du människa, vakna upp !

Lyft din blick
Ty bland alla mörka moln och skuggor..
Där står Jesus med öppna armar,
och säger :
Välkommen hem.

JESUS KOMMER SNART !