onsdag 28 augusti 2013

SKICKLIGHET KOMMER FRÅN HERREN....

Ett ord kan göra oss ödmjuka och frimodiga...
Ödmjukhet och frimodighet följs alltid åt.
Utan frimodighet skulle ödmjukheten bli missmod...

Men ordet säger: Vår skicklighet kommer i  från GUD.
Själv duger jag till intet.
Det är icke min skicklighet eller förmåga,
som är avgörande i Guds rike

Vi skola icke tappa modet,
även om man man saknar allt...
ty Jesus frågar icke efter vår skicklighet,
om jag duger, ty han gör mig duglig.

Har Gud kallat mig,
så tar han också ansvaret
Så behöver jag icke ens undersöka min egen duglighet.
Jag lyssnar efter Jesu röst och går.......

.

måndag 26 augusti 2013

NY BLOGG !

Eftersom jag har valt bort teveapparaten, så kommer jag förmodligen till att skriva mer.
Har därför öppnat en ny blogg : MIN STUND PÅ JORDEN.
Känn dig varmt välkommen dit om du är intresserad.
http://annika-vanja-andersson.blogspot.com/

fredag 23 augusti 2013

LIVETS VATTEN.......

LIVETS VATTEN...
Många kristna lever på något gammalt.
Det flyter ingen frisk ström
av det levande vattnet genom deras hjärtan...

Och ordets läsning är bara en tom form...

Ja, bara en fras som icke betyder någonting för andra...
Bönen är bara en vana och ritual...
Som klingande ostämda cymbaler...

Hela dess liv har stelnat.
Ingen glöd, ingen eld, ingen frälsningsfröjd...
Endast tomhet innanför skalet.

 Förnyelsen börjar inifrån,
och när man får erfara den, börjar ett helt nytt liv.
Det är då man ser källan... med allt det friska vattnet som väller fram,
i överflöd... en källa som aldrig sinar...

Varje dag är en ny gåva,
en möjligheternas dag...
Se icke på människor,
utan se på JESUS.

Vad söker du min käre vän ?
Form eller liv ?
Döda" fiskar" flyter med strömmen...

Jesus kallar...hör Hans röst...
Han viskar i ditt öra :
Kommen till mig.......

När man vissnar och dör ifrån sitt egna jag,
det är då allt förunderliga händer,..
man skjuter nya friska skott...

Gå till Honom som du gick den första gång.
Och även du som söker för första gång...
Vill du låta dig i grund förödmjukas...?
Han är den som skola förnya dig,..

Och glöm aldrig :
Att varje dag sker förnyelse genom Anden som bor i eder hjärta.
Jesus giver om du vill ta emot,
ett friskt och levande vatten i denna mörka tid.

Det är nåd utöver nåd,
och icke någon människa kan berömma sig.
Hör Hans röst som kallar.......


tisdag 13 augusti 2013

" STOREBROR SER DIG " /. MEN GUD HAR ALL MAKT OCH SER TILL DIG.......

Tänk vilket pådrag det är på den lilla arbetande människan.
Vad man tänker,anser,säger och gör.
Hur man kartlägger en och envar...
Vad är det som gör dessa "tronande högt uppsatta herrar" så rädda...?
Är det att förlora sina rikedomar och makt...?

Många försöker skydda sig från personliga intrång i denna datorvärld,
med antivirus och andra skydd.
Men så länge ordet "ännu" är fritt,
får man stå upp för sanning och rättvisa.
Vi vet att idag finnes varken gömställen eller skydd,
eftersom vi lever i ett angiverisamhälle...
"storebror ser och hör allt "

Att antikrist framträdande förberedes märker varje sann kristen :


 
Snart är stämpeln här på pannan eller handen
VAR VAKEN !!!
Man får varken sälja eller köpa...
Allt enligt antikrists regler..
Och där skola många stå och ge honom sin hyllning
antikrist som kommer i "ljusets" skepnad och bedrar
världen med en falsk fred.

VAR PÅ DIN VAKT !!!

Var beredd på förföljelse ...
Visst kan misshandel,tortyr och död komma,
men den fria tanken och själen kan ingen bestämma över.
Har man lagt sitt liv i Herrens händer, är man alltid trygg.
Herren skall bevaka din ingång och utgång...
Lever jag så lever jag för Herren,
Dör jag hör jag ändå Herren till.

Ty Han är allmaktens Gud,
oavsett vilka strider om makt som pågår på denna jord.

