torsdag 27 september 2012

OCH VAD HJÄLPER DET...

Och vad hjälper det en människa,
om hon vinner hela världen,
men förlorar sin själ...? Mark. 8 ; 36.
I dag talar vi mycket om självförverkligande...
Vi ska älska oss själva, eller jag måste tänka på mig själv.
Vi tillhör : En egocentrisk generation...
Vi vill ha våra behov tillfredsställda på en gång...
Man har icke tid att vänta, och längta längre
På det materiella området har alla dessa kontokort,
tagit bort vår längtan, och många har därför gått i personlig konkurs på grund av att man inte ser pengarna i sin hand längre...
Vi tillhör även en generation, som är totalt uppslukad av:
En elektronisk fantasi värld, som teve-tittande, datorspel och vara tillgängliga dygnets alla timmar, med våra mobiltelefoner...
Vi blir åskådare, som har avskärmat oss från det verkliga livet.
Och medan världens slagord, och piska viner :
Krav på att göra karriär, och tjäna så mycket pengar, det bara går...
och ovanpå detta, förverkliga sig själv...
Jesu, kallande röst tonar så svagt i bakgrunden.......
Och att verkligen släppa allt och vara stilla och lyssna,
på vår Frälsare och vad Han har att säga...Det kan bli ett brutalt uppvaknade, att helt plötsligt få inse i vilken falsk värld vi lever i,
där endast tomhet och ytlighet råder. Och ett ständigt jagande efter vind. Bibeln säger oss om Abraham, och andra trogna israeliter, att de var gäster och främlingar, precis som du och jag när vi har Jesus i våra hjärta. Vårt hemland är himlen och den eviga staden...
Här nere, har vi ingen varaktig plats...
Vi ser icke till förgängliga ting, som ändå skall förgås...
Vi älskar Jesus för Han har älskat oss först.
Vi ser på människor med kärlekens ögon, vem det än må vara.
Vi tänker icke på att förverkliga oss själva, eller tävla med andra...
Så ber jag dig då till självrannsakan, och eftertanke...
Vilket är värt mest...?
Att vinna hela världen...Eller förlora sin själ...?


ett radikalt budskap, som går tvärt emot världens budskap

tisdag 25 september 2012

LIVET...

I vårt mänskliga liv finnes det ingenting som går upp mot,
eller höjer vår livskvalién mer än att verkligen att få känna sig hemma,
med någon vi verkligen älskar och har förtroende för...
Med en sådan person känner vi att vi kan vara fullkomligt uppriktiga,
och kan ta oss an de utmaningarna, i det livet ger oss och kommer i vår väg...
HANDEN PÅ HJÄRTAT...?

Det är inte alltid vi känner, och upplever Jesu närvaro...


Det finns nog tillfällen då icke Jesus få stå i centrum i våra liv...
Men dock finns viljan och tron kvar.
Och det finns också tillfällen när vår längtan efter Jesus blir så stor
att vi längtar hem, till Honom...Och jag vill påstå, att den tanken inte är byggd på själviskhet...
Himlen är icke en belöning för att vi har varit goda eller för vårt eget ego...Det är ett evigt hem som vår Fader har skapat när Han sände sin enfödde Son till denna världen. Han som har kallat både dig och mig...
Det är nåd utöver nåd.......
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem komma ner från himlen från Gud...Upp.21:2.......
I vår "moderna" upplysande tid, som det så vackert kallas för...
Finns det liv i form av olika aktiviteter, meningsfull sysselsättning, konserthus, biografer och stora arenor för idrott och mängder av andra saker, för att göra livet mer lockande och intressant...
Men det finns också andra ställen där förfallet är totalt, nedsmutsning, arbetslöshet och brottslighet råder. En hatisk spänning mellan olika raser, och kulturer, samt en stor ensamhet...
Vad jag vill säga är :
Staden  byggd på bergets topp sitt ljus i natten sprider...
Byggmästarens namn är Jesu Krist...
Vi går mot jorden undergång vänner...
Men när detta skall ske vet ingen... förutom Fadern...
Men vi få stå redo varje dag och varje stund, för att ta plats i den heliga staden . Och hur du vill ha din framtid...Det avgör du själv...?söndag 23 september 2012

KÄLLERYDS MÖTE...

