onsdag 30 juli 2014

GUD SOM HAVER BARNEN KÄR...Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är...


Är farmor till två underbara barn.
 För 16 dagar sedan har jag även blivit välsignad, att bliva mormor.

Noah bliver namnet

Bara två dygn gammal,
så knäppte han sina små händer, som i en bön.......

Har aldrig sett hur så små, kan fläta samman fingrarna,
och lägga dem på bröstet...
små le, och se så nöjd och belåten ut.

Tryggare kan ingen vara,
än Guds lilla barna skara...


lördag 19 juli 2014

VEDERGÄLLEN INGEN MED ONT FÖR ONT...

Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek;
söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Varen icke tröga, där det gäller nit;
varen brinnande i anden, tjänen Herren.
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Tagen del i de heligas behov. Varen angelägen om att bevisa gästvänlighet.
Välsigna dem som förfölja eder, välsignen och förbannen icke.

Glädjens med dem som äro glada
gråten med dem som gråta...

Varen ens till sinnes med varandra.
Haven icke edert sinne vänt till vad högt är,
utan hållen eder till det som är ringa,
Hållen icke eder själva för kloka...

Vedergällen ingen med ont för ont.
Vinläggen eder om vad gott är inför var man.
Hållen frid med alla människor om möjligt är,
och så mycket som på eder beror.

Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen, ty det är skrivet : Min är hämden,
jag skall vedergälla det, säger Herren...

Fastmer om din ovän är hungrig, så giv honom att äta,
om han är törstig, så giv honom att dricka,
om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud...

Låt dig icke övervinnas av det onda,
utan övervinn det onda med det goda.......