måndag 24 december 2012

GOD BLESS YOU ALL

Have good Christmas and Happy New Year...
In the name of the Lord And God Bless You All...

And thank you all for your loving comments...AMEN !

torsdag 13 december 2012

GENOM HANS SÅR.......

Vi lever i en tid fylld av högmod...
Istället för sorg finns endast nöjeslystnad...
 För saktmod : istället övermod...
Barmhärtighet : istället grymheter...
Renhjärtade : istället ett svart mörker...
Fridsamma : istället bittra människor...
Ändå kan man säga i falskhet :
Jag är rik, och behöver ingenting...Hmmm...
På en sådan moral vilar det hela civiliserade samhället av idag...
ETT ANGIVERI SAMHÄLLE vill jag säga...
Bildning och kultur...?
Visst kan det försköna och "förfina" människor...
Men det är ändå en falsk bild av verkligheten...
HÖGMODETS BÖRDA :
Egenkärlekens börda, är en hård kamp i tävlan och strävan...
Så länge du fortsätter kommer din börda att bli outhärdlig.
Men Jesu ord höres genom himlarymden :
KOMMEN TILL MIG...
Jag skall giva dig ro...
Han giver oss frid, och löser ut oss med sitt dyrbara blod ifrån :
Psykiska problem, kroppsliga sjukdomar, övermod, stolthet, illvilja, girighet etc...
Jesus är en verklighet, och snart kommer Han igen på skyar...
Vänd om min vän, och ändra din kurs ...
Blicka upp och se ett nytt ljus i ditt liv...
Byt ut din gamla människa, mot någonting nytt..
Och du ska få uppleva en underbar förvandling,
till både ande, själ och kropp...
Ty ännu varar nåden...
JESUS ÄLSKAR VARJE MÄNNISKA
torsdag 6 december 2012

ETT AXPLOCK...

För många år sedan satt jag uppe om nätterna
och skrev dikter som kom till mitt hjärta...
Och denna morgon kom en dikt till mig som jag skrev 1994.12.19. eftersom det är December månad...Så käre vän...Ta emot den...
Jesus smärtornas man
som på korsets blodiga stam
frälsning åt dig gav
ifrån syndens mörka grav...
Ta hans sårmärkta hand
Han vill lossa dina bojors band
Rening från hans dyrbara blod...
det enda du behöver göra
är att ta emot...
Vänd om du arma människa
till källan ren och klar
och fråga icke efter
vad världen ger och tar...
Det finns en eld som brinner
som förtär allt eget jag
en kärlek som aldrig tryter
det finns nåd för varje dag...
Du törnekrönte Mästare
som på Golgata så sargad gick fram
för att spikas upp på korsets blodiga stam
Pinad och slagen med hånfulla ord...
bringade du full förlossning
till vår mörka jord...

tisdag 4 december 2012

I DEN SISTA TIDEN...

KÄRLEK OCH GODHET...!
Vi lever i en avslutande tidsålder då JESUS skall komma åter...
Vilket midnattsrop är det då som skall ljuda genom hela världen...?
 JO,....JESUS KOMMER !!!
Hur behandlar vi våra medmänniskor idag ?
Såsom du behandlar andra.. blir du bemött själv...
ALLTING IFRÅN JESUS HANDLAR ENDAST OM KÄRLEK OCH NÅD...
Ofta vill vi bara göra gärningarna och tycka att vi är så duktiga inför Gud...

Vad jag menar är att vi icke blir frälsta av våra gärningar...
Utan allt är av nåd och kärlek till våra medmänniskor som vi möter i vår vardag...Vi behöver icke proklamera vad vi kan och gör...
Utan vi ska proklamera JESUS och ge HAN all ära för den kärlek Han giver .

måndag 29 oktober 2012

fredag 26 oktober 2012

TAKK JESUS KJAER...Med AAGE SAMUELSEN EN SÅNG SOM JAG ÄLSKAR OCH.SOM BERÖR MITT HJÄRTA ....

SKILD FRÅN JESUS...

Att livet kan vara ett helvete, har vi nog hört många
i vår omgivning säga. Det kan vara människor vars
relationer har kraschat. Ensamhet utan hopp, vara utstött ur gemenskapen, arbetslöshet, missbruk osv...
Man undrar var det var som gjorde att livet gick snett och blev så fel...
Både som enskilda individer och även som samhälle får vi ta konsekvenserna när vi vill vandra vår egen väg....
Så länge som nåden finns kvar... kan vi byta sida, och få ordning på våra liv igen. Inbjudan står kvar...2 Kor. 6:2.
Jesus säger : Jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag...Se, nu är den välbehagliga tiden...
se, nu är frälsningens dag...
Om man förkastar denna inbjudan och är utestängd från Herrens närvaro...Hur bliver dess framtid då...?
Jesus ger oss olika liknelser och svar:
Det är som att komma försent och märka att dörren är låst.
Som att bli utestängd i mörkret...En gren som huggs av för det icke bar god frukt och kastas på elden...
Man kanske försöker ta sig in på en fest oinbjuden och hoppas att värden ska göra ett undantag...Men möts av värdens ord :
Gå bort härifrån, ty jag känner dig icke.......
Från Matt 25:46 läser vi följande :
Och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Man pratar om ett helvete här på jorden...Men tänk då att leva i en pina i all evighet...? Ett liv utan slut som fortsätter bortom döden...?
Men hav tröst och hopp och vik in på den smala vägen,
bort från världens falska lockelser, och glans som leder till fördärvet...
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för världen skulle bliva frälst genom Honom...
Den som tror på Honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn... Ja, skild från Jesus...Det är en ytterst allvarlig fråga i en tid när avslutningen är nära...Innanför eller utanför vart skall du stå en gång ?


fredag 12 oktober 2012

DEN STORA ENSAMHETEN...

