söndag 10 november 2013

OFÖRMÅGA TILL MEDGLÄDJE...

Matt. 20: Kap. 1-16...

Människor har läst detta, betraktat det och menat sig finna olika ting i den.
Man har funnit ett budskap om gudomlig nåd...
Man har i den sett en  förkastelsedom över förtjänstkristendom...
Åter andra har trott sig finna ett socialt reformprogram däri,
som påyrkat lön efter behov och icke efter prestation.
Så kommer människor alltid att söka stöd i Jesu ord för sådant,
som blivit dem dyrbart.......

Jesus vill visa oss  vägen från mörker till ljus,
från bundenheten och fångenskapen i själviskhet och ondska
till ett liv i kärlek. HAN vet att vägen han visar är smal och svår...

Av alla segrar en människa vinner
är segern över det egna jaqet den mest påkostande...

Och nu ger Han dig en bild för bön, eftertanke och självrannsakan.
Endast så sker den verkliga befrielsen inifrån...

Hur reagerar man  i dag på människor, om man läser verserna ?

En lättförståelig avund griper dem.
Men de vet, att avunden är en ful egenskap.
Men avunden förblindar....

De orkar icke åstadkomma medglädjens prestation...
Och därmed avslöjas falskheten i deras rättfärdighetslidelse.
Deras hjärtan förråder sin egoism genom oförmåga till medglädje.
De ser godheten med onda ögon.

Har vi ej förmåga till självkritik och självkännedom
och är det överhuvud ett intresse för oss att avslöja
vår själviskhets dunkla vägar,
skall en upptäckt i ljuset av vad som är skrivet i Matt. 20
dock icke enbart bringa oss sorg.......

Salig är de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud...

Må vi gripas av sorg över många, som synes vara de första,
en gång visar sig tillhöra de sista.
Men vi må framför allt glädja oss däröver,
att de sista, de som i uppriktig ödmjukhet blivit medvetna om
det egna jagets svaghet och därför sätter allt sitt hopp till den
gudomliga första kärleken, en gång skall framstå som de första.

Endast det sanna och äkta som är luttrat genom eld skall bestå.

onsdag 6 november 2013

VERKSAMHET...

Verksamheten är ingen garanti för välsignelse.
Vi måste först få svar på frågan om vem som verkar
och vad det är för verk som skola utföras...

Djävulen och hans anhang är ytterst verksamma i världen.
Det finnes ett överflödande utnyttjande av olika verksamheter
på andras bekostnad när det gäller :  förtvivlan,sorg,tragik och nöd...

Inte ens inom den" kristna " verksamheten är det " rumsrent "..
Alltför ofta får mänsklig själviskhet och kortsynthet plats.
Uppslitande lärostrider och splittringsrörelser
har tyvärr ännu idag utrymme ibland kristna bekännare...

Men hav tröst, det finnes dock verksamhet
som alltigenom är både till glädje och välsignelse för alla...
Jesu ord:
Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar ock jag.

Jesus kom för att befria...
Hans maktord ljuder till syndernas förlåtelse och befrielse
I Kristus är Guds gärningar uppenbarade för hela mänskligheten...

Vad gör vi i denna sena midnattstid ...
Verkar vi med  eller mot Jesus ?
Vems verktyg är du... ?

onsdag 2 oktober 2013

TIDEN ÄR KORT.......

I den sista tiden skola många människor hava ett sken, av gudsfruktan,
men ej vilja veta av dess kraft...

För dem är kristendomen enbart grundad på en intellektuell kunskap,
någonting formellt och rituellt, helt tom på känslor och upplevelser.

Ett personligt möte med Jesus,
är vad världen behöver idag.
Att få uppleva en genomgripande förvandling,
till både ande, själ och kropp.

I dessa yttersta dagar som vi nu lever i
innan Jesus kommer på skyn,
må vi vara rustade i den andliga kamp som pågår.
Vi kämpar ju icke mot kött och blod
utan mot furstar och väldigheter i himlarymden.

Dock, nu mån I vända om till mig
av allt edert hjärta, säger Herren,
med fasta och gråt och klagan.
Ja, riven sönder edra hjärtan,
icke edra kläder, och vänden om till Herren, eder Gud,
ty nådig och barmhärtig är han,
långmodig och stor i mildhet och sådan, att han ångrar det onda.

Genom bön och fasta får vi närma oss Herren,
och uppleva Guds Andes vidrörande och kraft...

Har icke Gud lovat :
Ropa till mig,
så vill jag svara dig
och förkunna för dig
stora och förunderliga ting, som du icke känner. / Jer. 33: 3

Gå in i bön och fasta över landet,
ty tiden är kort.
Jesus kommer snart.......

tisdag 17 september 2013

MIN NAKENHET...

När jag läser från KOR : kapitel:1  och stannar upp
och tänker efter i vers 28...

Sådan är JESUS...
Han som alltid står på de fattigas och förtrycktas sida,
 och därför också på din...
Jesus möter dig idag med  sin kärlek och nåd...

Man blir så lätt missmodig och nere för sin ringhets och fattigdom skull.
Men Jesus vill säga till oss:
Att det är med avsikt att Han har ordnat det så...
Det som var dåligt och ringa i världen,
det utvalde Gud...
det som människor ringaktade och ryckte på axlarna åt...

Han visste vem han utvalde...
Han kände oss långt innan vi blev till.

Var därför frimodig.
Räkna med Honom...
Du tillhör den utvalda skaran,
för att de "visa" skola komma på skam.
Han förkastar dig aldrig.

I all vår nakenhet skola vi göra räkenskap...
Vad skall du då säga, på den dagen.......?
måndag 16 september 2013

FÖRTORKAD JORD...

Sitter och läser PS.126...

Det finnes så många hjärteåkrar som är hårda.
Säden blir liggande ovanpå...
Jorden är icke mottaglig, säden bär ingen frukt...

Men genom tårar kan den hårda jorden göras mjuk...
Kärleken är ett regn som får torr och sprucken
åkerjord att öppna sig och ta emot.

MEN ACK, DET ÄR SÅ FÅ SOM GRÅTER...

Saliga äro dem som sått sin säd med tårar.
De skola skörda med jubel.
Tåresådd bär alltid frukt.

