lördag 31 mars 2012

DRIFTING TO FAR...

Det är lördag kväll, och många är ute och roa sig. Men Herren kallar idag...Du driver för långt bort. Jesus vill att du skall komma tillbaka. Det här är en älsklingslåt som jag brukar spela, med Emmy Lou Harris....Lyssna och kom tillbaka, ännu varar nåden. Det finns inga hopplösa fall....Kram !

torsdag 29 mars 2012

ÄR DU UPPTAGEN...?

Guds Frid Vänner !
Herren kan möta oss på de mest helt oväntade platser om man är öppen för Honom. Guds Ande talade till mig nu på morgonen om, vad jag skulle skriva idag, när jag satt i Tandläkarstolen...
Han förde mina tankar till Marta och Maria.
Det står från Lukas Kap.10. vers:40-43.
Men Marta var upptagen av mångahanda bestyr för att tjäna honom. Och hon gick fram och sade : Herre, frågar du icke efter att min syster har lämnat alla bestyr åt mig allena ? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Då svarade Herren, och sade till henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för mångahanda, men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne.
Det är så mycket jordiska bestyr, som pockar på att få all vår uppmärksamhet, att vi glömmer bort den goda delen, som Jesus vill att vi skall ha. Själv har jag valt den väg, som Maria valde. Att sitta vid Jesu fötter, och lyssna till Hans röst. Den man älskar, vill man ju också umgås med, varje dag och varje stund.
Inte bara att sitta av ett par timmar på en förmiddags- Gudstjänst en Söndag. Allt för många Frikyrkor idag har slagit in på samma väg, som Svensk Kyrkan har gjort, med välplanerade och förberedda torra och fattiga predikningar, som inte är ledda av Guds Helige Ande. De når icke ens djupet, till ett människohjärta. Det råder en total avsaknad av Ande och liv. Man har glömt bort JESUS i all sin upptagenhet, för man har så mycket annat att styra och ordna med.
HUR UPPTAGEN ÄR DU ?
ÄR DU EN MARTA ELLER MARIA ?
VI FÅR ALLA RANNSAKA OSS !!!
Ja, detta har Herren lagt på mitt hjärta denna dag, och vi vet icke vilket ögonblick nåden kan ta slut. Så det gäller att vara vaksam över vilken del vi väljer, ty Jesus kommer snart.
DEN MAN ÄLSKAR, SKA HA DEN FÖRSTA PLATSEN I HJÄRTAT...

tisdag 27 mars 2012

BEVINGADE ORD...

Det goda du gör idag
Glömmer människor ofta i morgon...
GÖR DET ÄNDÅ !
Om du är framgångsrik
Kommer många falska fiender...
VAR FRAMGÅNGSRIK ÄNDÅ !
Om du är snäll
Kanske människor anklagar dig för dolda motiv...
VAR SNÄLL ÄNDÅ !
Om du är ärlig och uppriktig
Kanske människor lurar dig...
VAR ÄRLIG OCH UPPRIKTIG ÄNDÅ !
Vad du tillbringat år med att bygga
Kan någon förstöra på en dag...
MEN BYGG ÄNDÅ !
Om du finner kärlek och sinnesfrid
Kan andra bli avundsjuka
VAR LYCKLIG ÄNDÅ !
Ge världen det bästa du har
Det är kanske aldrig tillräckligt...
GE VÄRLDEN ÄNDÅ DET BÄSTA DU HAR !
Du förstår, när man kommer till den slutliga räkenskapen...
Så är det mellan dig och Gud
DET VAR ÄNDÅ ALDRIG MELLAN DIG OCH DE ANDRA...! 

lördag 24 mars 2012

FREDSTORGSKYRKAN I ANEBY...

Igår kväll samlades vi för sång och vittnesbörd i Aneby.
Det var en blandad skara som var där
Även från andra länder,och mötet hölls både på
svenska och engelska. Hon som tolkade var jätteduktig...
Vi sjöng, och spelade de gamla väckelsesångerna.
Och man ser hur Anden och kraften griper tag i människohjärtan...
Här sjunger vi om namnet Jesus, himlens hälsning...
Ja, det var enhet i Anden genom fridens band.
Och allas vittnesbörd, knöts ihop med Karl-Olofs predikan.
Det råder en svår nöd ute bland människor i världen
Jag upplever verkligen deras smärta och rop om hjälp.
Må vi som kristna verkligen gå ut och predika om Jesus, om korset, och om Hans dyrbara blod, som rann på Golgata för oss alla. Låt oss göra det som Jesus sade till oss : GÅ UT och predika evangelium...Jag ser vilken längtan det finns. Nästan alla som var med igår kväll, kom fram och ville ha förbön. Ett nytt möte med Jesus, ett vidrörande av Honom. Att få leva i den första brinnande kärleken. HELIG, HELIG ÄR DU HERREN SEBAOT...
LÅT EN ALTARGLÖD BERÖRA OSS, SOM ÄR VILLIGA ATT VANDRA DIN VÄG. TY SNART ÄR TIDEN INNE, DÅ JESUS KOMMER PÅ SKYN...

onsdag 21 mars 2012

EN KALLELSE...