Känslan av en värld...
som icke passar ihop med vårt tankesätt,
är inte bara en iakttagelse. Det är känsla som sitter djupt rotad inom oss.
Generationer från förr räknade med att kunna förändra saker och ting.
Men dagens människor, är både maktlösa, och underskattade...
I en värld där elektroniken råder finns det ingen möjlighet att
finna och hitta djupet inom sig...Man känner endast tomhet, och ensamhet, och rädsla för att icke duga för den man är...
Vi lever i en tidsålder när datorerna prata med oss...
man upplever att våra närmaste grannar blir mer otillgängliga.
Man tappar bort den riktiga verklighet
med vilka man kan dela sina djupaste känslor...
Man känner att massmedia och politiker ljuger för oss...
Många känner sig svikna...Det är en känsla av tomhet
hos människor som i djupet av sina hjärtan misstro lösningar,
som andra prackar på dem...
Man avtrubbas av världens utbud och detta ständiga jagande
efter fåfängliga ting, och det slutar med att man icke orkar tro på någonting längre...
HEMLIGHETEN ÄR ATT JAG SÖKER, OCH BEHÖVER JESUS...
JAG KLARAR MIG ICKE, PÅ EGEN HAND...
Jag behöver Jesu hjälp, för att kunna ge...
eftersom jag själv icke verka kunna ge...
Jag behöver Jesu hjälp för att kunna vara vänlig...
eftersom jag icke i mig själv, kan kunna ge det till andra...
Jag behöver Jesu hjälp, att kunna älska...
eftersom Han har älskat mig först, och därför måste jag kunna älska mig själv, för att kunna ge, vara vänlig och kärleksfull mot andra...
Vår längtan ligger i hoppet...
Många kan bli skrämda av den brutalitet som samhället visar idag.
Man klämmer åt de svaga och vidgar klyftorna mellan rika och fattiga.
Vi fjärmar oss för dem som har svikit oss...
vare sig det är politiker, föräldrar, man eller hustru osv...
I vår ensamhet så törsta vi efter gemenskap, efter relationer som håller, någon att kunna lita på. Livets osäkerhet och orättvisor
berör oss djupt, hoppas jag. Vad skall jag då göra, för att finna en inre frid, och ro i min så svårt sargade själ...?
ATT FINNA VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET...?
Döden kommer till oss alla, utan att göra skillnad på person,
likt tidvattnet som sveper bort det sandslott som byggts och raderar
bort alla spår av det som någonsin existerat...
INGEN MÄNNISKA HAR MAKT ÖVER VINDEN, TILL ATT HEJDA DEN, EJ HELLER HAR NÅGON MAKT ÖVER DÖDENS DAG, EJ HELLER FINNES UNDFLYKT I KRIG; SÅ KAN OGUDAKTIGHETEN ICKE RÄDDA SIN MAN.
 ( Pred 8:8 )
Låt oss ta oss tid till att fundera en stund på evigheten
Det finns ett liv bortom döden...
Vi vet att världen och dess begärelser skall förgås...
Det finns en himmel full av kärlek,äkthet och sanning...
Det finns ett helvete där pina, gråt,ensamhet, avsaknad av all form av kärlek, och tandagnisslan råder, och som ljuder både dag, och natt... Vi blir kanske jagade och förföljda här i värden...
Men vi håller dock fast i hoppet, och väljer himlen...
Och Jesus själv kommer på skyar och förlossar oss, om vi väljer sanningens, kärlekens och hoppets väg...
Och jag önskar innerligt, att även du gör det...
Genom blodet, vattnet och Anden, så kommer du med hem
till ditt rätta hem. Guds rika välsignelser, och kramar från mig till dig !

torsdag 27 september 2012

OCH VAD HJÄLPER DET...

Och vad hjälper det en människa,
om hon vinner hela världen,
men förlorar sin själ...? Mark. 8 ; 36.
I dag talar vi mycket om självförverkligande...
Vi ska älska oss själva, eller jag måste tänka på mig själv.
Vi tillhör : En egocentrisk generation...
Vi vill ha våra behov tillfredsställda på en gång...
Man har icke tid att vänta, och längta längre
På det materiella området har alla dessa kontokort,
tagit bort vår längtan, och många har därför gått i personlig konkurs på grund av att man inte ser pengarna i sin hand längre...
Vi tillhör även en generation, som är totalt uppslukad av:
En elektronisk fantasi värld, som teve-tittande, datorspel och vara tillgängliga dygnets alla timmar, med våra mobiltelefoner...
Vi blir åskådare, som har avskärmat oss från det verkliga livet.
Och medan världens slagord, och piska viner :
Krav på att göra karriär, och tjäna så mycket pengar, det bara går...
och ovanpå detta, förverkliga sig själv...
Jesu, kallande röst tonar så svagt i bakgrunden.......
Och att verkligen släppa allt och vara stilla och lyssna,
på vår Frälsare och vad Han har att säga...Det kan bli ett brutalt uppvaknade, att helt plötsligt få inse i vilken falsk värld vi lever i,
där endast tomhet och ytlighet råder. Och ett ständigt jagande efter vind. Bibeln säger oss om Abraham, och andra trogna israeliter, att de var gäster och främlingar, precis som du och jag när vi har Jesus i våra hjärta. Vårt hemland är himlen och den eviga staden...
Här nere, har vi ingen varaktig plats...
Vi ser icke till förgängliga ting, som ändå skall förgås...
Vi älskar Jesus för Han har älskat oss först.
Vi ser på människor med kärlekens ögon, vem det än må vara.
Vi tänker icke på att förverkliga oss själva, eller tävla med andra...
Så ber jag dig då till självrannsakan, och eftertanke...
Vilket är värt mest...?
Att vinna hela världen...Eller förlora sin själ...?


ett radikalt budskap, som går tvärt emot världens budskap

tisdag 25 september 2012

LIVET...

I vårt mänskliga liv finnes det ingenting som går upp mot,
eller höjer vår livskvalién mer än att verkligen att få känna sig hemma,
med någon vi verkligen älskar och har förtroende för...
Med en sådan person känner vi att vi kan vara fullkomligt uppriktiga,
och kan ta oss an de utmaningarna, i det livet ger oss och kommer i vår väg...
HANDEN PÅ HJÄRTAT...?