Visa alla kärlek.......
och låt dina tårar i det fördolda
göra jorden mottaglig,
så skola du en gång få skörda med jubel.

tisdag 10 september 2013

FATTA MOD...

Jesaja skriver i kap.41 : 6
Den ene vill hjälpa den andre;
han säger till den andre : Fatta mod.

Dessvärre är det alltid icke så.
Den ene baktalar och kritiserar den andre.
Missunnsamheten, misstänksamheten och kritiken,
får kärleken att sakta tyna bort...
Och man rövar bort frimodigheten ifrån andra.

Jesus är den samme igår, idag och till evig tid,
Han vill att vi ska fatta mod och älska varandra.

Sann kärlek i Jesus, jagar vårt ego på flykten,
den ser alltid till den andres bästa.
Och har du kärleken, kan du säga till din nästa,
FATTA MOD...

Genom att hjälpa andra, blir du själv hjälpt.
Genom att uppmuntra andra blir du själv glad...

Låt oss uppmuntra varandra till att bliva den människa
som Herren vill att vi skola vara,
och icke efter människors viljor om hur vi skola vara...

Gå i Herren Jesus glädje, och sträck ut en hand...

tisdag 3 september 2013

MIN NÅD ÄR DIG NOG...

Vilka underbara kärleksfulla ord...
Det famnar alla och allt... För dem som vill famnas...
Frågan om värdighet eller förtjänst kommer icke i betraktande...

Nåden är som två starka kärleksfulla händer utefter botten
av det hav som rymmer människors synder,
och lyfter upp alla som låter sig gripas...
Nåden för oss, just nu.......

Nåden utplånar alla synder, och famnar alla.
Ty den kan icke stöta bort någon.

Att vara en kristen är icke att spegla sig i sin helgelse,
betrakta sin egen andliga mognad,
analysera sina upplevelser eller undersöka sitt arbetes frukt...
Att vara kristen är att vila i nåden...

Genom nåden skola vi växa, helgas, dugliggöras och segra...Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig :
Ja, med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd förbliva över dig.......
 

söndag 1 september 2013

ETT SKRI GENOM NATTEN...

VI VETA EJ DAG ELLER STUND.......

Denna bild gav mig en djup eftertanke.
Syns jag i mörkret ?
Är jag salt och ett ljus i detta mörker som råder  ?

Just nu tror jag hela världen håller andan,
för vad som kommer att hända med Syrien.
Vad tänker Amerika göra ?

Alla kämpar om makten till vilket pris som helst,
man lemlästar oskyldiga människor...

Vi är satta till världen för att förvalta den,
icke till att förstöra den...
Men eftersom människan är girig,
så  går man över gränsen....

Kulmen är nådd och det kokar av hat överallt.
Men GUD beskyddar Israel.

Vem kan gå emot den Allsmäktige ?
Vi har facit i handen.
Läs uppenbarelseboken i bibelns blad.

Oavsett vad som sker,
så är vi ändå trygga.
Herren lämnar aldrig de sina.
Vi finns en kort tid på jorden...
Sedan tar det slut för var och en...
och räkenskapen kommer inför HONOM.

Låt den tid som är kvar,
lysa som ett reflex i mörkret.
Sprida ett genomträngande budskap om Jesus,
säga till en förlorad värld: Att det finns hopp.

Jesus kommer snart på skyn,
för att hämta sin blodstvagna brud.......

onsdag 28 augusti 2013

SKICKLIGHET KOMMER FRÅN HERREN....

Ett ord kan göra oss ödmjuka och frimodiga...
Ödmjukhet och frimodighet följs alltid åt.
Utan frimodighet skulle ödmjukheten bli missmod...

Men ordet säger: Vår skicklighet kommer i  från GUD.
Själv duger jag till intet.
Det är icke min skicklighet eller förmåga,
som är avgörande i Guds rike

Vi skola icke tappa modet,
även om man man saknar allt...
ty Jesus frågar icke efter vår skicklighet,
om jag duger, ty han gör mig duglig.

Har Gud kallat mig,
så tar han också ansvaret
Så behöver jag icke ens undersöka min egen duglighet.
Jag lyssnar efter Jesu röst och går.......

.

måndag 26 augusti 2013

NY BLOGG !

Eftersom jag har valt bort teveapparaten, så kommer jag förmodligen till att skriva mer.
Har därför öppnat en ny blogg : MIN STUND PÅ JORDEN.
Känn dig varmt välkommen dit om du är intresserad.
http://annika-vanja-andersson.blogspot.com/

fredag 23 augusti 2013

LIVETS VATTEN.......

LIVETS VATTEN...
Många kristna lever på något gammalt.
Det flyter ingen frisk ström
av det levande vattnet genom deras hjärtan...

Och ordets läsning är bara en tom form...

Ja, bara en fras som icke betyder någonting för andra...
Bönen är bara en vana och ritual...
Som klingande ostämda cymbaler...

Hela dess liv har stelnat.
Ingen glöd, ingen eld, ingen frälsningsfröjd...
Endast tomhet innanför skalet.

 Förnyelsen börjar inifrån,
och när man får erfara den, börjar ett helt nytt liv.
Det är då man ser källan... med allt det friska vattnet som väller fram,
i överflöd... en källa som aldrig sinar...

Varje dag är en ny gåva,
en möjligheternas dag...
Se icke på människor,
utan se på JESUS.

Vad söker du min käre vän ?
Form eller liv ?
Döda" fiskar" flyter med strömmen...

Jesus kallar...hör Hans röst...
Han viskar i ditt öra :
Kommen till mig.......

När man vissnar och dör ifrån sitt egna jag,
det är då allt förunderliga händer,..
man skjuter nya friska skott...

Gå till Honom som du gick den första gång.
Och även du som söker för första gång...
Vill du låta dig i grund förödmjukas...?
Han är den som skola förnya dig,..

Och glöm aldrig :
Att varje dag sker förnyelse genom Anden som bor i eder hjärta.
Jesus giver om du vill ta emot,
ett friskt och levande vatten i denna mörka tid.

Det är nåd utöver nåd,
och icke någon människa kan berömma sig.
Hör Hans röst som kallar.......


tisdag 13 augusti 2013

" STOREBROR SER DIG " /. MEN GUD HAR ALL MAKT OCH SER TILL DIG.......

