onsdag 26 oktober 2011

VARNING FÖR AVFALL...

Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det. Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande, och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå hava avfallit, dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud. Den som åter bär törne och tistel, den är ingenting värd och är förbannelsen nära, och slutet bliver att den avbrännes med eld...
Men i fråga om eder, I mina älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt. Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören. Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp, så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är. Ty när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv, eftersom han icke hade någon högre att svärja vid och sade : Sannerligen jag skall rikligen välsigna dig och storligen föröka dig. Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var. människor svärja ju vid den som är högre än de, och eden tjänar dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist. Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed. Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss. I det hoppet hava vi ett säkert och fast ankare, som når innanför förlåten, dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev en överstepräst, efter Melkisedeks sätt, till evig tid.......

måndag 10 oktober 2011

MARANATA SYSKON...

Ja, denna helgen har varit helt enorm vänner. Igår hade vi två möten till. Och det har verkligen varit till stor välsignelse. Vi har sjungit och spelat till Jesu ära...
Och många med mig, delade även med sig av ett vittnetsbörd...
Och här vittnar, en underbar trotjänarinna ifrån Hultsfred om Jesus...
Hans predikade ifrån den andra Konungaboken, med sådan kraft och smörjelse ifrån Herren, att man såg hela händelseförloppet utspelas framför ögonen. Det var helt enormt...
Vi åt en gemensam middag tillsammans. Det var Älggryta med ris och grönsaker...
Här spelar och sjunger Börje och Verner. Helt underbart...
Det kom ett gäng ifrån Nybro, som vittnade om Herren Jesus. Hela denna helgen har varit fantastisk på många, många sätt. och vi har  trängt oss närmare, i Herrens djupheter och Hans dolda skatter... Vi avslutade kvälls mötet med kvällsmat till alla och sedan en brödsbrytelse till Jesu åminnelse, innan vi skildes åt... Ett stort välsignat tack, till Maranatasyskonen ifrån Stockholm, som har berikat vårt liv under denna helg. Det har varit underbart, och vi känner oss stärkta i tron, och uppbyggda i vår ande, att gå vidare på livets och sanningens väg med Herren Jesus. Vi får be med, och för varandra, och hoppas på ett återseende snart igen, om Herren dröjer och vi får leva.../ Maranatahälsningar och kramar från Vanja !!!

onsdag 5 oktober 2011

ATT TAGA SITT KORS PÅ SIG OCH EFTERFÖLJA...

Det skrivs mycket underbart, om Herren Jesus i bloggvärlden. Det är så saligt, tack och lov. Men hur är det egentligen ställt med efterföljelsen...? Hur är det, och hur blir det, när vi kommer ut på djupare vatten...? Många har stannat kvar i plaskdammen, och vill inte gå vidare. Det finns ett djupare allvar... Att ta korset på sig, och följa med Jesus. Det medför också, ett stort ansvar. Men det talar man inte så mycket om, utan håller sig mest till det ytliga. Det är av största vikt, att veta, vart man är på väg, och vem jag följer, i denna sena mörka tid som råder. VEM ÄR DET, JAG VILL FÖLJA...?
I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot fadern och dottern mot sin moder, och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig, och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig. den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge, sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön...
1. Se,från helgedomen flyter, tempelkällans klara flod. Saligheten där ej tryter, strömmen djup, är Lammets blod... 2. Längre ut dig Anden manar, tusen alnar till och du, frälsningsfröjdens rikdom anar, strömmen bär dig, gå just nu ! 3. Längre ut från eget vara, tro din Frälsare och gå. Låt förtöjningarna fara, egna jaget likaså...4. Längre ut du skall förnimma. Andens kraft, den svage bär. där på djupet får du simma, prisande din Fader kär...5. Längre ut och ej tillbaka, djupare du Kristi brud. och du skall få se och smaka, härlig frälsning finns hos Gud...KÖR : Sköna flod. Lammets blod. Härlig frälsning finnes där för en och var. Stig då ned, tro och bed. Djupet härlig frälsning har. / K.G. Sjölin.