Det är inte alltid vi känner, och upplever Jesu närvaro...


Det finns nog tillfällen då icke Jesus få stå i centrum i våra liv...
Men dock finns viljan och tron kvar.
Och det finns också tillfällen när vår längtan efter Jesus blir så stor
att vi längtar hem, till Honom...Och jag vill påstå, att den tanken inte är byggd på själviskhet...
Himlen är icke en belöning för att vi har varit goda eller för vårt eget ego...Det är ett evigt hem som vår Fader har skapat när Han sände sin enfödde Son till denna världen. Han som har kallat både dig och mig...
Det är nåd utöver nåd.......
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem komma ner från himlen från Gud...Upp.21:2.......
I vår "moderna" upplysande tid, som det så vackert kallas för...
Finns det liv i form av olika aktiviteter, meningsfull sysselsättning, konserthus, biografer och stora arenor för idrott och mängder av andra saker, för att göra livet mer lockande och intressant...
Men det finns också andra ställen där förfallet är totalt, nedsmutsning, arbetslöshet och brottslighet råder. En hatisk spänning mellan olika raser, och kulturer, samt en stor ensamhet...
Vad jag vill säga är :
Staden  byggd på bergets topp sitt ljus i natten sprider...
Byggmästarens namn är Jesu Krist...
Vi går mot jorden undergång vänner...
Men när detta skall ske vet ingen... förutom Fadern...
Men vi få stå redo varje dag och varje stund, för att ta plats i den heliga staden . Och hur du vill ha din framtid...Det avgör du själv...?söndag 23 september 2012

KÄLLERYDS MÖTE...

Så kom vi då äntligen fram, efter utsatt tid, pga...att vi  körde fel...
Men mötet i Källeryd, blev fantastisk och välsignat ändå...
Jesus var närvarande och Andens gåvor med det profetiska var utgjuten... Min syster och jag stod för sång och musik...
Vi delade även med oss av de vittnesbörd som Herren hade lagt på våra hjärtan. Samt att Rolf Röst och K-O. delade med sig av sina upplevelser från Kenya...K-O. gav en predikan om såningsmannen...
Ja, det var lite om vår välsignande kväll...
Stort tack till Göte och hans fru, som lät oss besöka er,
det är så trevligt, och tack för goda smörgåsar och hembakt med fin gemenskap...Jesus lever och Han är den som öppnar nya dörrar  för oss...Låt oss i tro fortsätta framåt tills Han kommer åter...

torsdag 20 september 2012

BIBELN OCH GUDS LÖFTEN...

Bibeln framhåller en självklar sanning,att människor kan känna Gud
med samma förtrolighet som man kan känna människor...
Kunskapen om Herren :
Smaken och sen att Herren är god...(Ps. 34;9 )
Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder, från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel...( Ps. 45;9 )
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud...(Matt. 5;8 )
Fåren lyssnar till Hans röst..( Joh. 10;3 )
Det betyder att vi i våra hjärtan äger förutsättningar att lära känna Jesus och den andliga världen...
Det börjar med en härlig frälsning...Och lyder sedan Andens maning.
Den som icke är född på nytt, där ligger den andliga utrustningen i en obrukbar dvala, som en följd av synden...
Den väcks till liv genom pånyttfödelse genom den Helige Andes verk...
Men hur kan det vara möjligt att även Guds återlösta känner så lite till vad Guds eget ord kan erbjuda...?
Svaret är otro...
Tron sätter vårt andliga medvetande i funktion...Vi skall vara både ordets hörare och även dess görare...
När tron är bristfällig blir man okännslig, och får en förlamad attityd till det som är andligt, heligt och sant...
Och det är därför att tillståndet i detta land ser ut som det gör...
Jesu kärlek omger oss på alla plan i livet...
Ja, Han omfamnar oss...Han är inom räckhåll för var och en...
Han är den som väntar på vårt gensvar...
Denna eviga värld blir levande för oss i det ögonblick,
då vi börjar räkna med Jesus och dess verklighet.
Den som är kristen är ärlig och ledd av Anden...
Man finner inget nöje i oändliga ordakrobatik och ordstrider...
Alla trosuppfattningar är praktiska. Det är en del av livet.
Om det innebär liv eller död...
Om man står eller faller, så håller man ändå fast i sin tro.
När vi börjar rikta blicken på Herren , kommer det andliga att ta gestalt inför våra inre ögon...
Det ger oss en iakttagelseförmåga och en ny medvetenhet att börja smaka, höra och invärtes känna Jesus. I Honom har vi liv och över nog. Och vi upptäcker ljuset som lyser över alla människor som kommit till världen allteftersom vårt andliga sinne växer till i både skärpa och styrka... Jesu närvaro blir då fyllt av både med förundran och härlighet... Och vet du vad...Det är nåd, utöver nåd.......

Alltsammans är en oändlig NÅD...AMEN !!!
onsdag 19 september 2012

LÄNGTAN EFTER JESUS...

Min själ håller sig intill dig...
Din högra hand uppehåller mig...
Innan en människa kan tänka en rätt tanke om Herren,
måste en inre upplysning ha skett...
och innan en människa kan söka Gud, måste Gud ha sökt henne.
Vi söker efter Jesus endast därför att Han först lagt en längtan inom oss, som sporrar oss till att jaga vidare mot målet...
Ingen kan komma till mig, säger Jesus,
om icke Fadern som har sänt mig, drager honom...
Det är just detta, att Gud drager oss till sig innan vi sökt honom,
som berövar oss varje spår av förtjänst av att ha kommit till honom.
Längtan att söka Herren börjar hos honom.
Det är genom att vi följer Honom helt nära som denna längtan mognar till erfarenhet, och hela tiden är vi redan i Hans hand...
Gud är alltid före och upprätthåller...
Människan söker och följer...
Såsom hjorten trängtar efter vattenbäckar...
så trängtar och längtar min själ efter Jesus...
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte...
Det är djup som ropar till djup...
Och ett längtande hjärta förstår det...
Läran om rättfärdiggörelse genom tron, en biblisk sanning och en välsignad befrielse från den lagiskhetens fruktlösa självansträngningar har i vår tid kommit att hindra människor från att lära känna Gud...
Tro anses nu kunna utövas utan att det påverkar livsföringen,
och utan att besvära det det gamla Adams-jaget. Man kan ta emot Jesus, utan att det skapas någon särskild kärlek till honom...
Frälst, men utan hunger eller törst efter Jesus,
ja, man är faktiskt tom att bara vara tillfreds med lite...
Eftersom vi blivit skapade till hans avbilder, bär vi inom oss förmågan
att känna honom, men på grund av våra synder saknar vi kraften därtill
I det ögonblick Anden ger oss liv, genom pånyttfödelsen,
så förnimmer hela vår varelse sitt släktskap med Gud,
och skyndar honom till mötes med ett glatt igenkännande...
Detta är den himmelska födelsen, utan vilken vi icke kan se Guds rike
Hjärtat utforskar Guds oändliga rikedomar, och det finns ingen gräns i den treenige Gudens väldiga och outrannsakliga djup...
Jesus längtar efter dig...Längtar du...?