Tänk vilket pådrag det är på den lilla arbetande människan.
Vad man tänker,anser,säger och gör.
Hur man kartlägger en och envar...
Vad är det som gör dessa "tronande högt uppsatta herrar" så rädda...?
Är det att förlora sina rikedomar och makt...?

Många försöker skydda sig från personliga intrång i denna datorvärld,
med antivirus och andra skydd.
Men så länge ordet "ännu" är fritt,
får man stå upp för sanning och rättvisa.
Vi vet att idag finnes varken gömställen eller skydd,
eftersom vi lever i ett angiverisamhälle...
"storebror ser och hör allt "

Att antikrist framträdande förberedes märker varje sann kristen :


 
Snart är stämpeln här på pannan eller handen
VAR VAKEN !!!
Man får varken sälja eller köpa...
Allt enligt antikrists regler..
Och där skola många stå och ge honom sin hyllning
antikrist som kommer i "ljusets" skepnad och bedrar
världen med en falsk fred.

VAR PÅ DIN VAKT !!!

Var beredd på förföljelse ...
Visst kan misshandel,tortyr och död komma,
men den fria tanken och själen kan ingen bestämma över.
Har man lagt sitt liv i Herrens händer, är man alltid trygg.
Herren skall bevaka din ingång och utgång...
Lever jag så lever jag för Herren,
Dör jag hör jag ändå Herren till.

Ty Han är allmaktens Gud,
oavsett vilka strider om makt som pågår på denna jord.

ALLA FÅ STÅ TILL SVARS EN DAG....

Den maktkamp som förs utöver världen är både fåfänglig och förgänglig.
Nu är det ännu nådens tid...
Och om dessa makthavande har samvete och hjärta,
fråga då Herren om råd, medan tid ännu finnes...

Ty vem kan säga sig äga, när Gud har skapat allt...?
Lika naken som jag kom, lika naken går jag bort.......
Men du väljer själv :
Himmel eller helvete.

JESUS KÖPTE OSS FRIA MED SITT EGET DYRBARA BLOD.......

OCH HERRENS VISDOM ÖVERGÅR VÄRLDENS FÖRSTÅND.......

söndag 11 augusti 2013

LITEN ELLER STOR.......?

Guds Frid alla som läser denna blogg.
Ikväll har jag läst JOH. 3: 29 -36.

Brudgum är den som har bruden;
men brudgummens vän,
som står där och hör på honom,
han gläder sig storligen åt brudgummens röst.
Den glädjen är mig nu given i fullt mått

Det är såsom sig bör, att han växer till,
och att jag förminskas.
Den som kommer ovanifrån,
han är över alla,
den som är från jorden, och av jorden talar han.
Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla,
och vad han har sett och hört, det vittnar han om;
och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd...

Men om någon tager emot hans vittnebörd,
så bekräftar han därmed att Gud  är sannfärdig.

Ty den som Gud har sänt,
han talar Guds ord...
Gud giver nämligen icke Anden efter mått...
Fadern älskar Sonen;
och allt har han givit i hans hand.

Den som tror på Sonen,
han har ett evigt liv,
men den som icke hörsammar Sonen,
han skall icke få se livet,
utan Guds vrede förbliver över honom.......

Det första är omöjligt utan det andra.
Varje Guds barn vill så gärna,
att Jesus skall bliva störst...

Men få vill själva bliva små och förringas.
Men utan att vi förminskas,
kommer han icke att växa till.

Så länge det bara är ord
och fromt, ödmjukt tal, är detta ord oss kärt.
Vi ber kanske också ofta om det.......


Men när bönen besvaras och ordet börjar förverkligas på oss,
drar vi oss ofta undan och tar vår bön tillbaka...

Vem vill på allvar bli liten...?
Vem tål att skjutas åt sidan...?
Ja, att till och med glömmas...?

Vem vågar se sig själv, som han verkligen är...?
se sin äresjuka, sin egoism, sin orenhet, sin brist på kärlek...?
Se att man är ond alltigenom...
att även motiven till det goda man gör är besmittade av "jaget"....

Men först när vi få se detta.......
BLIR JESUS STOR.
Och ju mer vi får se av det, dess större blir JESUS...
Då förminskas vi...
Och då växer HAN till.......

Min bön ikväll är :
Skapa i mig Jesus, ett rent hjärta.......
Jesus, gör mig liten och ringa,
gör mig ödmjuk såsom du !
Ack, du ser att mycket högmod
hemligt bor hos mig ännu...

Önskar alla en välsignad kväll, i Jesu namn. 

tisdag 6 augusti 2013

SYNDENS NÄSTE...

DOMEN ÖVER SVERIGE !!!

Man stoltserar öppet mot Gud.
Allt är normalt....
Kvinna med kvinna.
Man med man.
Man går i parad och gör allt till en festival...
Med politiker i spetsen,  ja.. vad har man för val...

Här får man ej tycka längre vad man vill...
Man får knipa käft och tiga still...Säger man något så är man helt plötsligt rasist eller något annat....
Och det gör mig så helt  förbannad...
Den svenska fanan håller jag ej högt ....
För allt det motstånd , jag alltid mött....

och alla dess tårar från kinder, som Jesus har blött...

Lättvindiga pengar betyder troligen mest....
För  "Politiker" som "tror" sig veta gör  allting  "bäst".

Har försakat det Gud ville dem mest...


måndag 5 augusti 2013

ALLMAKTENS GUD...

En gammal anekdot berättar om prästen,
som var med om en svår storm på något av de stora haven
Prästen var rädd och frågade med bävan i rösten :
Hur tror kapten att det går ?
Han fick svaret : Ja, nu får vi segla på Guds försyn.
Då utbrast den skräckslagne Herrens tjänare :
 "Åh, är det så illa ställt "
Större var inte hans förtröstan på Guds bevarande makt.

Det är så många som liknar prästen i anekdoten...
De har ingen trygghet.
Herrens försyn är ingen verklig makt för dem,
och Jesus, som sover i båten, tycks vara likgiltig för deras öde.
Fastän HAN är närvarande, och icke frågar efter deras oro.
Vem vågar förlita sig på en Gud,
som man icke ens förmår väcka...

