tisdag 26 juni 2012

VÅRT JORDISKA LIV...

GUDS FRID TILL ER ALLA !
Visst händer det att vi få utstå både frestelser och prövningar
under vår vandring här nere på jorden.
Men ur alla bedrövelser, så kommer det alltid någonting gott.
Vi får växa i både visdom och kunskap.
Lever man nära Jesus och har en djup relation med Honom,
så får man räkna med hat, smärta, förföljelse osv...
Själv har jag just kommit ur en fruktansvärd kamp,
med både sjukdom, smärta och förföljelse.
För en kort stund släppte jag blicken på min Frälsare,
och begynte sjunka, ty jag såg endast på vågorna som Petrus gjorde.
Jag blev klentrogen. Men tack och lov...
så räckte Jesus ut sin hand och drog mig upp igen...
Hur än våra jordeliv ser ut,
så både leder och bär Jesus oss, igenom allt. Vi behöver icke tvivla...
Vi har en stor framtid, och ett hopp som väntar oss...
JESUS KOMMER SNART, OCH SNART SÅ ÄR VI HEMMA.
Så låt oss hålla ut en liten tid, så ingen tager vår krona.
Och det hopp som väntar oss är:
Och jag såg en ny himmel,
och en ny jord, ty den förra himmelen,
och den förra jorden voro förgångna och havet fanns icke mer.
Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud,
färdigsmyckat såsom en brud som är prydd för sin brudgum.
Ja, Gud själv skall vara hos oss och skall
avtorka våra ögon från tårarna.
Och döden skall icke mer vara till,
ingen sorg, klagan eller plåga skall vara mer,
ty det som förr var är nu förgånget...
Så låt oss fröjdas och glädjas och hjälpa varandra vänner...
TY SNART ÄR HAN HÄR...

måndag 25 juni 2012

GLÄDJE OCH JUBEL...

Söndagsmötet i Vetlanda Friförsamling var underbart.
Vi sjöng och vittnade och nådegåvorna var i funktion...
Det var ganska mycket folk denna kväll,
och det här fotot är taget från den en sidan av kyrkan...
Det var stor glädje och jubel över dessa två,
söta systrar som ville låta döpa sig till Kristus.
Och Pastor Leif var den som gick med dem ner
i dopets grav. Det var underbart att få vara med och delta
 medan vi sjöng för dem...Jag har beslutat att följa Jesus...
Vi bad också för olika bönämnen...
Här står Pastor Leif, Holger Nilsson och K-O,
och ber speciellt över en böneduk.
Sedan predikade K-O under Andens kraft och ledning.
Det var många som kom fram och ville ha förbön efter.
Även jag själv gick fram och fick förnyade krafter.
En riktigt välsignad och glädjerik kväll...

tisdag 19 juni 2012

JESUS ...

Hemligheten med JESUS är :
Att Han engagerar oss...
Han tvingar oss till ett ställningstagande: För eller Emot...
Många anser sig vara likgiltiga för JESUS...
och menar sig stå neutrala.
Han blir varken till fall eller till upprättelse.
För det första kan ingen stå neutral inför Jesus,
ty då har han redan ställt sig emot.
För det andra avslöjar den likgiltige, att han icke alls känner Jesus.
Man avstår nämligen icke från Jesus...
Honom väljer man icke eller förkastar utan större vinst eller förlust.
Sanningen är : Det är Han som väljer oss.
Han är den klippa vi antingen slås i stycken mot,
eller också kan räddas på...
Den som en gång fått möta Jesus, blir aldrig sig lik igen...
man blir lidelsefullt engagerad...
Om något är oroväckande i "vår moderna" situation,
så är det icke den moraliska dekadansen,
ungdomens förvillelser eller de äldres slapphet och brist på auktoritet.
Det är allvarligare, att våra predikningar, som är så välmenade och formella, dock så ofta saknar KRISTUS-UDD och KRISTUS-NÄRHET...
De varken väcker eller gör någon ängslig och svag...
KRISTENDOMEN BLIR FÄRGLÖS...
allt detta har från båda håll något betänkligt att säga,
hur det förhåller sig med lidelsen och anstötens märke...
Det är först sedan vi mottagit syndernas förlåtelse och blivit upprätttade, som vi ser vilken underbar nåd det ligger i Hans Namn.
Och du...?
Som anser att du klarar dig så förträffligt bra utan Jesus,
skall förr eller senare se, hur illa du verkligen reder dig.
Låt därför JESUS KRISTUS den OFRÅNKOMLIGE,
komma till tals med dig...
Upprätta dig och Frälsa dig,
Till sitt eviga rike...AMEN !!!