fredag 7 september 2012

MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE...

När I nu fån se förödelsens styggelse,
om vilken är talat genom profeten Daniel,
stå på helig plats.......
den som läser detta, han give akt därpå...
Jesu varnar för den kommande nöden och manar  oss till förberedelser...Vi ser och anar vilken katastrof som väntar för Jerusalem, ja, för hela Israel...
Falska räddare skall uppstå. Denna hemska tid som nu råder
är en gyllene tid för falska profeter.
Men vi som är kristna vi tror, vi vill som kärleken hos Paulus.
TRO ALLTING...Detta betyder att med aldrig sviktande kärlek tro på det goda hos den människa man älskar. Men det betyder inte godtrogenhet...Jesus vill att vi skall vara kritiska...
särskilt i de stormiga tider som nu väntar, och inte godta första bästa högröstade "profet"....Skriften säger oss :
AV DERAS FRUKT SKOLEN I KÄNNA DEM...
Från profetiorna om den annalkande nöden riktar Jesus uppmärksamheten mot sin tillkommelse...
Den skall icke kunna bli föremål för några misstag...
Den skall lysa klart från öster till väster...
Så glider hans tal nästan omärkligt över från historien till evigheten.
Snart är det fråga om en inre angelägenhet...
Två skall mala på samma kvarn. Den ene skall upptagas, den andre skall lämnas kvar. Till det yttre är människorna förvillande lika, men i deras inre går en gräns. Den dagen skall göra det uppenbart, tillkommelsens, evighetens dag. Som en snara skall den komma över hela jordens alla innebyggare...Som en tjuv skall Jesus komma till människan, i en stund då hon inte menar det.......
Mitt i den dramatiska kamp, som mänskligheten utkämpar mest för sin ondskas skull, skall vi som Jesu brud tända kärlekens ljus...
Så vaken fördenskull, ty I veten icke vilken dag eder Herre kommer...

tisdag 4 september 2012

EN KALLELSE...

På söndag den 9 / 9 Kl. 18.00
Är vi åter kallade till Vetlanda Friförsamling
för att sjunga, spela och vittna till Jesu ära...
Känn er alla välsignat välkomna.
Vi är i bön för att Herren skall stadfästa sitt ord,
med under och tecken. Jesus är den som gör allt nytt...
Önskar dig Guds rika välsignelser !
Har öppnat upp min gamla blogg igen, om mitt hjärtas tankar,
så känn dig välkommen att kika inom,
och lämna gärna en kommentar eller hälsning,
om vad du känner eller tycker om du vill...
http://annika-vanja.blogspot.com/torsdag 30 augusti 2012

JESUS LEVER...

Kristus lever är min segermelodi.
Han befriade och satte fången fri.
Han är glädjeströmmen i mitt eget bröst.
Ingen kan som Jesus ge mitt hjärta tröst...
Han mig fött på nytt med livskraft ifrån Gud.
I mitt hjärta har han lagt sitt eget bud.
Anden ropar i mitt inre Abba Far !
Och min Frälsare i himlen ger mig svar.
Jag fick följa Jesus ner i dopets grav.
Och har skilts från världen genom detta hav.
Främling är jag nu och hör Guds rike till.
Och min lag är göra det som Jesus vill.
Otrosbergen tornar upp sig här ibland.
Onda makter vill mig hindra att nå fram.
Men i kraft av det på Golgata han gjort.
Intet motstånd kan för Kristus bli för stort.
Snart i himlen skall vi stå som Kristi brud.
Ty hans blod har öppnat vägen hem till Gud.
Snart han kommer, hämtar dem som redo är.
Som i Jesu blod sin klädnad tvagit här.
Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg.
Han tar bort din oro, rastlöshet och sorg.
Ger en tjänst så meningsfull och underbar.
Som för tid och evighet ett värde har.......

onsdag 22 augusti 2012

VARNINGSROP...

I detta rop lyser en löftesstjärna : Herren kommer...
När tiden var fullbordad sände Gud sin Son.
Ordet blev kött...och vi såg Hans härlighet...
och Han var full av nåd och sanning...
Orden Han kommer är ett löfte som ska förverkligas...
Denne Jesus som I haven sett uppfara till himmelen
Han skall komma igen på samma sätt.
Frågan är nu : Om inte löftesstjärnan just nu lyser klarare än på länge.
Nu ler ingen längre åt de gamla bibelorden,
om att himmel och jord skola förgås eller
himlakropparna skola upplösas av hetta.......
Nu vet alla, att det oerhörda kan och ska hända.
Och redan nu märker vi hur hela jorden vacklar i födslovåndor.
Tiden skall än en gång fullbordas. Herren kommer, det är visst...
När och exakt, vet ingen.
Jesu första ankomst till denna jord skedde mitt i det vanliga skeendet.
Så skall Han också komma igen mitt under det att vi lever
vårt vanliga liv, och samtidigt som märkliga ting sker i sol, måne och stjärnor. Hör : Tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet, dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen
kommer på eder oförtänkt, ty såsom en snara skall den komma
över hela jordens alla innebyggare.
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta
som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.
Varningsropet ljuder : Tag dig till vara ! Vaka ! Bed !
Vi hotas alla att bindas vid det som hör denna världen till.
Den som tjänar pengar vill tjäna ännu mer pengar...
Och den som har en ställning vill ha en ännu bättre ställning...
Och så har livet blivit en traktan efter detta närvarande.
Och till denna traktan knytes nya omsorger, nya bekymmer
som tär på själens krafter...
Den stora livskonsten är att vara fri...verkligt fri...
Om den kristna församlingen någonsin behövt höra ett varningsrop
så är det nu. Vår tid är en materialistisk och farlig tid...
Hela vårt livsintresse behöver fördjupas,
om vi skall kunna bestå inför Människosonen...
Ty Jesus kommer i en stund då du minst anar det,
och då finnes ingen nåd mer och dörren stänges för alltid...
TAG DIG TILL VARA ! VAKA OCH BED !
Skåda upp mot himmelen, ty Löftesstjärnan lyser för dig...