Om han är Gud, hur kan han då tillåta att detta sker ?
Hur kan han sova så tungt ?
Varför griper han icke in ?
Ser han icke att vi förgås på livets hav.

Om Gud är så personlig, som det sägs,
varför gör han då inget.
Om han är god och rättvis,
varför avvänder han icke då människornas elände.
Hur kan han stillatigande åse
krigets förbannelse, grymhetens triumfer,
och djävulens segertåg...

Värst är vår totala hjälplöshet.
Vi förmår ingenting mot stormarna på livets hav.
Som bollar kastas vi mellan vågkammarna.
Jorden är som en liten bräcklig båt
på ett skummande världshav och djupen begär den.
När som helst kan den slås i spillror av nyckfulla vindar.
Djup ropar till djup och hotar att suga oss i fördärvet.
De som ännu är vakna åser det med ångerst och ropar :
Herre, hjälp oss, vi förgås.

Ändå är icke de rytande stormarna utifrån svårast.
Värst är orkanen i vårt innersta.
Seglen är sönderslitna,
kompassen förlorad, och hjärtats hav ett enda mörker.
Det är en strid för livet utan ljusning,
en kamp mot mörkret, synden, meningslösheten, besattheten.
Ett rop efter lugn, frid , ljus.
Men natten är stjärnlös,
hjärtat ångestfyllt och Han som kan hjälpa sover...
Kanske finns det dock en mening i meningslösheten.
Den meningen, att vi skall förstå vem vårt liv beror av,
hur ynkligt det går, när han lägger sig att sova,
och vi skall försöka manövrera livets farkost på egen hand,
men också hur fridfullt det blir, då HAN säger sitt :
TIG, VAR STILLA.

Bibeln berättar särskilt om en man,
som drabbades av livets stormar
Job var hans namn.

Denne gudsman kunde med all rätt ställa frågan :
vakar Gud över mig.
Han fick känna på livets tyfoner.
Hans "stolta" fartyg bröts sönder i stormarna,
besättningen spolades överbord och förnödenheterna gick i djupet.
Men icke ens då han flöt omkring som en vrakspillra på livets hav,
kunde någon taga från honom vissheten att vara i Guds trygga hand.
JAG VET ATT MIN FÖRLOSSARE LEVER.

Det är icke nog med att tro,
att det blev lugnt på Gennesarets sjö och därmed även i lärjungarnas hjärta
då Jesus sade sitt maktord.
Du får också tro, att det blir frid i ditt eget hjärta,
när han bjuder stormarna därinne att lägga sig till ro.
Ty Han, som har makt att näpsa havet och vindarna,
har också myndighet att tillförsäkra en av synden plågad människa
syndernas förlåtelse.
Guds frid och en trygg Gudsledning.
Icke skall väl Jesus behöva säga till dig :
Varför rädens I ?
Haven I ännu icke tro ?

Din Frälsare vet, hur det kan storma i hjärtats innersta djup,
Han är större än ditt hjärta och vet allt.
Jesus är större än din räddhåga och feghet,
större än ditt tvivel och din oro.
Hans oryggliga löfte till dessa om vilka Han vet allt är :
De skola aldrig någonsin förgås,
och ingen skall rycka dem ur min hand.
Min Fader som har givit mig dem,
är större än alla,
och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
AMEN !
 

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN...

Om du fick möjligheten att fråga Jesus om vad du ville
Vad skulle du då fråga om...?

Ja, risken vore väl att vi skulle stå där stumma
och icke komma oss för med att fråga om någonting.
Jesus har redan givit oss svaret
Söken först Hans rike, så skall allt annat tillfalla eder...
Den som söker, han finner
Den som beder han får
och för den som klappar, skall det varda upplåtet...
Gån in genom den trånga porten så skall du få svar...

Allt skall förgås en dag
Endast kärleken skall bestå.

Vad har du i ditt hjärta ?

Jesus gav sitt liv på korsets blodiga stam
vem kan älska oss mer såsom Han
Låt oss i kärlek evangelium sprida ut
så att alla kommer hem till slut.......
fredag 12 juli 2013

Sverige av idag...


Regeringen glömmer bort oss svenskar...

Man skär ner på skola, omsorg,
man öppnar gränser för ett fritt inflöde
fast det icke finnes arbete eller husrum.
Man spekulerar i fonder på pensionärernas bekostnad...

Våra ungdomar mår dåligt,
har självmordstankar och börja skära sig med rakblad för att få uppmärksamhet.
Kraven på en svensk medborgare är tunga...

Alla säger att vi lever i en demokrati
Men vad innebär den...?
Jo, här i Sverige får man knappt hissa flaggan eller sjunga nationalsången på grund av hänsyn till andra kulturer. Man kan stoltsera och proklamera om gaykulturen och följa med i deras pridetåg, och islam är i sin ordning acceptabelt med tillåtelsen att bygga moskeér på snart sagt varje plats som de kräver. Allt här i Sverige är demokrati...Alla har rätt till sin åsikt, eller hur?

Men vi som tror på Jesus och är kristna  och har en motsatt åsikt? 
Då plötsligt lider vi av homofobi eller islamofobi. Fobi är ett begrepp som antyder en mental störning. Vem är mentalt störd? Du eller regeringen?

Demokrati idag är inget annat än ett tomt ord för maktmissbruk och egenintressen.. Allt handlar bara om pengar. Vi som svenskar är förrådda.
Både ungdomar och gamla är idag lurade på massor av pengar
pga. denna regering och dess fria syn på globaliseringen...
De har sålt ut Sverige för att få en egen förtjänst.
Vi är många som lider och går på knäna för att göra rätt för oss,
men vad hjälper det när ingen ser oss.....
Vad gör då regeringen ?

Jo, man lägger in många miljoner till Burma av s.k. "humanitära" skäl istället för att hjälpa sitt eget folk .


Om nu Sverige,  detta vackra land...icke kan ta hand om och vårda våra  egna.

Då kan regeringen icke heller ta hand om alla andra.

söndag 30 juni 2013

WEEKEND I STOCKHOLM...

