tisdag 17 juli 2012

DET FINNS ETT OK...

För de visa och kloka är oket fördolt...
Det är inte den enda gången den mänskliga visdomen
snavat på sin egen visdoms märkvärdighet
och så gått miste om sanningen.
Hela akademier har förklarat stora sanningar för lögn
och efteråt fått stå med skammen...
Där en människa blir öppen, ärlig och sann
och ställes ansikte mot ansikte med Jesus och Hans Ande,
där grundlägges med en gång det förtroende,
som är förutsättningen för allt mänskligt vetande och all tro.
Den som blir förtrogen med Honom och för vilken Han blir en väg
skall få uppleva en avsevärd hjälp att bära livets bördor...
Ro, frid är en stor gåva. I ordet frid eller ro kan det djupaste
och värdefullaste sammanfattas. Innerst betyder det frid
med tanke på livet som helhet och tanke på domens dag.
Men det betyder också ett liv, som behärskas av fridens Ande...
Friden med Gud bär frukt i strävan efter frid i människogemenskapen.
Men denna frid är också en känsla, en känsla av stort värde
ej minst därför, att den är förutsättningen för
själen och kroppens verkliga hälsa...Det finns två sätt att se på sitt liv.
Man kan se det som ett äventyr, ett sökande efter bragd och bedrift.
Men mitt i en sådan livsgärning kan påfrestningarna bli stora,
att hela attityden mot livet plötsligt förändras...
Man drömmer då inte att göra någonting stort...
Man frågar istället : Hur man överhuvud taget skall kunna härda ut....
Det är då oket blir aktuellt...
Kommen till mig säger Jesus.
 Mitt ok är milt och lättar din börda...
Vidare öppnar tron blicken för ett verkligt mål i livet.
Ingenting är mera tröttande än en vandring utan mål...
Det är den egocentriska livshållningen som tröttar.
Den skapar kramp och uppgivenhet...
Den jagiske föröder sin mesta energi på:
hat, grämelse och avund...
Lären av mig säger Jesus, om mildhetens och ödmjukhetens väg,
Ty Hans ok är milt och lättar våra bördor

 

torsdag 12 juli 2012

VART SKALL JAG GÅ...

Vart skall jag gå för din Ande...
och vart skall jag fly för ditt ansikte...?
Fore jag upp till himmelen, så ä du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket...
se, så är du där...
Toge jag morgonrodnadens vingar,
gjorde jag mig en boning ytterst i havet...
så skulle också där din hand leda mig...
och din högra hand fatta mig.
Och om jag sade : Mörker må betäcka mig
och ljuset bliva natt omkring mig...
så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig,
natten skulle lysa såsom dagen
ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.......

fredag 6 juli 2012

ETT RENT HJÄRTA...

Hur skall jag då få se Gud ?
Jag med mitt orena hjärta...
Jag med min otro. Vem skall frälsa mig arma människa ?
Jag som gör det jag icke vill...
Herre hur jag ljuset söker,
i mitt bröst är mörkret stort !
Vad jag älskat ej jag vågat,
vad jag hatat har jag gjort.
Dock mitt hjärta ödmjukt klappar,
vid din strålbeglänsta port...
Så har vi ingenting annat att göra än att gå bönens väg...
och bedja : Skapa i mig, GUD, ett rent hjärta.
Men hur skall vårt hjärta bevaras rent ?
 Vi lever i en smutsig och oren värld.
Det är inte alltid så lätt att hålla allt på avstånd...
Jag fick mig en ordentlig tankeställare igår, från en vän,

Jag kan sammanfatta det hela med att säga:
Huru komme det till, att du ser grandet i din broders öga,
men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga ?
Jag försökte rättfärdiggöra mig själv, genom att peka på vad andra gör för fel...
Det håller icke, inför Herren...Det är Gud själv som dömer.
Edra tankar äro icke mina tankar säger Herren.
Vi måste in genom den trånga porten, med ett förlåtande
sinne till varandra. Det florerar allt för mycket synd över allt..

och vi slår ihjäl varandra, med olika bibelord för att ge igen...
På det viset kommer vi ingenstans !
Samtidigt som alla undrar, när väckelsen skall komma...?
För att en väckelse skall bryta fram,
så behövs mycket förlåtelse till både bröder och systrar som
ligger ouppklarade. Och såsom Herren har förlåtit oss,
skall vi också förlåta våra medmänniskor.
Och väckelsen börjar alltid hos oss själva...
Och som avslutning vill jag nämna:
Det är nåd utöver nåd alltsammans, för att ingen skall kunna berömma sig. Det är människan givet att stänga till eller öppna sig för Jesus.
Bortstöter vi det klara och sanna evangelium som Gud har lärt oss,
så bortstöter vi också hjärtats renhet, som Herren vill giva.

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.......





måndag 2 juli 2012

ÄNGLAVAKT...

Igår kväll efter jobbet så samlades jag och mina
barn för att fira mitt barnbarn Kevin som fyllde 10 år.
Det höll på att sluta olyckligt...
Jag skulle prova och "stila" lite på skateboard...
Jag missförstod det hela, och skickade iväg brädan,
för att sedan hoppa på den i farten...(det skulle man som sagt icke göra ) Slog handlöst baklänges i asfalten med en smäll...
Det var ett under att jag inte slog i bakhuvudet...
Armarna fick ta emot den värsta smällen,
samtidigt som min dotter fotograferade och skrattade.
Men hon hjälpte mig upp från marken sedan, eftersom jag
var totalt mörbultad. Nu har jag lärt mina barnbarn hur viktigt det är att ha skydd, och inte göra som farmor gör, och det förstod dom direkt. Kevin blev ganska tagen av situationen som utspelades.
Så inget ont som inte har något gott med sig...
Så även om man gör dumma saker ibland, utan att tänka sig för...
Så är Herren med, och sänder sina änglar för att inget värre skall hända. Jag tackar Jesus för Hans omsorg om mig,
och för den änglavakt Han sände...