måndag 20 augusti 2012

DET KOMMER EN DAG...

Det kommer en dag, när allt skall göras upp...
Vi uppfattar Jesus Kristus så olika...
om man ser ett kors eller en Kristus bild...
Kanske beror ljuset eller mörkret över Jesu gestalt på
vad vi har fått vår utsiktspunkt, dunklet eller klarheten
skiftar inom oss själva..
Somliga ser Jesus i skugga och mörker och uppfattar kanske bara stränghet och det tunga allvaret i Jesus...
Medan andra ser ljuset lysa över Jesu drag och uppfattar enbart kärlekens milda och ljusa uttryck... det inre ljuset i Mästarens ögon och ansikte...
I domen är Jesus din och min nästa. Och Herren avgör var vi skall tillbringa vår evighet.......Jesus möter oss i våra lidande medmänniskor. Den hemlöse, hungrige och den fängslande står framför oss som Människosonen...
Vad har vi gjort mot en av dessa minsta...?
Jesus säger: Jag var hungrig, törstig ...
Jag var en främling, och ni tog emot mig...
Hur möter vi främlingar där vi bor, om de är väl eller illa klädda ?
Det är lätt att vara kall och hård mot sådana man inte känner.
Jesus säger : Jag var naken och I klädden mig...
Visst kan man i kärlekslöshetens namn samla in pengar, och göra goda gärningar i stor skala, och föra kortregister och statistik på allt...
Men Jesus frågar efter den kärlek, som icke söker sitt...
Samme Jesus är i domen min Herre och Konung.
Människosonen kommer i sin härlighet...
På den dagen diskuterar vi icke Guds dom längre.
Det är icke längre fråga om vad vi skall göra med Jesus
utan vad Jesus skall göra med oss...
Allt fördolt skall uppenbaras...

 
Vi har lärt känna Jesus som den gode Herden.
Han har dött för oss, givit sitt liv för fåren.
Han har sökt oss och återfört oss till hjorden.
Endast Han kan döma om vi är borta från Honom i
olydnad och kärlekslöshet eller om vi genom att efterfölja Honom
är så till sinnes som Jesus Kristus var och är...
Vore det inte på tiden att vi redan här och nu
lärde känna Jesus som vår frälsare och Rättfärdiggörare,
som den gode Herden, innan vi möter Honom som domaren ?
Det finns inga kryphål i Guds ord, som du kan gömma dig bakom.
Rättfärdighet kan erhållas av nåd genom tro på Jesus Kristus
som vår Frälsare. GUD är den som rättfärdiggör...
TIDEN DEN HASTAR OCH MÖRKRET FALLER...
Och då skall människosonen tecken visa sig på himmelen och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma på himmelens skyar,
med stor makt och härlighet...
Ja, det kommer snart en dag älskade vän...
Salig är du, om du går in genom den trånga porten,
som leder till livet... VALET ÄR DITT...?

söndag 19 augusti 2012

EN HÄLSNING...

Jag blev så rörd igår när min dotter
hade redigerat och skrivit detta fotot...
och även mina 3 pojkar hade så fina hälsningar...
Vi tar så mycket för givet idag,
och tror att vi vet var man har varandra...
Man stressar och jäktar vidare på sin väg genom livet.
Man har inte tid, med att stanna och lyssna...
Istället ägnar man sig åt onödig konsumtion,
för att tillfredställa det tomma hål i själen,
men förbliver olycklig ändå...
Det finns så mycket hårdhet och bitterhet där ute...
därför att vi bry oss för lite om varandra.
Vi borde sprida mer kärlek och uppmuntran...
Och vi vet att små ord sagda med kärlek,
kan göra stora under i en människas liv...
Och man blir så glad själv i hjärtat, när man ser att andra bli glada.
Delad kärlek och glädje blir ju då dubbelt så stor...


fredag 17 augusti 2012

MARANATA ROP...

MARANATA BETYDER : DU VÅR HERRE KOM...
Och det ropet vill jag ge till just dig, som är ute nu i natten.
Du kanske sitter och gråter just nu...
och tänker... vad det är för mening med livet...
Men det finns en som står vid din sida i denna stund.
Hans Namn är JESUS.......
Han älskar dig för den du är, och är full av nåd och sanning...
Öppna dig och låt Honom komma in i ditt hjärta.
Han är den som gör allting nytt...
Du får en ny möjlighet, och bli befriad från ok som tynger...
Han gav all sin kärlek för just dig. Ja, Han gav sitt liv för dig...
MARANATA, KOM HERRE JESUS KOM...
Jag vet inte varför jag skriver detta...?
Men Herren har manade mig...
Tag det till dig älskade vän, vem du nu än är...
Det finns ett hopp, det finns en kärlek så underbar för dig...
JESUS KOMMER SNART TILLBAKA FÖR ATT HÄMTA ALLA DEM
SOM HAR TVAGIT SINA KLÄDER RENA I LAMMETS DYRBARA BLOD...

ETT BUDSKAP TILL DIG...