Så kom vi då äntligen fram, efter utsatt tid, pga...att vi  körde fel...
Men mötet i Källeryd, blev fantastisk och välsignat ändå...
Jesus var närvarande och Andens gåvor med det profetiska var utgjuten... Min syster och jag stod för sång och musik...
Vi delade även med oss av de vittnesbörd som Herren hade lagt på våra hjärtan. Samt att Rolf Röst och K-O. delade med sig av sina upplevelser från Kenya...K-O. gav en predikan om såningsmannen...
Ja, det var lite om vår välsignande kväll...
Stort tack till Göte och hans fru, som lät oss besöka er,
det är så trevligt, och tack för goda smörgåsar och hembakt med fin gemenskap...Jesus lever och Han är den som öppnar nya dörrar  för oss...Låt oss i tro fortsätta framåt tills Han kommer åter...

torsdag 20 september 2012

BIBELN OCH GUDS LÖFTEN...

Bibeln framhåller en självklar sanning,att människor kan känna Gud
med samma förtrolighet som man kan känna människor...
Kunskapen om Herren :
Smaken och sen att Herren är god...(Ps. 34;9 )
Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder, från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel...( Ps. 45;9 )
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud...(Matt. 5;8 )
Fåren lyssnar till Hans röst..( Joh. 10;3 )
Det betyder att vi i våra hjärtan äger förutsättningar att lära känna Jesus och den andliga världen...
Det börjar med en härlig frälsning...Och lyder sedan Andens maning.
Den som icke är född på nytt, där ligger den andliga utrustningen i en obrukbar dvala, som en följd av synden...
Den väcks till liv genom pånyttfödelse genom den Helige Andes verk...
Men hur kan det vara möjligt att även Guds återlösta känner så lite till vad Guds eget ord kan erbjuda...?
Svaret är otro...
Tron sätter vårt andliga medvetande i funktion...Vi skall vara både ordets hörare och även dess görare...
När tron är bristfällig blir man okännslig, och får en förlamad attityd till det som är andligt, heligt och sant...
Och det är därför att tillståndet i detta land ser ut som det gör...
Jesu kärlek omger oss på alla plan i livet...
Ja, Han omfamnar oss...Han är inom räckhåll för var och en...
Han är den som väntar på vårt gensvar...
Denna eviga värld blir levande för oss i det ögonblick,
då vi börjar räkna med Jesus och dess verklighet.
Den som är kristen är ärlig och ledd av Anden...
Man finner inget nöje i oändliga ordakrobatik och ordstrider...
Alla trosuppfattningar är praktiska. Det är en del av livet.
Om det innebär liv eller död...
Om man står eller faller, så håller man ändå fast i sin tro.
När vi börjar rikta blicken på Herren , kommer det andliga att ta gestalt inför våra inre ögon...
Det ger oss en iakttagelseförmåga och en ny medvetenhet att börja smaka, höra och invärtes känna Jesus. I Honom har vi liv och över nog. Och vi upptäcker ljuset som lyser över alla människor som kommit till världen allteftersom vårt andliga sinne växer till i både skärpa och styrka... Jesu närvaro blir då fyllt av både med förundran och härlighet... Och vet du vad...Det är nåd, utöver nåd.......

Alltsammans är en oändlig NÅD...AMEN !!!
onsdag 19 september 2012

LÄNGTAN EFTER JESUS...

