tisdag 29 november 2011

EN VIKTIG LIVFÖRSÄKRING...

Tänk vad många människor, som sparar och stretar för att få en dräglig pension, att leva av på ålderns höst. Man ber bankerna förvalta sina pengar, och dom i sin tur spekulerar bort det mesta, av det man sparat ihop. Och vem vet, hur länge man får leva...?  Man kan inte förlita sig på världen och dess förvaltare, även om man har tecknat dyra livförsäkringar.  Jordelivet är som ett timglas. En dag har sanden runnit ut, och vad gör du då...? Har du fattat något beslut, om var du skall tillbringa din evighet...? Det är väl det viktigast beslut, som en människa skall fatta,  medans man lever. Eller hur ?  Vi talar om en evighet ! Och en evighet tar aldrig slut ! HIMMEL ELLER HELVETE...? VAD VÄLJER DU ? Hos Jesus, kan du redan nu idag få teckna, EN GRATIS LIVFÖRSÄKRING. Den har Han redan betalt för dig. Det gjorde Han på korset för dig ! HAN HAR BETALAT MED SITT EGET BLOD, FÖR HAN ÄLSKAR DIG SÅ HÖGT.  Det enda du behöver göra är att läsa det "finstilta" Och det är BIBELN ! Jordelivet är kort, och här i världen finnes inga garantier...Nej, vill du ha garanti för evigheten, så lämna ditt liv och be Jesus förvalta allt, så blir du rikt välsignad.......DET ÄR NÅD UTÖVER NÅD !  BETÄNK DETTA DJUPA ALLVAR ! VAR SKALL DU TILLBRINGA DIN EVIGHET :  HIMMEL, ELLER HELVETE I EVIGHETERNAS EVIGHET...? VÄRLDEN FÖRGÅS MED SATAN OCH HANS ANHANG I GEHENNA. DEN SOM TROR OCH BLIVER DÖPT SKALL VARA FRÄLST,  OCH FÅ ETT HÄRLIGT FORTSATT LIV HEMMA I HIMMELEN HOS JESUS...
JESAJA 46 : 4. ÄNDA TILL EDER ÅLDERDOM ÄR JAG DENSAMME, OCH INTILL DESS I VARDEN GRÅ, SKALL JAG BÄRA EDER, SÅ HAR JAG HITTILLS GJORT, OCH JAG SKALL OCKSÅ FRAMGENT HÅLLA EDER UPPE, JAG SKALL BÄRA OCH RÄDDA EDER...MATTEUS 6 : 19 - 21. SAMLEN EDER ICKER SKATTER PÅ JORDEN DÄR MOTT OCH MAL FÖRSTÖRA, OCH DÄR TJUVAR BRYTA SIG IN OCH FÖRSTÖRA. UTAN SAMLEN EDER SKATTER I HIMMELEN, DÄR MOTT OCH MAL ICKE KAN FÖRSTÖRA, OCH DÄR INGA TJUVAR KAN BRYTA SIG IN OCH STJÄLA. TY DÄR DIN SKATT ÄR, DÄR KOMMER OCH DITT HJÄRTA ATT VARA.......JOHANNES EVANGELIUM KAP. 14. 1 -3. EDRA HJÄRTAN VAREN I OROLIGA. TRON PÅ GUD OCH TRON OCK PÅ MIG. I MIN FADERS HUS ÄRO MÅNGA BONINGAR, OM SÅ ICKE VORE SKULLE JAG NU SÄGA EDER ATT JAG GÅR BORT FÖR ATT BEREDA EDER RUM. OCH OM JAG ÄN GÅR BORT FÖR ATT BEREDA EDER RUM, SÅ SKALL JAG DOCK KOMMA IGEN OCH TAGA EDER TILL MIG, TY JAG VILL ATT DÄR JAG ÄR, DÄR SKOLEN I OCK VARA. OCH VÄGEN SOM LEDER DIT JAG GÅR, DEN VETEN I.......

tisdag 8 november 2011

SALIGA ÄRO DE SOM ÄRO BJUDNA TILL LAMMETS BRÖLLOPSMÅLTID...

Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: HALLELUJA ! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand. Och åter sade de: HALLELUJA ! Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och tillbådo Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora. Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: HALLELUJA ! Herren, vår Gud, den Allsmäktige har nu trätt fram såsom konung. Låtom oss glädjas och fröjda oss, och giva honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit given att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sade till mig: Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sade han till mig: Dessa ord äro sanna Guds ord.......Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; Ja, Gud själv skall vara hos dem, och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Ytterligare sade han: Skriv: ty dessa ord äro vissa och sanna. Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel.......
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blevo dömda, var och en efter sina gärningar; Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön, detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.../ Ja, älskade vänner ! Tiden närmar sig med hast, Jesus kommer snart igen på en brusten sky. BRUDESJÄL GÖR DIG REDO !  SKALL VI MÖTA VÅR FRÄLSARE PÅ SKYN, MÅ VI STÅ OBEFLÄCKADE OCH HELGADE. SE TILL ATT DU ÄR BJUDEN TILL LAMMETS BRÖLLOP . TY STOR NÖD SKALL KOMMA ÖVER DENNA VÄRLDEN, MYCKET, MYCKET, MYCKET SNART SÄGER HERREN, HERREN, DIN FRÄLSARE, OCH FÖRLOSSARE...

tisdag 1 november 2011

VEM I DENNA VÄRLD BETÄNKER DETTA...?

Jag vill önska er alla följare, och ni som läser min blogg : En Välsignad God Morgon, denna första dag i November med : Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar ? Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad att vi höllo honom för intet. Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull ; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, likt ett lamm som föres bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klippa det. Ja, han öppnade icke sin mun... Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta.......?
Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dräpare och avgudadyrkare, och alla som älska och göra lögn, de måste stanna därutanför. Jag, Jesus har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säga : KOM. Och den som hör det, han säge : KOM. Och den som törstar, han komme, ja, den som vill, han tage livets vatten för intet. För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta : Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetians bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok. HAN SOM BETYGAR DETTA SÄGER : JA, JAG KOMMER SNART. AMEN. KOM, HERRE JESUS ! HERREN JESU NÅD VARE MED ALLA.......