Fredag 23/3 Klockan: 19.00
Spelar,sjunger och vittnar vi i
Fredskyrkan i Aneby.
Alla är varmt välkomna gammal som ung.
Låt oss var i bön inför detta möte.
Att Herren skall uppenbara sig på
ett mäktigt sätt, och stadfästa sitt ord,
med både under och tecken...

tisdag 20 mars 2012

ALLT JAG BEHÖVER...

Så många i tiden för sent skola vakna
i ångest och mörker och helvetiskt kval
för att de sa nej till Guds kallande röst
föraktade gåvan som Jesus har löst.
Så många har namn av att vara en kristen
men anden och elden har slocknat hos dem
När Jesus skall komma, de blir då tillbaka
ty ljuset har slocknat i lampan för dem.
Bevara mig Jesus från anden i världen.
Den anden som fångar så många idag
Ja, giv mig o Jesus mera av dig
kom och mitt hjärta på nytt helt intag.
O säg, käre vän huru lever du livet ?
Har över ditt liv kanske solen gått ned ?
O tänk, vilka kval, om för sent du skall vakna.
Kom nu till Jesus, och kom som du är.......

söndag 18 mars 2012

JESU VÄLSIGNELSER...

Tänk dig ett härligt stort vattenfall, som kastas ned mot dig, med en enorm kraft utan att någonsin ta slut...Faktum är att Herrens rika välsignelser ständigt strömmar över oss med kraft varje dag och stund. När vi i bönen kommer till Honom, med vår bägare så fyller Han den så det flödar över med kärlek, kraft glädje och frid. Joh.4:14 Den som dricker av det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv...
Ofta känner vi ett stort behov av välsignelser i vårt liv. Vi behöver mer av Hans glädje för att komma igenom svårigheter som vi möter, Mer frid för att komma till rätta med inre oro och ångest.
När vi är i stillhet inför Jesus, tar vi öppet emot från det outtömliga vattenfall som strömmar emot oss...
Det är Herrens välsignelser
som giver rikedom,
och egen möda
lägger intet därtill. / Ords. 1o:22.

fredag 16 mars 2012

MÅ GUD HJÄLPA OSS...

Må Gud hjälpa oss vänner, att vi är vakande och bedjande och ledda av den Helige Ande. Det är med stor sorg i mitt hjärta som jag läser det programblad som kom igår från Mission och Filadelfiakyrkan. Här har man planerat allt ända fram till Juni...Jag blir gråtfärdig när jag sitter och bläddrar i detta häfte, som är fyllt med : Reklam, Musik,Underhållning,Café, Tävlingar, Andakt,Lovsång osv.../ Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Men nu, då du är ljum, och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun...Se jag står för dörren och klappar, om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom, och han med mig.
Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet, och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. SE, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Saliga äro de som två sina kläder, för att få rätt att äta av livets träd och gå in i stadens genom dess portar. Och Anden och bruden säga: Kom...Må vi vara vakande och bedjande. Låt oss gå till Herren Jesus och fråga efter Hans vilja, än att göra vår egen vilja...Och den som törstar, han komme, ja, den som vill, han tage livets vatten för intet. VAKNA UPP ! VÄND ÅTER TILLBAKA !  LEV I DEN FÖRSTA BRINNANDE KÄRLEKEN !!!  JESUS KOMMER SNART !!!

torsdag 15 mars 2012

I DAG, OM I FÅN HÖRA HANS RÖST...

Så säger den helige Ande:
I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan,
såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen,
där edra fäder frestade mig och prövade mig,
fastän de hade sett mina verk i fyrtio år.
Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade :
Alltid fara de vilse med sina hjärtan.
Men de ville icke veta av mina vägar.
Så svor jag då i min vrede.
De skola icke komma in i min vila.
Sen därför till, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta,
så att han avfaller från den levande Guden,
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter i dag,
på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom
syndens makt att bedraga.
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill
änden hålla fast vår första tillförsikt.
När det nu säges :
I dag, om I fån höra hans röst,
mån I icke förhärda edra hjärtan...

onsdag 14 mars 2012

PÄRLAN...

