torsdag 26 april 2012

VÅRA BEKYMMER OCH GUDS / MATT. 6: 24-34.

Det är både omtyckt och aktningsvärt att ha bekymmer.
Den som icke alltid har händerna fulla av sysslor och huvudet fullt av plikter bedöms ofta som ansvarslös och lättsinnig.
Hur skulle det gå och hur skulle det se ut i världen, om man inte hade omsorg och planerade ?
Människor är måna om att skaffa sig bekymmer.
Ett hus, en TV, en bil, osv...det är sådant man måste ha bekymmer för...
Men det hör till levnadsstandarden i ett högtstående kultursamhälle.
Det är sådant, som skänker självaktning och respekt, och man absolut måste ha. Men bekymmersfritt är det icke.
Många är rädda om sina bekymmer och vill icke mista dem.
Hur skulle det vara om de inte hade sina krämpor att tala om och oroas över. Tänk om grannen var skötsam och de själva redan hade den nya våning de strider om, då skulle livet vara ännu enformigare för dem.
Att ha bekymmer om något så vanskligt som väder och vind är också en viktig del av många människors intressevärld.
Även om det är ambitiöst att ha bekymmer är det likväl meningslöst att ha det. Bekymrade människor är icke rika och gör icke andra rika.
De har varken starkare medkänsla eller varmare hjärta än andra.
Bekymren tär både på hälsan och humöret. Värst är att det tjänar ingenting till. Man kan på den vägen varken göra sig själv eller världen annorlunda. En kristen människa skall vara bekymmersfri som fåglarna och liljorna säger Jesus, och ändå visste han att liljorna snart skulle kastas i ugnen som bränsle och fåglarna snart falla till marken.
Han såg emellertid fåglarnas och liljornas avundsvärda förmåga att icke oroas för framtiden, att kunna taga varje ögonblick som en livets gåva och tillitsfullt förtrösta på sin Skapare och Uppehållare, och veta, att hans bekymmer är nog och så tryggt göra sitt utan ångest.
Men finns det inte motiverande bekymmer ?
Bekymret att vinna sin själ, ivern att först söka Guds rike.
Många har upptäckt, att det är där man behöver sätta in sin ihärdigaste omsorg. Den oron är dock föga väckt hos de flesta...
" om man ägnar 12 timmar av dagen åt affärer och fem minuter åt Jesus och bön, skall man inte vara förvånad om affärerna är 145 gånger mer verkliga för en " Nog behöver vi ha djupare och intensivare bekymmer om vår andliga människa. Vi behöver först bli riktigt hjärteängsliga över vår mammonträldom och världslighet för att rätt kunna söka Guds rike.
Inte heller på det planet är emellertid våra bekymmer till något verkligt gagn. Lika litet som vi kan lägga en aln till vår livslängd lika litet kan vi göra något till vår andliga frälsning.

Icke har ditt bekymmer gjort dig till en kristen och en ny människa.
Nej, inför Herren Jesus, som förlossat, förvärvat och vunnit dig, får du lägga ned alla dina bekymmer.
Kasta det på Kristus, ty han både vill och kan bära det...
Det är på det viset man blir en bekymmersfri människa i kristen mening.
Du skall därför frimodigt lägga ned dina bekymmer hos Jesus och istället tänka på Guds bekymmer. "Eder Fader vet " När du tänker på Hans bekymmer för dig, blir dina bekymmer så ynkliga de i själva verket är.
Sådan omsorg har Han för dig, att Han köpt dig fri med sitt eget blod, för att du skulle få leva trons trygga liv under Hans fasta ledning.
Jesu ångest i Getsemane och Hans kamp mot fördärvsmakterna på korset och i graven är beviset för hur allvarligt menat Guds bekymmer för oss är. Just därför, att Jesu morgondag en gång hade sin plåga, kan vi befrias från dess förlamande makt.
Visst skall vi göra vårt. Fåglarna vet, att maten inte flyger i munnen på dem. Så skall vi troget och trofast fullgöra vår dagliga gärning och samtidigt med iver först söka Guds rike, d.v.s. öppna för dess krafter och nåd, men samtidigt veta, att den frälsande tron är att överlåta allt åt Gud. Så långt har väl ingen kommit på trons väg, att han är helt fri från bekymmer. Den heliga bekymmerslösheten är dock ett utmärkande tecken för Kristus-tron, känslan av det absoluta beroendet.
Ty vad återstår för den som intet förmår ,
annat än att förlita sig på den som förmår.......

8 kommentarer:

 1. Ja Annika, ack detta är så sant.Oro och bekymmer har inte räddat någon människa, det kan inte få oss att somna, må bättre eller leva längre, helt värdelös sysselsättning. Tänk vad god Han är som vill ta allt det ifrån oss. Jesus är en riktig gentleman!! Var välsignad!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Celia: Det är så sant det du skriver. Att gå omkring och älta i oro och bekymmer leder ingen vart...Vi måste lära oss att förlita oss mer på Jesus, och den omsorg Han har om oss alla. Var välsignad själv kära Celia. / Kramar !

   Radera
 2. Vi blir aldrig "färdiga" här i tiden. Jag brukar tänka på bekymmer som ett nystan som trasslat sig, och som vi inte klarar att nysta upp. Herren ber oss att ge honom nystanet och sen säger Han: -Spring ut och lek!
  Vi får vara hans barn och han tar alla våra bekymmer och nystar upp och lägger allt tillrätta. Det är härligt....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hans: Tack för din hälsning. Ja, ett nystan...Så kan man också se det. Färdig blir man aldrig, även om man strävar efter att få bli mer lik Jesus. Men Guds Ande leder oss varje dag, och alla våra bekymmer får vi lägga ned vid korsets fot. Vi får med glädje och tacksamhet vandra vidare på Jesu smala stig. Ha en underbar välsignad dag med Jesus. / Kramar !

   Radera
 3. Oro och bekymmer har fört mig närmare Jesus där jag får lägga dem av. Men vi kan inte komma ifrån att vi påverkas mer än vi tror utav vår omgivning.När jag pejlar in djupet av mitt hjärta där är det lugn och ro men runt omkring mig blåser det 160 sekmeter. Endast i dig Jesus får min själ sin ro sjunger sångaren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bert: Vi får göra som liljorna och fåglarna, låta Herren taga vård om oss. Ty Han har sagt att Han aldrig skall lämnar oss Faderlösa. Jesus vill ha våra viljor, ja, Han vill ha allt...Han för oss till vatten, där vi finner ro. Var välsignad. / Kramar !

   Radera
 4. Åker till Polen i morgonkväll och kommer hem på torsdagskväll nästa vecka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bert: Det var väldigt vad du flackar omkring. Hälsa till dem i Polen från mig, och ha det riktigt välsignat. / Kram !

   Radera