Har haft en underbar och omtumlande weekend denna helg i Stockholm.
Har mött människor av alla de slag, och talat om Jesus.
Här satt en gammal man från Grekland och fiskade i mälarens vatten.
Vi språkades vid ett tag...
Pratade även med ett gäng som var från Skåne,
som var i gamla stan och skulle spela.
Träffade ett härligt tjejgäng från Norge,
som jag även kom i samspråk med...
Men det som grep mig mest var en ung grabb på perrongen,
som stod och läste  en bok om en annan religion,
och jag gav honom ett vittnesbörd om Jesus.
Tack käre Jesus för du har omsorg om varje människa AMEN.
Vi hann även med ett besök i Rådhuset...
Döm om min besvikelse när vi fick se vad som fanns på toppen...
Ska väl inte säga mer än att det står för avguderi...
Sverige av idag är totalt avkristnat.
Men du och jag är trygg ändå i Jesu Namn.
Önskar alla välsignelser och en fortsatt skön sommar.

torsdag 13 juni 2013

ETT LIV I KÄRLEK... JESUS HAR NYCKELN...

Vi upplever stor brist på kärlek och respekt här i världen :
människor emellan, i relationer, kanske i ditt eget liv...
Guds kärlek har uppenbarats genom Jesus Kristus vår Frälsare och Förlossare. Den finns och är verksam varje dag så länge nåden varar.
Alla människor ropar efter kärlek.......
Men det som är så tragiskt är:
Att vi icke ger rum för den.
Kärleken är icke ömsesidig... Du kan ta emot kärleken från Jesus,
och " vissa "andra människor. Men kan du älska tillbaka...?
Människor har en förmåga att "gradera" varandra
i älskvärda och mindre älskvärda.
Det kan vara svårt att älska ovänner,
dem som motarbetar dig, sårar dig, eller gör dig illa.
Misstankar och tvivel om andra... smyger sig in  gemenskapen och
församlingarna som : skvaller,förtal, ordstrider och påhopp...
All denna kritik och misstro om andra sprider sig som ett gift.
Men den som är älskad, kan älska.
Ty Gud har först älskat oss.
Mitt i denna sena midnattstid kan jag älska, och bedja för mina förföljare
och utbrista med trons segervisshet :
Vem kan skilja mig från Kristi kärlek ?

Månne bedrövelser eller ångest eller förföljelse eller hunger
eller nakenhet eller fara eller svärd ?
Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter,
varken något som nu är eller något som skall komma,
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet,
ej heller något annat skapat skall kunna skilja mig från Guds kärlek
i Kristus Jesus, Min Herre.......
Och denna kärlek och tröst gäller även dig.


onsdag 5 juni 2013

FÖRLÅTELSE...

Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder,
om han försyndar sig mot mig ?
Är sju gånger nog ?
Jesus svarar och säger till dig :
Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.
Efter en tids turbulens och missuppfattningar här inne på bloggen
så tror jag nog att vi  behöver be varandra om förlåtelse.
Jag är både ledsen och bedrövad .

Låt oss i ödmjukhet älska varandra av hela hjärtat med den rena och sanna kärlek som Jesus gav och visat oss...
Såsom Kristus har förlåtit oss, så skall vi också förlåta varandra.
Och skulle jag ha sårat någon... så är i så fall jag den förste som ber om förlåtelse...

söndag 2 juni 2013

UTANFÖRSKAP...

Att känna sig utanför är ett problem för många människor...
Man undrar: Varför kan icke folk acceptera den man är ?
Kontrollbehovet är så stort...
Vi är alla unika var och en på sitt vis, och alla har vi något att tillföra.
Låt oss vara den vi skall vara. Vi kan aldrig bliva någon annan.
Vi har många fel och brister både du och jag...
Man är så mån om att tillrättavisa andra, och samtidigt täta sprickor
i den egna fasaden, och icke våga visa eller vara den man egentligen är.

Och följer man icke med i etablissemanget så är man en hedning helt plötsligt i andra kristnas ögon...Varför denna förföljelse, oro och skvaller över andra ?
 Jag läser min bibel när Petrus frågade om hur det skulle gå för Simon Petrus Johannes son...
Då svarade JESUS : Vad kommer det dig vid...Följ mig...
Allt är byggt på nåd,kärlek och sanning.
Människor kommer alltid att ha sina pekpinnar och åsikter,
så det finns inget nytt under solen...
Jag för min del har valt att följa Jesus, och icke människor eller dess lära.
Det är bättre att stå utanför lägret och bära Hans smälek...
Så vakna upp du som sover...
Ty du vet icke vad Herren har för plan och vad Han vill göra
för att människor skall bliva frälsta.
Hans vägar är outgrundliga.
JESUS ÄR MIN HERDE...

måndag 27 maj 2013

TAGEN EDER TILL VARA...

Se, jag sänder eder åstad
såsom får mitt in ibland ulvar.
Varen fördenskull kloka såsom
ormar och menlösa såsom duvor.
Tagen eder till vara för människorna :
ty de skola draga eder inför domstolar, och i sina
synagogor skola de gissla eder,
och I skolen föras fram också inför landshövdingar
och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd
för dem och för hedningarna.
Men  när man drager eder inför rätta,
gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala;
ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden.
Det är icke I som skolen tala, utan det är eder
Faders  Ande som skall tala I eder.
Och den ene brodern skall då överlämna den andre
till att dödas, ja och fadern sitt barn och barn skola sätta sig upp
mot sina föräldrar och skola döda dem.
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull.
 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan,
och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan.
Ty sannerligen säger jag eder :
I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer,
förren Människosonen kommer.
Lärjungen är icke förmer än sin mästare,
ej heller är tjänaren förmer än sin herre.
Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare,
och tjänaren, om det går honom såsom hans herre.
Om de hava kallat husbonden för Beelsebul,
huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk !
Frukten alltså icke för dem,
ty intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbart,
och intet är fördolt, som icke skall bliva känt
Vad jag säger eder i mörkret,
det skolen i säga i ljuset,
och vad i hören viskas i edert öra,
det skolen i predika på taken.
Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen,
men icke hava makt att dräpa själen,
utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra
både själ och kropp i Gehenna.
Säljas icke två sparvar fören skärv ?
Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.
Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.
Frukten alltså icke,
I ären mer värda än många sparvar.
Därför, var och en som bekänner mig inför människorna,
honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen.
Men den som förnekar mig inför människorna,
honom skall jag förneka inför min Fader som är i himmelen.
I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden.
Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.
Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring,
så att sonen sätter sig upp mot sin fadern,
och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder,
och envar får sitt eget husfolk till fiender.
Den som älskar fadern eller modern mer än mig,
han är mig icke värdig,
och den som älskar son eller dotter mer än mig,
han är mig icke värdig,
och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig,
han är mig icke värdig.
Den som finner sitt liv, han skall mista det,
och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det.
Den som tager emot eder, han tager emot mig,
och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet,
han skall få en profets lön,
och den som tager emot en rättfärdig man,
därför att det är en rättfärdig man
han skall få en rättfärdig mans lön.
Och den som giver en av dessa små allenast
en bägare friskt vatten att dricka,
därför att det är en lärjunge,
sannerligen säger jag eder:
Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