ALLA FÅ STÅ TILL SVARS EN DAG....

Den maktkamp som förs utöver världen är både fåfänglig och förgänglig.
Nu är det ännu nådens tid...
Och om dessa makthavande har samvete och hjärta,
fråga då Herren om råd, medan tid ännu finnes...

Ty vem kan säga sig äga, när Gud har skapat allt...?
Lika naken som jag kom, lika naken går jag bort.......
Men du väljer själv :
Himmel eller helvete.

JESUS KÖPTE OSS FRIA MED SITT EGET DYRBARA BLOD.......

OCH HERRENS VISDOM ÖVERGÅR VÄRLDENS FÖRSTÅND.......

söndag 11 augusti 2013

LITEN ELLER STOR.......?

Guds Frid alla som läser denna blogg.
Ikväll har jag läst JOH. 3: 29 -36.

Brudgum är den som har bruden;
men brudgummens vän,
som står där och hör på honom,
han gläder sig storligen åt brudgummens röst.
Den glädjen är mig nu given i fullt mått

Det är såsom sig bör, att han växer till,
och att jag förminskas.
Den som kommer ovanifrån,
han är över alla,
den som är från jorden, och av jorden talar han.
Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla,
och vad han har sett och hört, det vittnar han om;
och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd...

Men om någon tager emot hans vittnebörd,
så bekräftar han därmed att Gud  är sannfärdig.

Ty den som Gud har sänt,
han talar Guds ord...
Gud giver nämligen icke Anden efter mått...
Fadern älskar Sonen;
och allt har han givit i hans hand.

Den som tror på Sonen,
han har ett evigt liv,
men den som icke hörsammar Sonen,
han skall icke få se livet,
utan Guds vrede förbliver över honom.......

Det första är omöjligt utan det andra.
Varje Guds barn vill så gärna,
att Jesus skall bliva störst...

Men få vill själva bliva små och förringas.
Men utan att vi förminskas,
kommer han icke att växa till.

Så länge det bara är ord
och fromt, ödmjukt tal, är detta ord oss kärt.
Vi ber kanske också ofta om det.......


Men när bönen besvaras och ordet börjar förverkligas på oss,
drar vi oss ofta undan och tar vår bön tillbaka...

Vem vill på allvar bli liten...?
Vem tål att skjutas åt sidan...?
Ja, att till och med glömmas...?

Vem vågar se sig själv, som han verkligen är...?
se sin äresjuka, sin egoism, sin orenhet, sin brist på kärlek...?
Se att man är ond alltigenom...
att även motiven till det goda man gör är besmittade av "jaget"....

Men först när vi få se detta.......
BLIR JESUS STOR.
Och ju mer vi får se av det, dess större blir JESUS...
Då förminskas vi...
Och då växer HAN till.......

Min bön ikväll är :
Skapa i mig Jesus, ett rent hjärta.......
Jesus, gör mig liten och ringa,
gör mig ödmjuk såsom du !
Ack, du ser att mycket högmod
hemligt bor hos mig ännu...

Önskar alla en välsignad kväll, i Jesu namn. 

tisdag 6 augusti 2013

SYNDENS NÄSTE...

DOMEN ÖVER SVERIGE !!!

Man stoltserar öppet mot Gud.
Allt är normalt....
Kvinna med kvinna.
Man med man.
Man går i parad och gör allt till en festival...
Med politiker i spetsen,  ja.. vad har man för val...

Här får man ej tycka längre vad man vill...
Man får knipa käft och tiga still...Säger man något så är man helt plötsligt rasist eller något annat....
Och det gör mig så helt  förbannad...
Den svenska fanan håller jag ej högt ....
För allt det motstånd , jag alltid mött....

och alla dess tårar från kinder, som Jesus har blött...

Lättvindiga pengar betyder troligen mest....
För  "Politiker" som "tror" sig veta gör  allting  "bäst".

Har försakat det Gud ville dem mest...


måndag 5 augusti 2013

ALLMAKTENS GUD...

En gammal anekdot berättar om prästen,
som var med om en svår storm på något av de stora haven
Prästen var rädd och frågade med bävan i rösten :
Hur tror kapten att det går ?
Han fick svaret : Ja, nu får vi segla på Guds försyn.
Då utbrast den skräckslagne Herrens tjänare :
 "Åh, är det så illa ställt "
Större var inte hans förtröstan på Guds bevarande makt.