måndag 18 juni 2012

I LJUSET FRÅN HANS KORS...

Har varit sliten och deprimerad en tid,
så därför har jag icke kunnat vara så aktiv.
Men det står och faller icke med våra gärningar...
Det enda jag vet är : Att Jesus kommer snart.......
I ljuset från Hans kors, varje fläck träder fram...
På skruden som jag bär i mötet med dig där Guds dyra Lamm...
Där uppenbaras allt vars djup jag själv ej vet av synd och skuld...
Då jag ett förstå...
Att det är ditt blod som ren mig två.......


tisdag 12 juni 2012

DU ÄR DYRBAR I MINA ÖGON...

Jesu kärlek till oss är en förtärande eld.
Han vill rena oss från allt som är kärlekslöst i oss.
Han vill att vi ska älska med hans kärlek.
En del av den helige Andens verk i våra liv
är att peka på alla de punkter hos oss
där vi är kärlekslösa...
Jesus har makt att förändra oss,
och förvandla oss till hans avbilder...
Det sätt på vilket du behandlar människor är bara
en återspegling av ditt sätt att se på Jesus.
Varför kritiserar vi människor ?
Varför tror vi att vi är så mycket bättre än andra ?
Varför är vi så angelägna om vår egen välgång,
men har svårt för andras...?
Svaret är enkelt : Vi älskar inte med Jesu kärlek.
Om du vill älska som Jesus älskar
 gå då in i din kammare, och be att hans kärlek
få fylla ditt hjärta, och du blir förlåten.
Han säger ju: Du är dyrbar i mina ögon,
så högt aktad och så älskad av mig...
Joh. 15: 9. Såsom Fadern har älskat mig,
så har ock jag älskat eder, förbliven i min kärlek.
1 Joh. 4 : 7 Mina älskade, låtom oss älska varandra,
ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar,
han är född av Gud och känner Gud...

onsdag 6 juni 2012

VILKEN ÄR DEN STÖRSTE I HIMMELRIKET...?

Jesu lärjungar var enkla fiskare som valde att
följa Jesus. Men ändå blev frågan ställd :
Vilken av oss är bäst och störst...?
De sökte efter en yttre bekräftelse med sitt eget förstånd,
som tyvärr också förekommer ännu idag.
Vilken är den störste i himmelriket ?
Fariséen i templet tackade Gud för att han inte var som andra människor, medan publikanen föll ned på sina knän och bad : Herre misskunda dig över mig syndare...
De "andligt" storas dilemma är att de förlita sig på sin
vunna ställning, sina äretitlar osv...
De upplever sig icke som syndare och är därför icke heller
behov av Guds nåd. De är fångna i illusionen.
Men bibeln säger : Gud står emot de högmodiga,
men de ödmjuka giver han nåd.
Hur underbart är det då icke när Jesus tar fram ett litet barn,
och säger : Den som nu så ödmjukar sig,
att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.
Och den som tager emot ett sådant barn i mitt namn,
han tager emot mig.......
Är det icke barnets omedvetna och självklara ödmjukhet,
som gör det till en storhet i himmelriket och ställer
högförnäma apostlar på plats.
Betänk att vi icke är någonting i oss själva.
Jesus vill visa oss hur hjälplöst beroende vi skall vara av Honom.
Och att inse detta och ödmjuka sig,
är den sanna och största i himmelriket...

tisdag 5 juni 2012

HELGENS MÖTEN...