Har du funnit den dyrbara pärlan,
har du sett dess bedårande glans ?
Har du lämnat ditt hjärta åt Jesus
kan du säga att helt du är hans ?
Har du sålt vad i världen du ägde
har dess nöjen och flärd du försmått ?
För att köpa den dyrbara pärlan,
för att vinna din Frälsare blott ?
Har du uppstått från sömnen min vän,
har du funnit en skatt på din stig ?
Har du vunnit den sköna juvelen,
är väl Frälsaren dyrbar för dig ?
Den som söker han finner,
den som beder han får.
Syndasmärtan försvinner,
frid i själen du får...
Jag har funnit den dyrbara pärlan,
jag har sett dess bedårande glans !
Jag har lämnat mitt hjärta åt Jesus,
jag kan säga att helt jag är hans...

måndag 12 mars 2012

UNDER NATTENS TIMMAR...

Skulle precis till att somna då Guds Ande kom över mig på ett särskilt sätt sent igår kväll. Orden som strömmade mot mig var: SE, HUR DE ÄLSKAR VARANDRA ! Följd av en lång undervisning av Herren själv. Vi lever i så pass allvarliga tider, så jag vill be dig att ta till dig detta, jag nu skall förmedla vidare...Vad hade den första kristna församlingen som inte finns idag ? Hur kunde de älska varandra så innerligt och djupt ? Jo, de hade vandrat med en Mästare och fått lära känna Honom på djupet. Och när sedan Jesus hade gått till Fadern, så tydde dom sig till varandra, eftersom de alla trodde. De sålde vad de ägde och delade med sig åt alla. Och var dag voro de endräktigt tillsammans i helgedomen, och  hemma i husen bröto de bröd och äto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud. De sökte ingen vinning för egen del. Här var det icke någonting som var ditt eller mitt. Nej, det var endräktigt tillsammans var dag, de hade sin blick vänd upp mot Jesus. De var beroende utav Honom. De sökte av hela sin själ och sitt hjärta, efter det som finns där ovan. De hade lämnat allt i både egna viljor, och stolthet. Vi blickar ut och se hur det är ställt med församlingarna idag...Gud hjälp mig ! Man har gjort Herrens tempel till en rövarkula. Man har gjort sig en egen urvattnad kristendom, där vi skall lyda människor. Man har dragit in världens ande för att locka människor till sig. Och djävulen sitter på första parkett, och skrattar åt allt spektakel. JESUSNAMNET har förbleknat. Guds Helige Ande får icke vara verksam. Man har plockat bort KORSET och BLODET och Namnet JESUS. Man har sänkt sin blick och traktar efter jordens framgångar. Man för människor bakom ljuset, med falska påståenden. MÅ GUD HJÄLPA OSS INNAN DET ÄR FÖRSENT !!! VAR TOG KÄRLEKEN VÄGEN ? DEN FÖRSTA BRINNANDE KÄRLEKEN TILL JESUS ?
Var är din skrud o, Kristi brud ?
Var är din tro, var är din första kärlek ?
Var är ditt hopp, ditt segerlopp ? Vak upp, ty Jesus kommer snart !!!
Förvaltar du troget ditt pund som Herren har givit dig  ?
Låt oss åter vända tillbaka till den levande källan...
Jesus vill möta dig på nytt. Han vill fylla dig med Ande och liv, så det flödar över. Låt icke falska profeter lura dig längre, med fagert tal. Utan gå själv till ordet, och se om det stämmer överens med vad Jesus säger. Han själv skall lära dig, och undervisa dig om den väg du skall vandra. Sök det som är det ovan. Låt döpa dig, och ta emot den helige Ande som gåva. Bli brinnande igen. Det här var en del som Herren talade om under nattens timmar. Vart är du på väg ? Vart är jag på väg ?  Världen för mig är död. Jag har valt Jesus. Är du villig att gå korset väg ? Börja idag, ty tiden är kort. Låt dig icke bedragas längre älskade vän !  Jesus ser till ditt hjärta, Han vill möta dig igen. Ty Hans kärlek är gränslös och Hans nåd är oändlig. Ja, detta var vad Herren hade lagt på mitt hjärta, och nu har jag förmedlat detta till dig. Så var vakande och bedjande så ingen tager din krona ifrån dig...