Det är så många som liknar prästen i anekdoten...
De har ingen trygghet.
Herrens försyn är ingen verklig makt för dem,
och Jesus, som sover i båten, tycks vara likgiltig för deras öde.
Fastän HAN är närvarande, och icke frågar efter deras oro.
Vem vågar förlita sig på en Gud,
som man icke ens förmår väcka...

Om han är Gud, hur kan han då tillåta att detta sker ?
Hur kan han sova så tungt ?
Varför griper han icke in ?
Ser han icke att vi förgås på livets hav.

Om Gud är så personlig, som det sägs,
varför gör han då inget.
Om han är god och rättvis,
varför avvänder han icke då människornas elände.
Hur kan han stillatigande åse
krigets förbannelse, grymhetens triumfer,
och djävulens segertåg...

Värst är vår totala hjälplöshet.
Vi förmår ingenting mot stormarna på livets hav.
Som bollar kastas vi mellan vågkammarna.
Jorden är som en liten bräcklig båt
på ett skummande världshav och djupen begär den.
När som helst kan den slås i spillror av nyckfulla vindar.
Djup ropar till djup och hotar att suga oss i fördärvet.
De som ännu är vakna åser det med ångerst och ropar :
Herre, hjälp oss, vi förgås.

Ändå är icke de rytande stormarna utifrån svårast.
Värst är orkanen i vårt innersta.
Seglen är sönderslitna,
kompassen förlorad, och hjärtats hav ett enda mörker.
Det är en strid för livet utan ljusning,
en kamp mot mörkret, synden, meningslösheten, besattheten.
Ett rop efter lugn, frid , ljus.
Men natten är stjärnlös,
hjärtat ångestfyllt och Han som kan hjälpa sover...
Kanske finns det dock en mening i meningslösheten.
Den meningen, att vi skall förstå vem vårt liv beror av,
hur ynkligt det går, när han lägger sig att sova,
och vi skall försöka manövrera livets farkost på egen hand,
men också hur fridfullt det blir, då HAN säger sitt :
TIG, VAR STILLA.

Bibeln berättar särskilt om en man,
som drabbades av livets stormar
Job var hans namn.

Denne gudsman kunde med all rätt ställa frågan :
vakar Gud över mig.
Han fick känna på livets tyfoner.
Hans "stolta" fartyg bröts sönder i stormarna,
besättningen spolades överbord och förnödenheterna gick i djupet.
Men icke ens då han flöt omkring som en vrakspillra på livets hav,
kunde någon taga från honom vissheten att vara i Guds trygga hand.
JAG VET ATT MIN FÖRLOSSARE LEVER.

Det är icke nog med att tro,
att det blev lugnt på Gennesarets sjö och därmed även i lärjungarnas hjärta
då Jesus sade sitt maktord.
Du får också tro, att det blir frid i ditt eget hjärta,
när han bjuder stormarna därinne att lägga sig till ro.
Ty Han, som har makt att näpsa havet och vindarna,
har också myndighet att tillförsäkra en av synden plågad människa
syndernas förlåtelse.
Guds frid och en trygg Gudsledning.
Icke skall väl Jesus behöva säga till dig :
Varför rädens I ?
Haven I ännu icke tro ?

Din Frälsare vet, hur det kan storma i hjärtats innersta djup,
Han är större än ditt hjärta och vet allt.
Jesus är större än din räddhåga och feghet,
större än ditt tvivel och din oro.
Hans oryggliga löfte till dessa om vilka Han vet allt är :
De skola aldrig någonsin förgås,
och ingen skall rycka dem ur min hand.
Min Fader som har givit mig dem,
är större än alla,
och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
AMEN !
 

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN...

Om du fick möjligheten att fråga Jesus om vad du ville
Vad skulle du då fråga om...?

Ja, risken vore väl att vi skulle stå där stumma
och icke komma oss för med att fråga om någonting.
Jesus har redan givit oss svaret
Söken först Hans rike, så skall allt annat tillfalla eder...
Den som söker, han finner
Den som beder han får
och för den som klappar, skall det varda upplåtet...
Gån in genom den trånga porten så skall du få svar...

Allt skall förgås en dag
Endast kärleken skall bestå.

Vad har du i ditt hjärta ?

Jesus gav sitt liv på korsets blodiga stam
vem kan älska oss mer såsom Han
Låt oss i kärlek evangelium sprida ut
så att alla kommer hem till slut.......