Det var en välsignad lördags kväll
i Tranemo´s Missionskyrka.
Herren var mitt i bland oss alla,
och vi fick känna av Hans helighet och gränslösa kärlek.
De andliga gåvorna var i full bruk.
Det var även ett par Finland- Svenskor där som
berättade om sina upplevelser med Jesus.
Ja, det var underbart, och mycket trostärkande...
Även söndags kvällens möte i
Vetlanda Friförsamling var välsignad och öppen.
Sånger och starka vittnesbörd frambars...
Här vittnar och berättar
Broder Jassi, om sin Gudstro,
och relation till Jesus,
innan K-O. skall predika...
Det är en stor nåd och förmån,
att få åka runt till olika platser för att
sjunga och vittna om Jesus.
Och det är också intressant att få
knyta nya kontakter och träffa nya människor.
Men det är också väldigt viktigt, att vi även i vardagen,
ta vara på vart lägligt tillfälle,
att vara vaksamma på människor som är i nöd, och behöver hjälp.
Så låt oss fortsätta med att vara frimodiga i Jesu Namn...

fredag 1 juni 2012

ÄKTA ELLER FALSK ?

Jag sänder eder åstad såsom lamm mitt ibland ulvar,
säger Jesus vid ett tillfälle...
DEN OSJÄLVISKA KÄRLEKEN :
Den kan möta erkännande och beundran,
men den kan också framkalla djup fiendskap,
som är det gamla Kains hat mot Abel.
Hatet kan uppenbara sig i olika former som :
Förtalskampanjer, listiga manipulationer, personlig isolering,
trakasserier, ett omoraliskt utnyttjande, förföljelser osv...
Jesus har icke dold för oss, att den kristne kan räkna med lidande.
Vi måste pröva oss själva. Vi kan aldrig dölja att det finns,
ett äkta och ett falskt matyrskap...
Falskt matyrskap är djupt egoistiskt till sitt väsen.
Den store egoisten vet, att vissa människor förbarmar sig
över den lidande och att det  därför är ett ofelbart sätt att
tillvinna sig människors omvårdnad och medömkan att förstora
någon liten svårighet och jämra sig mycket över den.
På så sätt blir man föremål för omgivningens kärlek och omtanke och uppmärksamhet som är den själviska ha-människans stora traktan.
Ett sådant matyrskap har intet med kristendom att skaffa.
Skriften säger : Syndens makt att bedraga.
Den falske matyren lider för att han icke får vara främst,
icke får vara centrum för allas uppmärksamhet.
Den äkta lider och älskar friden, därför att hans osjälviskhet misstolkas Mitt i denna egoistiska värld träder den äkta människan fram som är helt besjälad av viljan att handla osjälviskt för människosjälars skull, och för kärlekens skull. Den som är kristen söker icke matyrskapet. Man har sin blick riktad mot målet,
på Guds rike, på kärlekens förverkligande.
Man känner risken och vet att vägen till segern går genom lidande.
Vad skänker oss då mod till att härda ut ?
Jo, vissheten och Jesu kallelse.
Vi vet, trots vår ringhet, stå i tjänst hos Jesus Kristus.
Om saltet mister sin sälta och icke är något salt längre,
vartill tjänar det då utom för skräphögen ?
Därför känner den kristne trots sin egen ringhet
och svaghet av den förbarmande kärleken och friden.

Jesu säger :Huru har jag icke velat församla dina barn liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar ...
MEN I HAVEN ICKE VELAT ...!
Kristi kärlek omvärver oss...
O människa, när skall den heliga gnistan
av gensvar och tacksamhet uppstiga i ditt hjärta ?
FÖRST I GENKÄRLEKENS ÖGONBLICK LEVER DU !