torsdag 27 mars 2014

HUR MÅNGA GÅNGER SKOLA MAN FÖRLÅTA ?


VART GÅR GRÄNSEN...?

Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder,
om han försyndar sig mot mig ?

Jesus svarar : Jag säger dig :
Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger. / Matt 18: 21...

Kan en människa som är utsatt.. svara upp till detta ?
Stanna kvar när ett förlåt, inte betyder någonting ?

Den psykiska ohälsan drar fram över Sverige,
och lämnar tusentals offer bakom sig,
som ingen ens ids ha tid att lägga märke till...

Hur skall vi som kristna förhålla oss till :

Stalkers
Mytomaner
Hustrumisshandlare

Barnmisshandlare
Pedofiler
Mördare
Manipulativ
Osv....Listan kan göras lång.......

Ett förlåt betyder då, endast en
fortsatt misshandel och ett liv i förnedring...

Hur många gånger orkar en människa att förlåta ?

Vad har du som är en kristen, för svar i denna fråga ?

Vad säger du,.. om du möter en utsatt människa?


Skulle vara intressant om du som är kristen
ville ge några synpunkter i detta ämne...
och även du som icke är kristen och utsatt...?

Hur leder edra tankegångar ?fredag 21 mars 2014

DEN " NYA MÄNNISKAN " SOM FÖRFÖR...


Får väl säga att så mycket hat som råder
idag ibland dom kristna vem som har den rätta läran...
får hedningar till att stå med en stor förvåning...

Jag skryter icke eller talar om vad jag gör
ty jag samlar mina skatter i himmelen.

Men igår mötte jag en mycket bitter människa
som skyllde allting på Gud.

Jag sade att det är människan själv som förstör.

Det går tyvärr inte alltid att nå fram till någon som är på defensiven...

Människor som jag möter, har en negativ bild  av kristenheten.

HUR BETE VI OSS SOM KRISTNA MÄNNISKOR ?

Min Bild på utsatta människor fördärvade de som var " kristnade "
De blev själva de vargar som bilden utgav...
Misstro,  förtappad etc...

På grund av att man tappat fokus på det som skrivet.


HUR SKOLA EN MÄNNISKA KOMMA TILL TRO...?

Min egen erfarenhet  är,  ödmjukhet inför andra och lyssna...

Har varit inne på 20 i topp bland de kristnas sidor...
Jag är djupt bedrövad.... Egot är stort, och JESUS är ett minne blott...

VÄND OM ..
.
VEM ÄR DEN SOM HAR DITT HJÄRTA?

Världens " TITLAR " eller SANNINGEN ?


fredag 14 mars 2014

DEN SOM TROR...

Tron är en fast tillförsikt
om det som man hoppas,
en övertygelse om ting som man icke ser...

Tro ger vila och ro.
Otro gör människan ängslig och stressad...

Otåligheten i bönen visar brist på överlåtelse åt Gud.
Bönekamp...kallas trons kamp med Herren,
men är egentligen egenviljans försök att få sitt igenom.

Ett oroligt sinne röjer brist på tro...
Bekymmer är tvivel på Gud.
Nitälskan för Jesus är ibland bara en köttslig kamp för att hävda sig själv.
Många Herrens tjänare sliter ut sig i förväg,
eftersom de räknar för mycket med sig själva, och för lite med Jesus.

Den som tror hastar icke...
Att tro bestå av en väntan, väntan efter Herren...
måndag 10 mars 2014

SNART HAR MIN SOL GÅTT NED...


Om nu ditt högra öga är dig till förförelse
så riv ut det och kasta det ifrån dig,
ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas,
än att hela din kropp kastas i Gehenna.......

Och om din högra hand är dig till förförelse,
så hugg av den och kasta den ifrån dig...

Vilka svåra ord  att förstå i denna text...

Eftersom  jag är " kärringen mot strömmen"
Så vill jag  klargöra en sak som gäller för denna blogg.

Varför har man en blogg ?
Vad vill man förmedla ?

Vill  man upphöja sig själv inför andra ?
se på mig hur duktig, och aktiv jag är i mitt eget namn...?

Bland många bloggar jag läst...
så har allt handlat om dem själva.
Man glömmer Jesus till slut..
Man söker efter egna bekräftelser, och vänder så kappan efter vinden

Bevara dina skatter i himmelen älskade vän.
Skryt icke med vad ögat och handen ger.


VÄRLDEN ÄR OND.


Men mitt kall är att gå med kärlekens budskap för alla dem som icke platsar i den så kallade etablerade "gemenskapen"...

Snart har min sol gått ned för att möta alla dessa själar i mörker och oro

Vi alla har en utmätt tid,
Är du då fokuserad på dig själv eller andra ?

Herren gav mig en syn för flera år sedan som jag aldrig förstod då.
Men nu visar sig den sig igen, och jag förstår äntligen vad Herren menar. .

Önskar Guds välsignelse .

.

söndag 9 mars 2014

SPLITTRINGAR...

I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden.
Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.......

Jesus kom icke med någon ny lära...
Han kom för att giva oss liv.

Härmed menar jag att bland eder den ene säger:
Jag håller mig till Paulus.
Den andre säger: Jag håller mig till Apollos.
En annan håller sig till Kristus osv...

ÄR DÅ KRISTUS DELAD ?

Detta gav en tankeställare...

Vi håller oss till Pingstkyrkan...
Vi håller oss till Filadelfiakyrkan...
Vi håller oss till stadskyrkan osv...
Listan kan göras lång...

Kom till oss för vi  människor har den rätta "läran"
Se, här är Jesus och där är Jesus.
Men tror dem icke.
Dessa människor som förvanskar Guds ord..
tar sig "egna titlar" kämpar i egen kraft,

 och försöker klättra på stegar
som icke äro utav Jakobs...

Man gör sig "STOR" på andras bekostnad...

Vilken är den störste i himmelriket ?
Sannerligen säger jag eder:
Om i icke omvänder eder och bliven såsom barn...


GUDS VISDOM ÖVERGÅR ALLT FÖRSTÅND.

Var varandras tjänare istället för fienden,
ty Herrens vägar äro outgrundliga...

Vi har alla ett kall, och kan icke vara på samma ställe,
men låt oss öppna våra sinnen och hjärtan
och skåda på JESUS, som har :
Makten och härligheten i evighet.
AMEN.

måndag 3 mars 2014

NYCKLAR SOM KAN ÖPPNA OCH STÄNGA

Jag  skall giva dig himmelrikets nycklar...
allt vad du binder på jorden,
det skall vara bundet i himmelen;

Och allt vad du löser på jorden,
det skall vara löst i himmelen...

Tänk vilket ansvar det är att bära dessa nycklar.

Jesus gav sitt liv för alla människor
En kärlek som förnuftet aldrig kommer att förstå.
Men hjärtat talar.......