Ty så älskade Gud världen
att Han sände sin enfödde Son till oss...
Jesus bar all  vår synd och sjukdom på korsets trä,
Han dog och uppstod igen...
Han som var, och Han som är, och Han som skall komma åter...
Det kristna budskapet är ett innehåll som går djupt in i hjärtat.
Dess innehåll är oföränderligt...
Det är ordet om hur JESUS älskar alla människor,
också dem som har vänt Honom ryggen.......
Jesus Kristus bjuder det som människor i alla tider behöver mest
av allt : Frid, kärlek, hopp och en evig tryggad framtid...
Det gamla evangeliet, är lika nytt idag...
Bedjen, och eder skall varda givet...
Söken, och I skolen finna...
Klappen, och för eder skall varda upplåtet säger JESUS...
Vänd åter till Herren idag, medan Han låter sig finnas...
En dag stänges dörren för alltid...
Idag är den välbehagliga tiden, lyssna till min röst, säger HERREN; HERREN. JAG KOMMER SNART .......

tisdag 14 augusti 2012

ÄR DU REDO.......?

Snart kommer Jesus tillbaka.
O, vilken underbar syn...
Hjälp mig då Herre att vaka. Vänta din ankomst på skyn...
Löst ifrån synden och flärden, vill jag förvalta mitt pund...
Ty i den himmelska världen, har jag en säkrare grund.
Tänk vilken fröjd att få äga,
Jesus som brudgum och vän.......
Sedan må världen väl säga, Han kommer aldrig igen...
Dagen och stunden är nära...
Då skall jag bliva Hans brud...
Tänk vilken ovansklig ära
Vara därhemma hos GUD.......
Jag vill inte vara på jorden den sista.
Jag vill hemåt fara, när skyarna brista...
Jesus håll mig redo när anskriet ljuder...
Och du hem mig bjuder... Till bröllop hos GUD.......

måndag 13 augusti 2012

TRÄSTA - MÖTEN

I helgen har vi haft underbara välsignade möten,
i Trästa missionshus...
Herren har rikligen välsignat oss alla,
med ny kraft och glädje...
Jag har fått träffa många nya trosyskon i Herren...
Vi hade även ett torgmöte i Hallstavik,
där vi sjöng och spelade de härliga gamla sångerna,
och inbjöd även människor att komma till missionshuset.
En broder som heter Lennart vittnade även om hur Jesus,
hade gripit in, och helat hans ena njure...
Här får min syster och jag hjälp,
av den fantastiske basisten Lennart...
Den profetiska Anden var mäktigt utgjuten...
och budskapen avlöste varandra,
till befrielse för både ande, själ och kropp...Vill också sända ett stort varmt tack till Kerstin,
för sin kärleksfulla gästfrihet, som är så mån om oss.
Och tack även till, er andra. Vi är ett i Anden.
Må den nya eld som Herren har tänt i våra hjärtan, aldrig slockna.
Och vi får vara i bön för varandra.
Herren kommer att göra stora ting ibland eder, där i Trästa.
Och jag hoppas och ber att vi återser varandra i November.
Guds nåd och frid till er / Kramar från mitt hjärta / Annika !


tisdag 7 augusti 2012

NAKEN INFÖR GUD...

Vi är ingenting, i oss själva...
Varken du eller jag...
Det är endast nåd, utöver nåd...
Allt kommer ifrån Herren, så ära Herren...
Herrens vägar är för oss outgrundliga,
Och våra tankar är inte alltid Herrens...
Vi vill gärna ha beröm och uppskattning för det vi gör...
Och får man inte den, så blir man kanske missbelåten.
Köttet i oss vill gärna själv berömma oss,
över vilka vi är, och vad vi håller på med, och gör...
I 1 Kor. 1.29-31.
Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus som för oss
har blivit till visdom från Gud,
till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
för att så skall ske, som är skrivet :
Den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren...
Låt oss böja våra knän, inför vår levande Gud,
och ställa frågan : Herre vad vill du i mitt liv ? Hur vill du bruka mig ?
Låt mig få komma in i din vilja käre Jesus och få ge dig all ära...
Jag står inför dig i all min nakenhet...
Du som rannsakar och känner alla hjärtan...
Anden är villig, men köttet är svagt...
Vill avsluta mitt inlägg med :
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade,
men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft...
Det står ju skrivet:
Jag skall göra de visas vishet om intet,
och de förståndigas förstånd skall jag slå ned...

söndag 5 augusti 2012

BJÄLKEN I ÖGAT...

En människa kan ständigt påverkas av andra människor
i det att man svarar på de reaktioner man möts av...
Visserligen kan man själv välja det sätt på vilket man svarar,
men man kan ej undgå att bli påverkad av dessa stämningar,
och det sinnelag, som behärskar dessa andra...
Vi kan uppleva gemenskapen med Jesus,
som är all godhets och barmhärtighets källa...
Grips vi av detta öppnas en källa till barmhärtighet mot andra.
Då ljuder tonen i hjärtat såsom Jesus vill.
Varen barmhärtiga såsom eder himmelske Fader är barmhärtig...
Det är en levande källa, som ständigt porlar fram...
En människa som endast lever för världen, är förblindad.
Den livskurs leder vilse, och hamnar i gropen, och den som följer efter,
får erfara detsamma. Man är totalt blind för livets väsentliga värden...
Egoismen utvecklar sig gärna en kritik av andra, vilken i sin bristande
självkännedom går över gränsen till det löjliga...
Man ser och kritiserar det minsta grand i sin broders eller systers öga,
men ser icke att man har en hel bjälke i sitt eget...
En barmhärtig människa ser allt klart, eftersom den själv har fått mottagit barmhärtighet och den medvetenhet om sin egen begränsning
gör att man icke är snar till att kritisera och se andras fel,
utan ser till att visa och peka på Jesus som är vägen, sanningen och livet att det finns nåd, hopp, tröst och förbarmande ut ur det elände
som människan har hamnat i...Så tag ut bjälken ur ögat,
så skall välsignelserna flöda ifrån himmelen...
Vi som kristna, må vi gå ut på gator och gränder och nödga
människor att komma, och göra såsom Jesus själv har sagt.
Tiden är så kort... Jesus kommer...


lördag 4 augusti 2012

DÄR TVÅ ELLER TRE ÄR FÖRSAMLADE...

