måndag 29 april 2013

I NÖDENS OCH PRÖVNINGARNAS STUND...

Ingen kan undkomma nöd och prövningar.
Ena dagen kan vara ljus och vi gläds över allt vi äger.
Nästa dag kan bli lagd i mörker och allt kan tagas ifrån oss.
Livet växlar ständigt...
Vi kan hjälpa, trösta och uppmuntra varandra och göra som det står i bibeln : Bära varandras bördor.
Men ibland är vår hjälp fullständigt otillräcklig
och vi lider många gånger av vår otillräcklighet...
Våra ord bli så små och fattiga, våra gåvor så ringa och vår kraft så liten.
Men mitt i all nöd och prövning så lär vi oss om livets alla förhållanden,
om vår egen litenhet och vår mänskliga begränsning.
Vart skall jag gå och till vem skall jag vända mig till ?
Nöden driver människan till Jesus.
I nöden väl beprövad säger skriften om Herren.
Nöd och prövningar har fört många människor till Jesus.
Det skulle nog aldrig ha hänt i medgångens och hälsans dagar.
Långt mycket större är den gudomliga hjälpen än den mänskliga.
Vad den ena människan inte kan göra för den andre, det kan Gud.
Han förmår långt mer än vad vi kan bedja eller tänka.
Genom tron på Jesus så har vi allt med Honom.
Den som vandrar i förtröstan skall erfara,att man icke är utelämnad.
Så du som lider nöd och bedrövelser, lämna ditt liv i Jesu händer.
Jag säger inte att det alltid är solskensdagar att vara frälst,
men vi får kraft för varje dags behov,och Han bär oss igenom prövningarna. Det är en tröst och en trygghet i livets alla skiften...måndag 15 april 2013

KOM HERRE JESUS KOM...

Kom Herre Jesus Kom.
Dessa ord har sjungit i mitt hjärta.
Guds Ande har talat att nådens tid snart är slut.
I ett ögonblick, då du minst anar det...
är en stor skara bortryckta i från denna jord,..
Kom nu och ta emot Jesus...
Tiden härefter är mycket kort säger HERREN, HERREN.