torsdag 23 maj 2013

JESUS ELLER MÄNNISKOLÄRA...?

Många har tappat kraften och slagit sig ned i bekvämlighetens soffa...
Att följa Jesus innebär att ständigt leva i det överflödande liv Han gav oss alla. Jesus kom icke med en ny lära, som en kär vän sa till mig, utan Jesus kom med liv, ett överflödande liv i Ande och kraft. Ett liv i frihet.
Kristenheten i Sverige av idag ser bedrövlig ut...
Allt går för långsamt, så därför går man före Gud och vill forma om andra..."Så de passar in" Och den enkelheten som Jesus har visat och talat om har helt försvunnit.
Nu skall man ha dramatiska snabba förvandlingar och en elegans...
Detta resulterar i att vi ser människor med stor ytlighet,svaga profeter, underhållande väckelsemöten, människodyrkan etc...En klubb för inbördes beundran...
De är både blinda och döva eller lider av människofruktan för att kunna säga ifrån, och nöjer sig och accepterar varandras uppfattningar och på så sätt kopierar de varandras liv, för de icke skall känna sig utanför...
Det krävs mycket mod och beslutsamhet för att bryta sig loss från allt...
OCH ALL DENNA KRAFT, OCH NYTT MOD FÅR VI FRÅN JESUS NÄR VI BER TILL HONOM.
Han är den lykta på vår stig i både förföljelser, svårigheter och människolagar...
Du är unik... oavsett i vilken situation du än befinner dig i...
Låt icke andra människor lägga ok på dig...
Utan skåda uppåt på Jesus, som är konungarnas KONUNG
Han är nära ditt hjärta, och låt Honom komma in i ditt liv.
Han är den som formar dig, bliv icke människors trälar som lägger ok på dig längre. Låt det ta den tid som Gud vill, ty Han älskar dig och vill förvandla dig på sitt sätt...Sök HONOM  ! medan HAN låter sig finnas...

tisdag 21 maj 2013

SVERIGE...

Över Sveriges land ligger ett stort falskt sken av Gudsfruktan...
men ingen vill veta av dess kraft...
Landet ligger djupt sjunket i en illaluktande dy.
Flaggan vajar på halv stång.
Man har dragit undan grundvalarna som styrde detta vackra land, och ersätter det med nya lagar allteftersom det kliar politikerna i öronen.
Ideligen ser och hör man hur regeringen vänder kappan efter vinden.
Med stor sorg i hjärtat ser jag hur dessa "klyftiga män" öppnar upp dörrar så helvetet och anarkin kan bryta ut och sedan tiga och vara passiva, eller skylla på varandra. Ingen våga säga förlåt eller ta sitt ansvar. Ja, domen vilar över Sverige...
Bland människor vilar icke några dygder längre...
Istället för fattigdom i Anden, ser vi ett högmod.
För sorg ser vi nöjeslystnad.
För barmhärtighet finner vi grymhetens ansikte.
För saktmod ser och finner vi övermod.
Istället för de renhjärtade ser vi människor med ett fördärvat omdöme.
De fridsamma har istället blivit bittra och grälsjuka och slår tillbaka med  all kraft än att glädja sig.
Vi närmar oss den 6 Juni...Sveriges nationaldag...
Men vad är det vi vill fira eller vara stolta över egentligen...?
Arbetslösheten ?
Psykisk ohälsa ?
Fattigdom och orättvisor ?
Ungdomar som tar livet av sig ?
Massinvandring ?
Anarki...?
Är det icke dags att vakna upp !
Låt oss vakna upp och se den fasta grunden som Jesus en gång för alla har gett oss. Den grundval som håller tills vi nått vårt rätta hemland.

Oavsett hur än domen blir i Sverige,
så finns det räddning. Det finns i namnet JESUS.
Ropa till HONOM, och HAN skall svara dig och giva dig råd evad du möter. Låt oss bygga upp varandra i nåd, barmhärtighet och glädje, än att lägga bördor och förtala varandra...
Ja, det vara lite av mina tankar denna dag.
Önskar dig Herrens välsignelser och kraft över ditt liv. 

tisdag 14 maj 2013

TANKAR ÖVER LIVET:::

Vad vi än få gå igenom, så dömer icke jag någon människa ty livet har gjort mig ödmjuk i vilken situation man än hamnar i.
Vi har alla olika åsikter på saker och ting,
Men Jesus lärde mig att vara fri och ändå acceptera andra...
Min dröm som var fylld med nåd, och barmhärtighet gav mig så mycket som jag vill dela med mig av....
Ta en fjärils förvandling...
Du ligger insvept under livets gång i en kokong...
Du börjar kanske inse att du ha ett liv, och börja trassla dig ut och bli till en larv...Du har kanske varit någon som har ett hårt skal omkring dig, och icke vågat visa vem du är...
Samtidigt har Herren skalat av dig bit för bit, så du blivit till en larv...
Kan du se bilden framför dig ?
Vad jag vill säga är att du skall bliva såsom en fjäril...Fri från all människofruktan och kunna visa vem just du är...
Kunna stå upp utan föreställningar och masker...
Och säga : Så säger Herren, och icke blygas...
Att säga sanningen som är A och O. Låt oss som är kristna och älska Jesus gå ut och predika det som Jesus sade till oss...
DET GAMLA EVANGELIET ÄR LIKA NYTT IDAG !

