söndag 28 augusti 2011

JAG FÖRGÄTER DET SOM LIGGER BAKOM MIG...

Se Guds Lamm. Vi får lov att glömma ! Den synd som ligger bakom oss, är sänkt i Kristi blod. Därför kan vi till och med tacka, när vår tanke snuddar vid minnet av den, tacka för syndernas förlåtelse. Gud har glömt den ! Också vi får lov att glömma. Vi får akta oss, för att i hemlighet, hålla fast vid det gamla. Försök att bli löst från det förgångna, i våra hjärtan. Eller är det bara i det yttre vi har brutit med det gamla livet, medan vårt hjärta ännu hänger fast vid det...? Glöm det som ligger bakom, se något nytt har kommit. Annars kan hända, att vi missar målet... Själv säger jag nu som i Fil. kap.3. vers. 13 : jag håller icke före att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag : Jag förgäter det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig, och jagar mot målet...
Han i nåd för mig vill ömma. Vilken kan åklaga mig ? Vilken vågar den fördöma, som han kallat har till sig ? Om mig syndens minnen smärta, Gud är större än mitt hjärta. Han min trogna suckan hör, och av nåd rättfärdiggör.......

torsdag 25 augusti 2011

DET STRÅLADE...

I kväll går mina tankar, till Stefanus...Hur hans ansikte strålade, med en himmelsk glans. Det står i APG. 6:15. : Då nu alla som sutto i Rådet, fäste sina ögon på honom, syntes dem hans ansikte, vara såsom en ängels ansikte...Hur kunde det inte ha förbittrat, och sårat Stefanus att höra, alla de lögnaktiga anklagelserna, och märka all den uppenbara ondska, som strömmade honom till mötes ! Och ändå förbittrade det honom icke. All deras ondska, kunde icke släcka det himmelska ljus, som var tänt i hans inre och som strålade fram, med kärlek och stilla frid. Ju tydligare den ondes bild kom till synes, i motståndarnas gestalt, dess klarare strålade JESU bild, i hans trofaste lärljunges ansikte...
Det är när vi lider orätt, när vi blir föraktade, sedda över axeln, åsidosatta, motarbetade och utstötta...som det skall visa sig vad som bor i oss. Den hårdaste motgång och det största förakt, skall icke kunna utplåna den himmelska glansen, den stilla friden, och den djupa kärleken i ett ansikte, som älskar JESUS av hela sitt hjärta, och tillhör Honom...Och Anden kommer alltid vår svaghet till hjälp, i livets alla förhållanden...Så låt nu våra ansikten få lysa, såsom Stefanus gjorde. Så människor runt omkring oss får se, att vi äger och har någonting dyrbart, som de icke har.......

torsdag 18 augusti 2011

ORDET OM KORSET...

Ty talet om korset, är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta, är det en Guds kraft... Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned...Ja, var äro de visa ? Var äro de skriftlärda ?  Var äro denna tidsålders klyftiga män ? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap ? Jo, eftersom världen icke genom  sin visdom, lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud, att genom den dårskap han lät predikas, frälsa dem som tro.......
Var skall jag vara i denna världen. Finns det för själen vila och ro ? Sorger som tynger, möter på färden. Finns det från mörkret till ljuset en bro...? Djupt i ditt hjärta har du en längtan. att en gång bli verkligt fri. Bort från all trångmål är din längtan. Hur skall jag frigjord från bojorna bli...?  Är jag allena, helt utan vänner. Finns det då ingen som hjälpa kan ? Vad kan han mena, han som mig känner. Är Jesus vännen, trofast och sann...?  Ordet om korset är svaret till dig. Hör Jesus kallar: Kom nu till mig ! Nu kan du vandra , som många andra. Gå på den smala och levande väg.......

tisdag 16 augusti 2011

TÄNK OM...

TÄNK OM... ! Tänk om kan betonas, på två olika sätt. Det kan vara ett önsketänkande, eller att man skall ändra sitt tankesätt. Vad du väljer, bestämmer du endast själv...Mitt vittnesbörd handlar idag om att Jorden suckar och våndas över människors grymheter. Denna egoism, och farande efter egen vinning som breder ut sig på ett katastrofalt sätt över hela världen är skrämmande. Det krigas över vad  som är mitt och ditt på alla områden.. ! Men enligt mitt sätt att se, på saker och ting, är allt till låns och förvaltning under den korta tid vi lever här nere. Vi kan ingenting ta med oss, den dag vi går över gränsen, och får stå framför Gud, som har skapat himmel och jord. Däremot ska vi ära och upphöja, och förvalta vårt pund till Herren, och vara tacksamma för allt, det Han  i sin stora nåd, har givit oss...
Vi lever i midnatts timmen. Är det då inte dags att tänka om...? Och sluta, att strida om förgängliga ting..? Och vända sig till HERREN JESUS och HANS KÄRLEKSBUDSKAP...? Att få se på varandra med kärlekens ögon. Den andliga sanden i timglas rinner sakta ut och försvinner. Jorden förgås, och var skall du tillbringa din evighet...?
Må vi nu lägga bort synden, och ropa till den klara morgonstjärnan JESUS om frälsning och förnyelse. Ty Han kommer snart på en brusten sky, och hämtar alla dem, som har tvagit sina kläder vita i Lammets blod...
Herren bönhöre dig på nödens dag, Jakobs, Guds namn beskydde dig. Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion. Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag. Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret, Herren uppfylle alla dina böner. Nu vet jag att Herren giver seger åt sin smorde, han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger. De andra prisar vagnar, de prisar hästar, men vi prisar Herrens, vår Guds namn. De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande. Herre, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa...

måndag 15 augusti 2011

VAR TOG SOMMAREN VÄGEN...

Klockan ringde 05.40. Fy vad trött jag är. Det är lite halvskumt ute. Det regnar och blåser, inte alls roligt att stiga upp. Men hunden måste ut och rastas, innan jag kör till jobbet...
Hösten börjar göra sitt intrång. Äppelträden är igång för fullt...
Och även plommonträdet, dignar av frukter, får väl ha lite koll där, så inte grenarna går av...
Nu ska jag snart köra till jobbet, men först brukar jag ta ett litet mannakorn, som jag har i en skål. Ett guldkorn, som jag kan tänka på under dagen. Idag är det från Jesaja. Kap. 43. vers 1-2.: Men nu säger Herren så, Han som har skapat dig, Jakob, Han som har danat dig, Israel: Frukta icke, ty jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min. Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar så skola de icke fördränka dig; måste du än gå genom eld, så skall du ej bliva svedd, och lågorna skola ej förtära dig... Ja, tack käre Jesus för dessa förtröstande ord. Vilken trygghet vänner, att veta att HAN är med i allt. Önskar er alla en välsignad dag med Herren Jesus...