onsdag 2 oktober 2013

TIDEN ÄR KORT.......

I den sista tiden skola många människor hava ett sken, av gudsfruktan,
men ej vilja veta av dess kraft...

För dem är kristendomen enbart grundad på en intellektuell kunskap,
någonting formellt och rituellt, helt tom på känslor och upplevelser.

Ett personligt möte med Jesus,
är vad världen behöver idag.
Att få uppleva en genomgripande förvandling,
till både ande, själ och kropp.

I dessa yttersta dagar som vi nu lever i
innan Jesus kommer på skyn,
må vi vara rustade i den andliga kamp som pågår.
Vi kämpar ju icke mot kött och blod
utan mot furstar och väldigheter i himlarymden.

Dock, nu mån I vända om till mig
av allt edert hjärta, säger Herren,
med fasta och gråt och klagan.
Ja, riven sönder edra hjärtan,
icke edra kläder, och vänden om till Herren, eder Gud,
ty nådig och barmhärtig är han,
långmodig och stor i mildhet och sådan, att han ångrar det onda.

Genom bön och fasta får vi närma oss Herren,
och uppleva Guds Andes vidrörande och kraft...

Har icke Gud lovat :
Ropa till mig,
så vill jag svara dig
och förkunna för dig
stora och förunderliga ting, som du icke känner. / Jer. 33: 3

Gå in i bön och fasta över landet,
ty tiden är kort.
Jesus kommer snart.......

4 kommentarer:

 1. Ja Annika; Tiden är kort, och idag har människan aldrig stått så nära randen till sitt eget utplånande. De senaste 50 årens tekniska och industriella utveckling har försett onskans makter med förstörelsevapen som atomvapen och andra finesser för att lemlästa och döda oskyldiga människoliv, ja t.o.m. hela mänskligheten. Vi står kanske på randen till ett tredje världskrig redan i dagens Syrien?

  Och inte bara detta; Som grädden på moset pågår miljöförstöring och en total skamlös plundring av hela jordens resurser i girighetens tecken att samla rikedomar här på jorden.

  Det finns fler tecken: Ökade naturkatatrofer som översvämningar i områden där det aldrig regnat och det verkar enl. FN´s senaste miljörapport som om växthuseffekten skenar okontrollerat och med landisarnas avsmältning som följd och därmed högre vattennivå i världshaven vilket gör det omöjligt för människor som bor på låglänta områden att bo kvar.
  Summan av detta blir den enkla slutsatsen att aldrig har mänskligheten stått så nära undergången som nu. Det är inga fantasier, det är vetenskap. Vetenskap som först nu inser det som redan står i Bibeln.
  Det gäller att vara på sin vakt, och ta emot Jesus nu och alla dar framgent.

  Vad den rituella och formella inställningen i en förstelnad Kristusrelation beträffar hjälper den föga när Jesus återvänder.Ett rejält uppvaknande och en innerlig personlig tro på Herren är vad mänskligheten behöver snarast..

  SvaraRadera
 2. Bjarne:Jorden är i födslovånda. Hela skapelsen suckar och trängtar efter förlossning. Må vi gå in i bön och fasta inför Herren. Jesus kommer snart......./ Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.1 Kor. kap.1 : 18.. Ha en fridfull natt.

  SvaraRadera
 3. God Afton,härinne på Midnattsrop!!!
  Det var verkligen ett "midnattsropsbudskap" på inlägget!!!
  Så högaktuellt,nödvändigt och Välsignat!!!
  Hoppas och ber att det ska komma många till del,,, det är ju faktiskt många som läser,fler än man tror...
  Tack,Kram och Herrens rika Välsignelse!!! ❤

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helene: Det är verkligen afton....... Hoppas,tro och ber för att människor skall vakna innan det är för sent. Ha det välsignat. Kram.

   Radera