NATTENS DRÖM...

Hade en märklig dröm under nattens timmar.
Jag skulle gå ner i källaren och hämta någonting.
Det var mörkt och otäckt...
Och eftersom jag lider av spindelskräck så skyndade jag mig så fort som möjligt. Min hand stack in mellan hyllorna, och jag fick tag i något som såg ut som en gammal svart kokong, som jag genast slängde ifrån mig, och sprang därifrån. Kokongen fick liv och följde med mig upp...
Där uppe förvandlade den sig till den vackraste fjäril som jag någonsin sett. Den var guldskimrande och på ena vingen trädde Jesu ansikte fram.
Och Han började tala till mig och jag svarade. Har nu fått svar på en del frågor som jag har undrat över och är så tacksam för vad Jesus gör.
Tänk vilken omsorg och kärlek Han har för oss alla.
Han möter oss på olika sätt, och ser rakt in i våra hjärtan...
Tack käre Jesus för du alltid hör våra böner. AMEN.

onsdag 8 maj 2013

EN HÄLSNING..

Detta foto tog jag i kväll...
Tänker på att vi lever i den sena midnattstid.
Mina tankar går hur vi lyssnar till våra medmänniskor...
När alla skall prata i munnen på varandra, där uppstår missförstånd.
Hur viktigt är det dock icke att stanna upp...
Lära sig att lyssna, än att ständigt prata och "få sista ordet"...
Vi får ständigt rannsaka våra liv...

Skulle ditt liv vara bättre än mitt ?
Vi som är frälsta lever på nåden Jesus gav oss.
Vi kan aldrig peka finger eller slå oss på bröstet att vi skulle vara bättre än någon annan. Dina upplevelser med Jesus är dina egna, liksom mina upplevelser med Jesus är mina egna, därför att HAN är en personlig Frälsare

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek...?
Din väg att gå kanske inte är min väg...
Men vad vi än har för uppgift i Guds rike...
skall vi då icke uppmuntra varandra istället ?
Man blir många gånger ledsen och trött...
Men tack och lov har Herren dock det sista ordet.
Följer man ordet och Jesus...Ja, då har man allt...AMEN !


måndag 29 april 2013

I NÖDENS OCH PRÖVNINGARNAS STUND...

Ingen kan undkomma nöd och prövningar.
Ena dagen kan vara ljus och vi gläds över allt vi äger.
Nästa dag kan bli lagd i mörker och allt kan tagas ifrån oss.
Livet växlar ständigt...
Vi kan hjälpa, trösta och uppmuntra varandra och göra som det står i bibeln : Bära varandras bördor.
Men ibland är vår hjälp fullständigt otillräcklig
och vi lider många gånger av vår otillräcklighet...
Våra ord bli så små och fattiga, våra gåvor så ringa och vår kraft så liten.
Men mitt i all nöd och prövning så lär vi oss om livets alla förhållanden,
om vår egen litenhet och vår mänskliga begränsning.
Vart skall jag gå och till vem skall jag vända mig till ?
Nöden driver människan till Jesus.
I nöden väl beprövad säger skriften om Herren.
Nöd och prövningar har fört många människor till Jesus.
Det skulle nog aldrig ha hänt i medgångens och hälsans dagar.
Långt mycket större är den gudomliga hjälpen än den mänskliga.
Vad den ena människan inte kan göra för den andre, det kan Gud.
Han förmår långt mer än vad vi kan bedja eller tänka.
Genom tron på Jesus så har vi allt med Honom.
Den som vandrar i förtröstan skall erfara,att man icke är utelämnad.
Så du som lider nöd och bedrövelser, lämna ditt liv i Jesu händer.
Jag säger inte att det alltid är solskensdagar att vara frälst,
men vi får kraft för varje dags behov,och Han bär oss igenom prövningarna. Det är en tröst och en trygghet i livets alla skiften...måndag 15 april 2013

KOM HERRE JESUS KOM...

Kom Herre Jesus Kom.
Dessa ord har sjungit i mitt hjärta.
Guds Ande har talat att nådens tid snart är slut.
I ett ögonblick, då du minst anar det...
är en stor skara bortryckta i från denna jord,..
Kom nu och ta emot Jesus...
Tiden härefter är mycket kort säger HERREN, HERREN.

torsdag 7 mars 2013

I HERRENS ÅKER...

Vem är en rätt kristen ?
Vem är troende och icke troende ?
Och vilka måste räknas till de orättfärdiga ?
Dessa frågor är icke främmande och berör vår egen livssituation
Ibland sysslar vi med dem i tanke på andra...
På världsåkern såddes inte bara Ordets ädla säd,
fienden var också framme och sådde ogräs.
Och med detta har Jesus levandegjort det som vi så väl känner igen
Att två strida om människans själ...
Husbondens trogna tjänare ville bevaka sin herres intressen, och utbad sig tidigt att få skilja ogräset från vetet...
Men de var för tidigt ute, och därtill var de oskickliga,
eftersom de kunde fördärva det som icke skulle fördärvas.
Vi har en stor benägenhet att i andliga sammanhang
sätta oss i Guds ställe och utöva domarens uppgift.
Vi är mycket kortsynta, och ser bara det som är för ögonen...
På världsåkern kan ingen avgöra den andres livskvalite,
och det är heller icke vår uppgift att göra.
Man skall vara försiktig, när man bedömer varandra...
Såningstiden pågår, men det kommer också en skördetid.
Intill dess skall båda slagen växa tillsammans.
Skördetiden kommer säkert att bli  en överraskningarnas tid...
Om icke förr så då skall det stå klart för oss, att han som ser till hjärtat såg så annorlunda än vi och dömde så annorlunda än vi.
Då skall skall det mänskliga godtycket och kortsyntheten och bristen på förståelse och kärlek till de svaga uppenbaras...
I evighetens ljus skall de som i världen räknas till klarseende och kloka stå med blygsel och skam och erkänna sin kärlekslöshet...
Vi har ingenting att säga till om...Gud är den som drar gränser och dömer...Låt oss rannsaka vårt inre, så vi icke stöter bort någon på vägen.
Det här landet är fullt av avfällingar, på grund av att man springer före Herren. Låt oss istället se med Jesu ögon på våra medmänniskor.
Det här landet behöver mer, bön och såningsmän.
Så låt oss i fortsättningen vandra i kärlek, oavsett vad än vi möter...


söndag 3 mars 2013

MYCKET PÅ GÅNG...

