måndag 29 oktober 2012

fredag 26 oktober 2012

TAKK JESUS KJAER...Med AAGE SAMUELSEN EN SÅNG SOM JAG ÄLSKAR OCH.SOM BERÖR MITT HJÄRTA ....

SKILD FRÅN JESUS...

Att livet kan vara ett helvete, har vi nog hört många
i vår omgivning säga. Det kan vara människor vars
relationer har kraschat. Ensamhet utan hopp, vara utstött ur gemenskapen, arbetslöshet, missbruk osv...
Man undrar var det var som gjorde att livet gick snett och blev så fel...
Både som enskilda individer och även som samhälle får vi ta konsekvenserna när vi vill vandra vår egen väg....
Så länge som nåden finns kvar... kan vi byta sida, och få ordning på våra liv igen. Inbjudan står kvar...2 Kor. 6:2.
Jesus säger : Jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag...Se, nu är den välbehagliga tiden...
se, nu är frälsningens dag...
Om man förkastar denna inbjudan och är utestängd från Herrens närvaro...Hur bliver dess framtid då...?
Jesus ger oss olika liknelser och svar:
Det är som att komma försent och märka att dörren är låst.
Som att bli utestängd i mörkret...En gren som huggs av för det icke bar god frukt och kastas på elden...
Man kanske försöker ta sig in på en fest oinbjuden och hoppas att värden ska göra ett undantag...Men möts av värdens ord :
Gå bort härifrån, ty jag känner dig icke.......
Från Matt 25:46 läser vi följande :
Och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Man pratar om ett helvete här på jorden...Men tänk då att leva i en pina i all evighet...? Ett liv utan slut som fortsätter bortom döden...?
Men hav tröst och hopp och vik in på den smala vägen,
bort från världens falska lockelser, och glans som leder till fördärvet...
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för världen skulle bliva frälst genom Honom...
Den som tror på Honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn... Ja, skild från Jesus...Det är en ytterst allvarlig fråga i en tid när avslutningen är nära...Innanför eller utanför vart skall du stå en gång ?


fredag 12 oktober 2012

DEN STORA ENSAMHETEN...

Känslan av en värld...
som icke passar ihop med vårt tankesätt,
är inte bara en iakttagelse. Det är känsla som sitter djupt rotad inom oss.
Generationer från förr räknade med att kunna förändra saker och ting.
Men dagens människor, är både maktlösa, och underskattade...
I en värld där elektroniken råder finns det ingen möjlighet att
finna och hitta djupet inom sig...Man känner endast tomhet, och ensamhet, och rädsla för att icke duga för den man är...
Vi lever i en tidsålder när datorerna prata med oss...
man upplever att våra närmaste grannar blir mer otillgängliga.
Man tappar bort den riktiga verklighet
med vilka man kan dela sina djupaste känslor...
Man känner att massmedia och politiker ljuger för oss...
Många känner sig svikna...Det är en känsla av tomhet
hos människor som i djupet av sina hjärtan misstro lösningar,
som andra prackar på dem...
Man avtrubbas av världens utbud och detta ständiga jagande
efter fåfängliga ting, och det slutar med att man icke orkar tro på någonting längre...
HEMLIGHETEN ÄR ATT JAG SÖKER, OCH BEHÖVER JESUS...
JAG KLARAR MIG ICKE, PÅ EGEN HAND...
Jag behöver Jesu hjälp, för att kunna ge...
eftersom jag själv icke verka kunna ge...
Jag behöver Jesu hjälp för att kunna vara vänlig...
eftersom jag icke i mig själv, kan kunna ge det till andra...
Jag behöver Jesu hjälp, att kunna älska...
eftersom Han har älskat mig först, och därför måste jag kunna älska mig själv, för att kunna ge, vara vänlig och kärleksfull mot andra...
Vår längtan ligger i hoppet...
Många kan bli skrämda av den brutalitet som samhället visar idag.
Man klämmer åt de svaga och vidgar klyftorna mellan rika och fattiga.
Vi fjärmar oss för dem som har svikit oss...
vare sig det är politiker, föräldrar, man eller hustru osv...
I vår ensamhet så törsta vi efter gemenskap, efter relationer som håller, någon att kunna lita på. Livets osäkerhet och orättvisor
berör oss djupt, hoppas jag. Vad skall jag då göra, för att finna en inre frid, och ro i min så svårt sargade själ...?
ATT FINNA VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET...?
Döden kommer till oss alla, utan att göra skillnad på person,
likt tidvattnet som sveper bort det sandslott som byggts och raderar
bort alla spår av det som någonsin existerat...
INGEN MÄNNISKA HAR MAKT ÖVER VINDEN, TILL ATT HEJDA DEN, EJ HELLER HAR NÅGON MAKT ÖVER DÖDENS DAG, EJ HELLER FINNES UNDFLYKT I KRIG; SÅ KAN OGUDAKTIGHETEN ICKE RÄDDA SIN MAN.
 ( Pred 8:8 )
Låt oss ta oss tid till att fundera en stund på evigheten
Det finns ett liv bortom döden...
Vi vet att världen och dess begärelser skall förgås...
Det finns en himmel full av kärlek,äkthet och sanning...
Det finns ett helvete där pina, gråt,ensamhet, avsaknad av all form av kärlek, och tandagnisslan råder, och som ljuder både dag, och natt... Vi blir kanske jagade och förföljda här i värden...
Men vi håller dock fast i hoppet, och väljer himlen...
Och Jesus själv kommer på skyar och förlossar oss, om vi väljer sanningens, kärlekens och hoppets väg...
Och jag önskar innerligt, att även du gör det...
Genom blodet, vattnet och Anden, så kommer du med hem
till ditt rätta hem. Guds rika välsignelser, och kramar från mig till dig !