tisdag 17 september 2013

MIN NAKENHET...

När jag läser från KOR : kapitel:1  och stannar upp
och tänker efter i vers 28...

Sådan är JESUS...
Han som alltid står på de fattigas och förtrycktas sida,
 och därför också på din...
Jesus möter dig idag med  sin kärlek och nåd...

Man blir så lätt missmodig och nere för sin ringhets och fattigdom skull.
Men Jesus vill säga till oss:
Att det är med avsikt att Han har ordnat det så...
Det som var dåligt och ringa i världen,
det utvalde Gud...
det som människor ringaktade och ryckte på axlarna åt...

Han visste vem han utvalde...
Han kände oss långt innan vi blev till.

Var därför frimodig.
Räkna med Honom...
Du tillhör den utvalda skaran,
för att de "visa" skola komma på skam.
Han förkastar dig aldrig.

I all vår nakenhet skola vi göra räkenskap...
Vad skall du då säga, på den dagen.......?
måndag 16 september 2013

FÖRTORKAD JORD...

Sitter och läser PS.126...

Det finnes så många hjärteåkrar som är hårda.
Säden blir liggande ovanpå...
Jorden är icke mottaglig, säden bär ingen frukt...

Men genom tårar kan den hårda jorden göras mjuk...
Kärleken är ett regn som får torr och sprucken
åkerjord att öppna sig och ta emot.

MEN ACK, DET ÄR SÅ FÅ SOM GRÅTER...

Saliga äro dem som sått sin säd med tårar.
De skola skörda med jubel.
Tåresådd bär alltid frukt.

Visa alla kärlek.......
och låt dina tårar i det fördolda
göra jorden mottaglig,
så skola du en gång få skörda med jubel.

tisdag 10 september 2013

FATTA MOD...

Jesaja skriver i kap.41 : 6
Den ene vill hjälpa den andre;
han säger till den andre : Fatta mod.

Dessvärre är det alltid icke så.
Den ene baktalar och kritiserar den andre.
Missunnsamheten, misstänksamheten och kritiken,
får kärleken att sakta tyna bort...
Och man rövar bort frimodigheten ifrån andra.

Jesus är den samme igår, idag och till evig tid,
Han vill att vi ska fatta mod och älska varandra.

Sann kärlek i Jesus, jagar vårt ego på flykten,
den ser alltid till den andres bästa.
Och har du kärleken, kan du säga till din nästa,
FATTA MOD...

Genom att hjälpa andra, blir du själv hjälpt.
Genom att uppmuntra andra blir du själv glad...

Låt oss uppmuntra varandra till att bliva den människa
som Herren vill att vi skola vara,
och icke efter människors viljor om hur vi skola vara...

Gå i Herren Jesus glädje, och sträck ut en hand...

tisdag 3 september 2013

MIN NÅD ÄR DIG NOG...

Vilka underbara kärleksfulla ord...
Det famnar alla och allt... För dem som vill famnas...
Frågan om värdighet eller förtjänst kommer icke i betraktande...

Nåden är som två starka kärleksfulla händer utefter botten
av det hav som rymmer människors synder,
och lyfter upp alla som låter sig gripas...
Nåden för oss, just nu.......

Nåden utplånar alla synder, och famnar alla.
Ty den kan icke stöta bort någon.

Att vara en kristen är icke att spegla sig i sin helgelse,
betrakta sin egen andliga mognad,
analysera sina upplevelser eller undersöka sitt arbetes frukt...
Att vara kristen är att vila i nåden...

Genom nåden skola vi växa, helgas, dugliggöras och segra...Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig :
Ja, med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd förbliva över dig.......
 

söndag 1 september 2013

ETT SKRI GENOM NATTEN...

VI VETA EJ DAG ELLER STUND.......

Denna bild gav mig en djup eftertanke.
Syns jag i mörkret ?
Är jag salt och ett ljus i detta mörker som råder  ?

Just nu tror jag hela världen håller andan,
för vad som kommer att hända med Syrien.
Vad tänker Amerika göra ?

Alla kämpar om makten till vilket pris som helst,
man lemlästar oskyldiga människor...

Vi är satta till världen för att förvalta den,
icke till att förstöra den...
Men eftersom människan är girig,
så  går man över gränsen....

Kulmen är nådd och det kokar av hat överallt.
Men GUD beskyddar Israel.

Vem kan gå emot den Allsmäktige ?
Vi har facit i handen.
Läs uppenbarelseboken i bibelns blad.

Oavsett vad som sker,
så är vi ändå trygga.
Herren lämnar aldrig de sina.
Vi finns en kort tid på jorden...
Sedan tar det slut för var och en...
och räkenskapen kommer inför HONOM.

Låt den tid som är kvar,
lysa som ett reflex i mörkret.
Sprida ett genomträngande budskap om Jesus,
säga till en förlorad värld: Att det finns hopp.

Jesus kommer snart på skyn,
för att hämta sin blodstvagna brud.......