söndag 11 mars 2012

FÖLJ MIG...JESUS SÄGER: FÖLJ MIG !!!
Igår kväll samlades vi till ett härligt bönemöte.
Och egentligen gick allt ut på att lämna allt och följa Jesus.
Herren var mitt ibland oss och talade profetiskt, att vi måste överlämna våra egna viljor och stolthet till Honom. Han vill ha allt, vi skall inte gömma undan någonting, för egen del. Jesus vill äga oss helt och fullt. Då ska Han bruka oss, på ett ännu mäktigare sätt, än vad Han gjort tidigare.
Jesus säger ju själv till oss: Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig, så han följe mig.
Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det, men den som mister sitt liv, för min skull skall finna det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ ?
VI MÅSTE LYFTA VÅR BLICK MOT HÖJDEN OCH STRÄCKA OSS EFTER DET HIMMELSKA OCH ICKE HA VÅR BLICK PÅ DET JORDISKA, SOM EN DAG SKALL MULTNA BORT OCH FÖRSVINNA. TY JESUS KOMMER SNART.

Vi fick även ta del av gripande vittnesbörd. Uffe berättade  mycket om sitt liv och vad Jesus har gjort. Det var helt fantastiskt att få sitta och lyssna till honom. Och även Anders vittnade om hur han fick ett möte i gränslandet, men återfick livet igen...Kalle, John, Alex, Ja, alla hade något att dela med sig av...Och vi sände upp våra böner till Herren , för att människor skulle komma till frälsning, och att sjuka kroppar skola bliva helade...Tack Käre Jesus, för att du svarar på bön...
Och naturligtvis så hade min syster Marguerite, dukat ett bord fullt med läckerheter.
Allting var så himmelskt gott, och vi fortsatte och prata om Herren vid bordet. Jag kan undra om någon av dem hittade bibelordet, som jag var ute efter...? Hahaha !!! 
För att summera den här kvällen:  Jag har valt att följa Jesus, med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är... Stort tack till Hilleborg och för den syskongemenskap vi har tillsammans. Den är guld värd. Men all ära till Jesus, som går med oss och stadfäster sitt ord med under och tecken. Tusen Kramar till er alla och Jesu nåd och frid !!!

onsdag 7 mars 2012

JESUS, HÅLL MIG VID DITT KORS...

Tag emot denna sång i ditt hjärta. Och låt Jesus få leda dig, den tid som är kvar. Just den här sången, har blivit lite som en bön för mig. Och när jag sjunger den, så tänker jag på er alla. Och jag hoppas, och tro att vi en dag skall få mötas hemma hos Herren ...
Jesus håll mig vid Ditt kors,
där en dyrbar källa,
på Golgata synes fritt
för envar framvälla.
Av Ditt kors, av Ditt kors
vill jag mig berömma.
Tills min själ du evigt skall,
i ditt sköte gömma...
Tätt vid korset först jag fann
nåden underbara.
Där jag första gången såg,
morgonstjärnan klara.
Tätt vid koret, o, Guds Lamm,
ställ dess bild framför mig !
Och att i dess skugga gå,
ständigt villig gör mig !
Tätt vid korset städs jag vill,
hoppas, vänta, vaka.
Tills jag frälst på andra strand,
himlens fröjd får smaka.......
Stort tack alla ni som uppmuntrar och ber även för mig. Ni ska veta att alla ni som skriver, och läser min blogg finns, med i mina böner. Vill också lyfta fram hela Sverige inför Herrens ansikte. Ty tiden är kort, och Jesus kommer snart. / Önskar er alla Guds Rika Välsignelser. Och du som inte har fått möta Jesus än: Skynda dig och kom, till Hans Kors. / Kram från Annika !

tisdag 6 mars 2012

HERRENS VISHET...

Genom vishet har Herren lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd. Genom hans insikt bröto djupens vatten fram, och genom den låta skyarna dagg drypa ned. Låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt, så skola de lända din själ till liv och bliva ett smycke för din hals. Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta. När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött. Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga. Ty Herren skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran...
Neka icke den behövande din hjälp, när det står i din makt att giva den. Säg icke till din nästa; Gå din väg och kom igen, i morgon vill jag giva dig, fasten du kunde strax. Stämpla intet ont mot din nästa, när han menar sig bo tryggt i din närhet. Tvista icke med någon utan sak, då han icke har gjort dig något ont. Avundas icke den orättfärdige, och finn ej behag i någon av hans vägar. Ty en styggelse för Herren är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han. Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han, men de ödmjuka giver han nåd. De visa få ära till arvedel, men dårarna får uppbära skam.

fredag 2 mars 2012

SÖKEN HERREN...

Söken Herren, medan han låter sig finnas, åkallen honom, medan han är nära...Vill med dessa ord önska er alla Guds rika välsignelser och en trevlig helg med Jesus Kristus.../ Kram från Annika !