Min själ håller sig intill dig...
Din högra hand uppehåller mig...
Innan en människa kan tänka en rätt tanke om Herren,
måste en inre upplysning ha skett...
och innan en människa kan söka Gud, måste Gud ha sökt henne.
Vi söker efter Jesus endast därför att Han först lagt en längtan inom oss, som sporrar oss till att jaga vidare mot målet...
Ingen kan komma till mig, säger Jesus,
om icke Fadern som har sänt mig, drager honom...
Det är just detta, att Gud drager oss till sig innan vi sökt honom,
som berövar oss varje spår av förtjänst av att ha kommit till honom.
Längtan att söka Herren börjar hos honom.
Det är genom att vi följer Honom helt nära som denna längtan mognar till erfarenhet, och hela tiden är vi redan i Hans hand...
Gud är alltid före och upprätthåller...
Människan söker och följer...
Såsom hjorten trängtar efter vattenbäckar...
så trängtar och längtar min själ efter Jesus...
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte...
Det är djup som ropar till djup...
Och ett längtande hjärta förstår det...
Läran om rättfärdiggörelse genom tron, en biblisk sanning och en välsignad befrielse från den lagiskhetens fruktlösa självansträngningar har i vår tid kommit att hindra människor från att lära känna Gud...
Tro anses nu kunna utövas utan att det påverkar livsföringen,
och utan att besvära det det gamla Adams-jaget. Man kan ta emot Jesus, utan att det skapas någon särskild kärlek till honom...
Frälst, men utan hunger eller törst efter Jesus,
ja, man är faktiskt tom att bara vara tillfreds med lite...
Eftersom vi blivit skapade till hans avbilder, bär vi inom oss förmågan
att känna honom, men på grund av våra synder saknar vi kraften därtill
I det ögonblick Anden ger oss liv, genom pånyttfödelsen,
så förnimmer hela vår varelse sitt släktskap med Gud,
och skyndar honom till mötes med ett glatt igenkännande...
Detta är den himmelska födelsen, utan vilken vi icke kan se Guds rike
Hjärtat utforskar Guds oändliga rikedomar, och det finns ingen gräns i den treenige Gudens väldiga och outrannsakliga djup...
Jesus längtar efter dig...Längtar du...?

fredag 7 september 2012

MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE...

När I nu fån se förödelsens styggelse,
om vilken är talat genom profeten Daniel,
stå på helig plats.......
den som läser detta, han give akt därpå...
Jesu varnar för den kommande nöden och manar  oss till förberedelser...Vi ser och anar vilken katastrof som väntar för Jerusalem, ja, för hela Israel...
Falska räddare skall uppstå. Denna hemska tid som nu råder
är en gyllene tid för falska profeter.
Men vi som är kristna vi tror, vi vill som kärleken hos Paulus.
TRO ALLTING...Detta betyder att med aldrig sviktande kärlek tro på det goda hos den människa man älskar. Men det betyder inte godtrogenhet...Jesus vill att vi skall vara kritiska...
särskilt i de stormiga tider som nu väntar, och inte godta första bästa högröstade "profet"....Skriften säger oss :
AV DERAS FRUKT SKOLEN I KÄNNA DEM...
Från profetiorna om den annalkande nöden riktar Jesus uppmärksamheten mot sin tillkommelse...
Den skall icke kunna bli föremål för några misstag...
Den skall lysa klart från öster till väster...
Så glider hans tal nästan omärkligt över från historien till evigheten.
Snart är det fråga om en inre angelägenhet...
Två skall mala på samma kvarn. Den ene skall upptagas, den andre skall lämnas kvar. Till det yttre är människorna förvillande lika, men i deras inre går en gräns. Den dagen skall göra det uppenbart, tillkommelsens, evighetens dag. Som en snara skall den komma över hela jordens alla innebyggare...Som en tjuv skall Jesus komma till människan, i en stund då hon inte menar det.......
Mitt i den dramatiska kamp, som mänskligheten utkämpar mest för sin ondskas skull, skall vi som Jesu brud tända kärlekens ljus...
Så vaken fördenskull, ty I veten icke vilken dag eder Herre kommer...

tisdag 4 september 2012

EN KALLELSE...

På söndag den 9 / 9 Kl. 18.00
Är vi åter kallade till Vetlanda Friförsamling
för att sjunga, spela och vittna till Jesu ära...
Känn er alla välsignat välkomna.
Vi är i bön för att Herren skall stadfästa sitt ord,
med under och tecken. Jesus är den som gör allt nytt...
Önskar dig Guds rika välsignelser !
Har öppnat upp min gamla blogg igen, om mitt hjärtas tankar,
så känn dig välkommen att kika inom,
och lämna gärna en kommentar eller hälsning,
om vad du känner eller tycker om du vill...
http://annika-vanja.blogspot.com/