tisdag 29 januari 2013

TRANSLATION PROBLEMS...

Since I write  in Swedish the Gooogle translator can make mistakes..
And the meaning can be diffferent than in the language that you use....
And thanks for all positive comments....... I am grateful for all mail
and response.
 May God be with you all...
AMEN !

ATT HA SIN SAK KLAR...

Hur viktigt är det icke att ha sin sak klar med Herren...
Vår stund på jorden är så kort...
Satt på mitt arbete idag, och smekte en äldre kvinna
över håret. och väntade på hennes sista suck...
Hon blev mig så kär, varför kan jag icke säga...
Men det var någonting i hennes blick, som gjorde att vi
kände en samhörighet till varandra. Hon hade inte varit så omtyckt och många pratade illa om henne. Vi kom varandra riktigt nära, och pratade om Jesus.../ Jag bad för henne tyst, när hon låg där och kämpade...
och jag kan icke säga vad hon trodde på, eller hur hon hade det...Ty hon kunde inte förmedla sig, men jag vet att hon hörde allt vad jag sa...
 Hur viktigt är det icke, att finnas till för varandra, och tala om det vi vet vad Jesus har gjort...

Att få ta emot Hans NÅD, KÄRLEK OCH FRÄLSNING
Om morgondagen vet vi ingenting om...
Men idag är frälsningens dag.

fredag 18 januari 2013

VÄRLDEN I FOKUS...

Bland de förhållanden som ovillkorligen måste ådraga sig denna tidens uppmärksamhet, borde vara i de politiska leden...
Inom de enskilda staternas gränser härskar på det politiska området en osäkerhet, förvirring och oro...
Politiska element förenas, grupperas och partier och grupper bildas...
De möts i strider och upplösas för att åter dyka upp i nya skepnader...
I den tid vi nu lever i kommer ständigt nya problem, svårigheter som vållar nya strider och nya slitningar. Den ena ministerkrisen avlöser den andra med korta mellanrum. Statens ledande män faller snart under kampen för alla idéer och tankar de ställs inför...
Förhållandena är sådana då det gäller staterna var för sig, så är de ännu mer hotande och allvarliga när det gäller den internationella ställningen.
I vår nutid råder det fullständig kaos överallt i världen...
Vi som är kristna ser hur Herrens profetior uppfylls en efter en...
Herren är A och O.......Början och Slutet.......
Vi har av Honom fått Hans facit genom bibeln av vad som komma skall...
Världens ledande män har ingenting att säga till om,
ty Gud har sista ordet och all makt i himmel och på jord...
Han vill att alla människor, ska komma till kunskap om Honom...
Bättre att vandra den tid som är kvar med Jesus
än att lita på världen, och dess politiker som är helt maktlösa.
Jord och himmel skall förgås, men aldrig mina ord säger Herren, Herren.

 

lördag 12 januari 2013

INFÖR DETTA NYA ÅR...

Inför detta nya år som har börjat...
Har en ny dörr öppnats för mig...
Och jag har insett meningen med mitt liv, och den väg jag skall vandra med Jesus....Ty Herren säger :
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.......
Och om min väg än går genom eld eller vatten...
så behöver jag icke frukta, ty Han med mig, och kallar mig vid namn.
Jesus gick omkring och gjorde väl mot alla...
Han låg till bords med både syndare, och publikaner och många förfasade sig över detta...Hur ljuvligt är det icke när Jesus säger :
Det är icke de friska som behöver läkare, utan de sjuka...
Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga,
utan för att kalla syndare.......
Problemet är att vi har så mycket av våra egna tankar om hur saker och ting skall vara...Vi vill styra och ställa och tro att så här skall det vara...
Men Herren säger : Se, mina tankar äro icke edra tankar,
och edra vägar  äro icke mina vägar, säger Herren.

Till sist vill jag bara skriva att :
Allt är byggt på nåden, för att ingen någonsin kan kunna berömma sig.
Vi har alla olika kall, och vägar att gå, det gäller bara att vara stilla,
och lyssna till vår Herres röst... / Önskar er alla Guds rika välsignelser.

fredag 11 januari 2013

LUK. 15: 1-10...

Har Gud några favoriter ? Det kan tyckas så.
Han utväljer ett särskilt folk, och gör det till sitt egendomsfolk. Kristus  har ett säregen förkärlek till publikaner och skökor.
Men Herren favoriserar icke...Han älskar alla...
Det hör emellertid till vårt sätt att umgås just att favorisera och ha favoriter. Vi är svaga människor med charm, rikedom och makt, människor som förstår oss och som vi kan skvallra tillsammans med...
Om vi är svaga för människor som är snälla mot oss, berömmer oss, och gör det festligt för oss, Så ligger Guds plan mycket högre än vad vi själva kan fatta och begripa. Han söker det som är förlorat, den vilsegångne syndaren. Jesus visar hur trofast och kärleksfull Han är...
Guds kärlek är enkel och okomplicerad. Den riktar sig till människan allena. Omkring Jesus fanns icke bara de förlorade, utan även de starka fariséerna, för vilka talet om omvändelse var en styggelse. Jesus utgjorde för dem en oroskälla ...De å sin sida var ett problem för Jesus såsom de i egen kraft  starka alltid varit det för kristenheten. De har aldrig känt behovet av syndernas förlåtelse utan stolt och rätlinjigt kunnat gå med rak rygg genom livet utan att behöva slå ned blicken för moraliska nederlag...Dessa människors beklagliga styrka ligger i tron på deras egen rättfärdighet. De kan visst erkänna behovet av Jesu nåd, men de tror på sin egen inneboende godhet och att de med sin egen kraft och fria vilja kan uppfylla Guds lag. De är icke förlorade som dessa stackare som aldrig känt Guds vilja...Men de förstår icke Jesu kärlek, . De som söker som en herde och brinner som ett ljus. De har aldrig anat herdens oro och glädje, aldrig trampat snåriga stigar, och rivit fötterna blodiga, aldrig upplevt syndaförlåtelsens befrielse. De är starka, oberörda och säkra...
De är trygga i sin väl isolerade krets av medborgerliga förtjänster och andliga övningar. Dessa människors beklagliga styrka och självtillräcklighet tar sig uttryck i dömandet av andra människor...
Hur ser du på alla vilsegångna människor i vår tid ?
Ser du dem med Jesu ögon ?