Där två eller tre är församlade, se...där är Jesus mitt ibland dem...
I går kväll samlades vi till ett härligt bönemöte, hemma hos Bert.
Fick åter träffa en broder från Växjö, som jag inte sett på många år.
Det är så gott att se människor som är bevarade, och smorda av Gud.
Vi sjöng andliga visor, vittnade och läste Guds ord.
Vi tog upp böneämnen, och bad även för varandra...
Tiden närmar sig sitt slut och Jesus kommer snart.
Läget för Sveriges land är mycket allvarlig...
Det ligger ett sken av gudsfruktan i landet,
men ingen vill veta av dess kraft...
Ett falskt skimmer om att allt är väl, vi behöver intet...
Och plötsligt utan förvarning kommer allt att falla sönder...
Låt oss tränga oss närmare Jesus, och blicka upp på Honom,
som har all makt i himmelen och på jorden...
BED FÖR SVERIGE, BED FÖR MÄNNISKORNA,
ATT DE ÅTER MÅ VÄNDA SIG TILL HERREN...
SÖKEN HERREN MEDAN HAN LÅTEN SIG FINNAS,
EN DAG ÄR DET FÖRSENT, IDAG ÄR DEN VÄLBEHAGLIGA TIDEN...
TIDEN HÄR EFTER ÄR MYCKET KORT...


tisdag 17 juli 2012

DET FINNS ETT OK...

För de visa och kloka är oket fördolt...
Det är inte den enda gången den mänskliga visdomen
snavat på sin egen visdoms märkvärdighet
och så gått miste om sanningen.
Hela akademier har förklarat stora sanningar för lögn
och efteråt fått stå med skammen...
Där en människa blir öppen, ärlig och sann
och ställes ansikte mot ansikte med Jesus och Hans Ande,
där grundlägges med en gång det förtroende,
som är förutsättningen för allt mänskligt vetande och all tro.
Den som blir förtrogen med Honom och för vilken Han blir en väg
skall få uppleva en avsevärd hjälp att bära livets bördor...
Ro, frid är en stor gåva. I ordet frid eller ro kan det djupaste
och värdefullaste sammanfattas. Innerst betyder det frid
med tanke på livet som helhet och tanke på domens dag.
Men det betyder också ett liv, som behärskas av fridens Ande...
Friden med Gud bär frukt i strävan efter frid i människogemenskapen.
Men denna frid är också en känsla, en känsla av stort värde
ej minst därför, att den är förutsättningen för
själen och kroppens verkliga hälsa...Det finns två sätt att se på sitt liv.
Man kan se det som ett äventyr, ett sökande efter bragd och bedrift.
Men mitt i en sådan livsgärning kan påfrestningarna bli stora,
att hela attityden mot livet plötsligt förändras...
Man drömmer då inte att göra någonting stort...
Man frågar istället : Hur man överhuvud taget skall kunna härda ut....
Det är då oket blir aktuellt...
Kommen till mig säger Jesus.
 Mitt ok är milt och lättar din börda...
Vidare öppnar tron blicken för ett verkligt mål i livet.
Ingenting är mera tröttande än en vandring utan mål...
Det är den egocentriska livshållningen som tröttar.
Den skapar kramp och uppgivenhet...
Den jagiske föröder sin mesta energi på:
hat, grämelse och avund...
Lären av mig säger Jesus, om mildhetens och ödmjukhetens väg,
Ty Hans ok är milt och lättar våra bördor

 

torsdag 12 juli 2012

VART SKALL JAG GÅ...

Vart skall jag gå för din Ande...
och vart skall jag fly för ditt ansikte...?
Fore jag upp till himmelen, så ä du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket...
se, så är du där...
Toge jag morgonrodnadens vingar,
gjorde jag mig en boning ytterst i havet...
så skulle också där din hand leda mig...
och din högra hand fatta mig.
Och om jag sade : Mörker må betäcka mig
och ljuset bliva natt omkring mig...
så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig,
natten skulle lysa såsom dagen
ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.......

fredag 6 juli 2012

ETT RENT HJÄRTA...

Hur skall jag då få se Gud ?
Jag med mitt orena hjärta...
Jag med min otro. Vem skall frälsa mig arma människa ?
Jag som gör det jag icke vill...
Herre hur jag ljuset söker,
i mitt bröst är mörkret stort !
Vad jag älskat ej jag vågat,
vad jag hatat har jag gjort.
Dock mitt hjärta ödmjukt klappar,
vid din strålbeglänsta port...
Så har vi ingenting annat att göra än att gå bönens väg...
och bedja : Skapa i mig, GUD, ett rent hjärta.
Men hur skall vårt hjärta bevaras rent ?
 Vi lever i en smutsig och oren värld.
Det är inte alltid så lätt att hålla allt på avstånd...
Jag fick mig en ordentlig tankeställare igår, från en vän,

Jag kan sammanfatta det hela med att säga:
Huru komme det till, att du ser grandet i din broders öga,
men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga ?
Jag försökte rättfärdiggöra mig själv, genom att peka på vad andra gör för fel...
Det håller icke, inför Herren...Det är Gud själv som dömer.
Edra tankar äro icke mina tankar säger Herren.
Vi måste in genom den trånga porten, med ett förlåtande
sinne till varandra. Det florerar allt för mycket synd över allt..

och vi slår ihjäl varandra, med olika bibelord för att ge igen...
På det viset kommer vi ingenstans !
Samtidigt som alla undrar, när väckelsen skall komma...?
För att en väckelse skall bryta fram,
så behövs mycket förlåtelse till både bröder och systrar som
ligger ouppklarade. Och såsom Herren har förlåtit oss,
skall vi också förlåta våra medmänniskor.
Och väckelsen börjar alltid hos oss själva...
Och som avslutning vill jag nämna:
Det är nåd utöver nåd alltsammans, för att ingen skall kunna berömma sig. Det är människan givet att stänga till eller öppna sig för Jesus.
Bortstöter vi det klara och sanna evangelium som Gud har lärt oss,
så bortstöter vi också hjärtats renhet, som Herren vill giva.