Håller på med att spela in i Jonas studio...
Och eftersom han är perfektionist så tar det lite längre tid, än vad jag beräknar Haahaha...
Vi har haft en härlig lördagskväll med underbara människor,
som har gett oss amatörer all uppskattning.
Nu är det bara Martins trummor
och min sång som fattas, innan vi kommer ut med en cd...Ska bli så spännande. Och att få sjunga om Herren Jesus och få backup betyder allt...
Jesus är vägen sanningen och livet.
Han är den som kommer snart på en brusten sky. Låt oss vara kärleksfulla och barmhärtiga...

tisdag 5 februari 2013

ATT VANDRA PÅ FÖRBRÄND MARK...

Är hjärtat ljumt, så vandrar man på död mark. Där finnes ingenting, och där växer heller ingenting som får blomma ut...
En religiositet värmer ingen...Den tänder heller ingen...
Den vägen, är bara egocentrisk och trång...
HJÄRTAT MÅSTE VARA MED.......

Att vara en kristen är att kunna vandra på förbränd mark,
att kunna gå in i olika sammanhang, och ändå förbliva sig själv...
Att kunna nå ut till alla dem, som ingenting är i världen...
Visa dem att det finns en källa, mitt i ökenvandringen...
Att på knä få böja sig i all ödmjukhet, och ropa till Jesus,
för alla dem som håller på att drunkna i denna världens stormande hav.
Ty kärleken är tålig och mild...
kärleken avundas icke, ej heller förhäver sig eller uppblåses...
Låt oss visa respekt, och kärlek till alla människor vi möter utmed våra vägar där vi bedjande, går fram...
så skall förbränd mark börja blomstra...
Herren giver oss olika vägar att vandra på...
Jag har funnit min, och den går till dem, som ingenting är för världen...
för att bringa dem ett hopp, att det finns en underbar och levande källa...

tisdag 29 januari 2013

TRANSLATION PROBLEMS...

Since I write  in Swedish the Gooogle translator can make mistakes..
And the meaning can be diffferent than in the language that you use....
And thanks for all positive comments....... I am grateful for all mail
and response.
 May God be with you all...
AMEN !

ATT HA SIN SAK KLAR...

Hur viktigt är det icke att ha sin sak klar med Herren...
Vår stund på jorden är så kort...
Satt på mitt arbete idag, och smekte en äldre kvinna
över håret. och väntade på hennes sista suck...
Hon blev mig så kär, varför kan jag icke säga...
Men det var någonting i hennes blick, som gjorde att vi
kände en samhörighet till varandra. Hon hade inte varit så omtyckt och många pratade illa om henne. Vi kom varandra riktigt nära, och pratade om Jesus.../ Jag bad för henne tyst, när hon låg där och kämpade...
och jag kan icke säga vad hon trodde på, eller hur hon hade det...Ty hon kunde inte förmedla sig, men jag vet att hon hörde allt vad jag sa...
 Hur viktigt är det icke, att finnas till för varandra, och tala om det vi vet vad Jesus har gjort...

Att få ta emot Hans NÅD, KÄRLEK OCH FRÄLSNING
Om morgondagen vet vi ingenting om...
Men idag är frälsningens dag.

fredag 18 januari 2013

VÄRLDEN I FOKUS...

Bland de förhållanden som ovillkorligen måste ådraga sig denna tidens uppmärksamhet, borde vara i de politiska leden...
Inom de enskilda staternas gränser härskar på det politiska området en osäkerhet, förvirring och oro...
Politiska element förenas, grupperas och partier och grupper bildas...
De möts i strider och upplösas för att åter dyka upp i nya skepnader...
I den tid vi nu lever i kommer ständigt nya problem, svårigheter som vållar nya strider och nya slitningar. Den ena ministerkrisen avlöser den andra med korta mellanrum. Statens ledande män faller snart under kampen för alla idéer och tankar de ställs inför...
Förhållandena är sådana då det gäller staterna var för sig, så är de ännu mer hotande och allvarliga när det gäller den internationella ställningen.
I vår nutid råder det fullständig kaos överallt i världen...
Vi som är kristna ser hur Herrens profetior uppfylls en efter en...
Herren är A och O.......Början och Slutet.......
Vi har av Honom fått Hans facit genom bibeln av vad som komma skall...
Världens ledande män har ingenting att säga till om,
ty Gud har sista ordet och all makt i himmel och på jord...
Han vill att alla människor, ska komma till kunskap om Honom...
Bättre att vandra den tid som är kvar med Jesus
än att lita på världen, och dess politiker som är helt maktlösa.
Jord och himmel skall förgås, men aldrig mina ord säger Herren, Herren.

 

lördag 12 januari 2013

INFÖR DETTA NYA ÅR...

Inför detta nya år som har börjat...
Har en ny dörr öppnats för mig...
Och jag har insett meningen med mitt liv, och den väg jag skall vandra med Jesus....Ty Herren säger :
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.......
Och om min väg än går genom eld eller vatten...
så behöver jag icke frukta, ty Han med mig, och kallar mig vid namn.
Jesus gick omkring och gjorde väl mot alla...
Han låg till bords med både syndare, och publikaner och många förfasade sig över detta...Hur ljuvligt är det icke när Jesus säger :
Det är icke de friska som behöver läkare, utan de sjuka...
Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga,
utan för att kalla syndare.......
Problemet är att vi har så mycket av våra egna tankar om hur saker och ting skall vara...Vi vill styra och ställa och tro att så här skall det vara...
Men Herren säger : Se, mina tankar äro icke edra tankar,
och edra vägar  äro icke mina vägar, säger Herren.

Till sist vill jag bara skriva att :
Allt är byggt på nåden, för att ingen någonsin kan kunna berömma sig.
Vi har alla olika kall, och vägar att gå, det gäller bara att vara stilla,
och lyssna till vår Herres röst... / Önskar er alla Guds rika välsignelser.