onsdag 2 oktober 2013

TIDEN ÄR KORT.......

I den sista tiden skola många människor hava ett sken, av gudsfruktan,
men ej vilja veta av dess kraft...

För dem är kristendomen enbart grundad på en intellektuell kunskap,
någonting formellt och rituellt, helt tom på känslor och upplevelser.

Ett personligt möte med Jesus,
är vad världen behöver idag.
Att få uppleva en genomgripande förvandling,
till både ande, själ och kropp.

I dessa yttersta dagar som vi nu lever i
innan Jesus kommer på skyn,
må vi vara rustade i den andliga kamp som pågår.
Vi kämpar ju icke mot kött och blod
utan mot furstar och väldigheter i himlarymden.

Dock, nu mån I vända om till mig
av allt edert hjärta, säger Herren,
med fasta och gråt och klagan.
Ja, riven sönder edra hjärtan,
icke edra kläder, och vänden om till Herren, eder Gud,
ty nådig och barmhärtig är han,
långmodig och stor i mildhet och sådan, att han ångrar det onda.

Genom bön och fasta får vi närma oss Herren,
och uppleva Guds Andes vidrörande och kraft...

Har icke Gud lovat :
Ropa till mig,
så vill jag svara dig
och förkunna för dig
stora och förunderliga ting, som du icke känner. / Jer. 33: 3

Gå in i bön och fasta över landet,
ty tiden är kort.
Jesus kommer snart.......