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.......

måndag 2 juli 2012

ÄNGLAVAKT...

Igår kväll efter jobbet så samlades jag och mina
barn för att fira mitt barnbarn Kevin som fyllde 10 år.
Det höll på att sluta olyckligt...
Jag skulle prova och "stila" lite på skateboard...
Jag missförstod det hela, och skickade iväg brädan,
för att sedan hoppa på den i farten...(det skulle man som sagt icke göra ) Slog handlöst baklänges i asfalten med en smäll...
Det var ett under att jag inte slog i bakhuvudet...
Armarna fick ta emot den värsta smällen,
samtidigt som min dotter fotograferade och skrattade.
Men hon hjälpte mig upp från marken sedan, eftersom jag
var totalt mörbultad. Nu har jag lärt mina barnbarn hur viktigt det är att ha skydd, och inte göra som farmor gör, och det förstod dom direkt. Kevin blev ganska tagen av situationen som utspelades.
Så inget ont som inte har något gott med sig...
Så även om man gör dumma saker ibland, utan att tänka sig för...
Så är Herren med, och sänder sina änglar för att inget värre skall hända. Jag tackar Jesus för Hans omsorg om mig,
och för den änglavakt Han sände...

tisdag 26 juni 2012

VÅRT JORDISKA LIV...

GUDS FRID TILL ER ALLA !
Visst händer det att vi få utstå både frestelser och prövningar
under vår vandring här nere på jorden.
Men ur alla bedrövelser, så kommer det alltid någonting gott.
Vi får växa i både visdom och kunskap.
Lever man nära Jesus och har en djup relation med Honom,
så får man räkna med hat, smärta, förföljelse osv...
Själv har jag just kommit ur en fruktansvärd kamp,
med både sjukdom, smärta och förföljelse.
För en kort stund släppte jag blicken på min Frälsare,
och begynte sjunka, ty jag såg endast på vågorna som Petrus gjorde.
Jag blev klentrogen. Men tack och lov...
så räckte Jesus ut sin hand och drog mig upp igen...
Hur än våra jordeliv ser ut,
så både leder och bär Jesus oss, igenom allt. Vi behöver icke tvivla...
Vi har en stor framtid, och ett hopp som väntar oss...
JESUS KOMMER SNART, OCH SNART SÅ ÄR VI HEMMA.
Så låt oss hålla ut en liten tid, så ingen tager vår krona.
Och det hopp som väntar oss är:
Och jag såg en ny himmel,
och en ny jord, ty den förra himmelen,
och den förra jorden voro förgångna och havet fanns icke mer.
Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud,
färdigsmyckat såsom en brud som är prydd för sin brudgum.
Ja, Gud själv skall vara hos oss och skall
avtorka våra ögon från tårarna.
Och döden skall icke mer vara till,
ingen sorg, klagan eller plåga skall vara mer,
ty det som förr var är nu förgånget...
Så låt oss fröjdas och glädjas och hjälpa varandra vänner...
TY SNART ÄR HAN HÄR...

måndag 25 juni 2012

GLÄDJE OCH JUBEL...

Söndagsmötet i Vetlanda Friförsamling var underbart.
Vi sjöng och vittnade och nådegåvorna var i funktion...
Det var ganska mycket folk denna kväll,
och det här fotot är taget från den en sidan av kyrkan...
Det var stor glädje och jubel över dessa två,
söta systrar som ville låta döpa sig till Kristus.
Och Pastor Leif var den som gick med dem ner
i dopets grav. Det var underbart att få vara med och delta
 medan vi sjöng för dem...Jag har beslutat att följa Jesus...
Vi bad också för olika bönämnen...
Här står Pastor Leif, Holger Nilsson och K-O,
och ber speciellt över en böneduk.
Sedan predikade K-O under Andens kraft och ledning.
Det var många som kom fram och ville ha förbön efter.
Även jag själv gick fram och fick förnyade krafter.
En riktigt välsignad och glädjerik kväll...

tisdag 19 juni 2012

JESUS ...

Hemligheten med JESUS är :
Att Han engagerar oss...
Han tvingar oss till ett ställningstagande: För eller Emot...
Många anser sig vara likgiltiga för JESUS...
och menar sig stå neutrala.
Han blir varken till fall eller till upprättelse.
För det första kan ingen stå neutral inför Jesus,
ty då har han redan ställt sig emot.
För det andra avslöjar den likgiltige, att han icke alls känner Jesus.
Man avstår nämligen icke från Jesus...
Honom väljer man icke eller förkastar utan större vinst eller förlust.
Sanningen är : Det är Han som väljer oss.
Han är den klippa vi antingen slås i stycken mot,
eller också kan räddas på...
Den som en gång fått möta Jesus, blir aldrig sig lik igen...
man blir lidelsefullt engagerad...
Om något är oroväckande i "vår moderna" situation,
så är det icke den moraliska dekadansen,
ungdomens förvillelser eller de äldres slapphet och brist på auktoritet.
Det är allvarligare, att våra predikningar, som är så välmenade och formella, dock så ofta saknar KRISTUS-UDD och KRISTUS-NÄRHET...
De varken väcker eller gör någon ängslig och svag...
KRISTENDOMEN BLIR FÄRGLÖS...
allt detta har från båda håll något betänkligt att säga,
hur det förhåller sig med lidelsen och anstötens märke...
Det är först sedan vi mottagit syndernas förlåtelse och blivit upprätttade, som vi ser vilken underbar nåd det ligger i Hans Namn.
Och du...?
Som anser att du klarar dig så förträffligt bra utan Jesus,
skall förr eller senare se, hur illa du verkligen reder dig.
Låt därför JESUS KRISTUS den OFRÅNKOMLIGE,
komma till tals med dig...
Upprätta dig och Frälsa dig,
Till sitt eviga rike...AMEN !!!