torsdag 29 december 2011

VAD SOM ÄN SKER ...

Endast Herren vet, vad som skall hända under detta nya år, som vi nu går in i.  Men ett vet vi: Och det är, att Jesu tillkommelse, är ännu mer närmare nu, än var den var igår...Just därför är det väldigt viktigt att vara vakande och bedjande, och tar vara på vart lägligt tillfälle... / Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.......Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig Ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel. Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna... OCH MED DESSA ORD ÖNSKAR JAG ER FÖLJARE OCH LÄSARE ETT GOTT NYTT VÄLSIGNAT ÅR. VAR FRIMODIGA OCH HAR DIN BLICK FÄST PÅ JESUS, SÅ INGEN TAGER DIN KRONA IFRÅN DIG. / KRAMAR FRÅN VANJA !

fredag 23 december 2011

LÅT OSS BEDJA...

I morgon är det redan Julafton vänner. Och ni har säkert förberett er, och stökat runt, innan släkt, och vänner kommer. Det lyser varmt och inbjudande från ljusstakar, och stjärnor från allas fönster. Glädjen och skratten klingar ut, över gator och gränder... Det står ett ensamt barn, där utanför, med tårar i sin blick, och kikar mot upp ditt fönster och tänker: En sådan gemenskap, skulle jag önska att jag också hade...Vi vet att det händer mycket, under Julhelgen i samband med alkohol, och bråk etc...Barn som far, fruktansvärt illa... Var vaksamma, och våga agera om du ser, och märker någonting. Var med mig, och bed för dessa utsatta barn. Jesus sade : Låt barnen komma till mig. Och hindra dem icke... Låt oss gå ut, och förkunna om den väg, de skall vandra... De är älskade och dyrbara för Jesus och även för oss......./ Önskar er alla en fridfull Jul !!!

torsdag 15 december 2011

VÅRDEN AV DE ÄLDRE...

VILLE DENNA DAG STÖTA LITE EXTRA I BASUNEN ..., För alla de gamla och sjuka. Som bara ligger i sina sängar, i smärta och ensamhet. Tänk vad de har jobbat och slitit för att vi skulle få ett bra liv... Nu ligger de där på hemmen, till belastning för vår bekvämlighets skull. Man gör sig stora privata vinster på deras lidanden. Jag vill ge dagens ris åt alla dessa, som sko sig på de gamlas bekostnad. Vad finns kärleken...? Jag jobbar inom vården själv, och fått inblick i denna värld. Har man gått in i detta yrke, skall man inte förställa sig utan komma med respekt. Hur många är det inte som kommer in, och har fått med sig i sin "UTBILDNING" att man skall tala med de gamla såsom de vore ett barn. HALLÅÅÅ ! Vi pratar om vuxna människor !!! Jag reagera kraftigt på detta, när de kommer med hög röst, och säger på barnspråk t.ex. VILL DU HA LITE SAFT, TYVÄRR KUNDE INTE DINA BARN KOMMA IDAG, NU  GÖR "VI" SI ELLER SÅ ETC... De har byggt upp ett samhälle, där vi skulle få respekt, trygghet, kärlek och ett hopp till varandra. MEN VAD HAR VI GJORT DET TILL...? Jo,till : AVUNDSJUKA, GIRIGHET OCH SJÄLVUPPTAGENHET...Vi lämnar in våra gamla på olika hem, som kanske inte ens ha ett bra ryckte om sig, för vår egna bekvämlighets skull. Tänk efter ett tag...!!!  Jag vill be dig om : ATT BRY DIG !!! EN DAG OM HERREN DRÖJER ,OCH VI FÅR LEVA, SÅ BLIR DU SJÄLV GAMMAL... Jag skulle önska att vi pysslar om de gamla, och sjuka med mycket, mycket mer  med kärlek, och när man sitter och lyssnar på dem, så har de otroligt mycket att förtälja. VI MÅSTE VISA MER RESPEKT OCH KÄRLEK !!! / Kram från mig, som jobbar inom vården !

onsdag 14 december 2011

NI SOM FÖRFÖLJER OCH SKAPAR KAOS...

Ni som skapar kaos, och försöker med alla medel stoppa våra kristna budskap på bloggarna, jag tycker så otroligt synd om eder . Har ni inget viktigare för eder...? Men ni ska veta : Att jag även beder för eder. Guds ord vänder aldrig fåfängt tillbaka. Och eftersom dagen är nära, då Jesus skall komma åter på skyn, så skall ni veta : Att edra dagar är räknade. Så gör därför bättring, och vänd er till Jesus, som älskar er med evig kärlek, så skola ni få nåd. Det ni håller på med, är mycket allvarlig inför den levande Guden. Och det ses icke med blida ögon ska ni veta. Den som gräver en grop åt andra, fallar själv där i...SÅ GÖR BÄTTRING ! JESUS ÄLSKAR DIG !!! ANNARS NÄPSER VI DIG I JESU NAMN...

tisdag 6 december 2011

EN HIMMELSK DAG...

Gårdagen var himmelsk. Hunden och jag var ute nästan hela dagen. På eftermiddagen tog vi med oss kameran förstås, och en påse för att plocka mossa, lingonris och kottar. Hade tänkt designa en egen julgrupp ... Väl ute så upptäckte jag, hur vacker himlen var. Den ändrade sig hela tiden och molnen var extrema när solens strålar försökte lysa igenom dem... Så på hela skogs rundan fotograferade jag himlen i olika vinklar, och glömde totalt bort mossan och kottarna...Mina ögon for från väster till öster, från norr till söder och det var så mäktigt. Jag trodde nästan Jesus skulle komma. Detta gav mig en tankeställare : Hur viktigt det är att blicka uppåt och inte nedåt. Att se på Herren Jesus, då glömmer man bort alla jordiska bekymmer. Att söka Hans ansikte, medan nåden ännu varar. Medan vi gick där Palle och jag, predikade hela himlen för mig. Det var underbart... 
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå, sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så skola vi alltid få vara hos Herren...Så trösten nu varandra med dessa ord...
Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkten på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de fyra vädersträcken, från himmelens ena ända till den andra. Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynnas att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära, och står för dörren. Sannerligen säger jag eder : Detta släkte skall icke förgås, förren allt detta sker...
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.......

tisdag 29 november 2011

EN VIKTIG LIVFÖRSÄKRING...

Tänk vad många människor, som sparar och stretar för att få en dräglig pension, att leva av på ålderns höst. Man ber bankerna förvalta sina pengar, och dom i sin tur spekulerar bort det mesta, av det man sparat ihop. Och vem vet, hur länge man får leva...?  Man kan inte förlita sig på världen och dess förvaltare, även om man har tecknat dyra livförsäkringar.  Jordelivet är som ett timglas. En dag har sanden runnit ut, och vad gör du då...? Har du fattat något beslut, om var du skall tillbringa din evighet...? Det är väl det viktigast beslut, som en människa skall fatta,  medans man lever. Eller hur ?  Vi talar om en evighet ! Och en evighet tar aldrig slut ! HIMMEL ELLER HELVETE...? VAD VÄLJER DU ? Hos Jesus, kan du redan nu idag få teckna, EN GRATIS LIVFÖRSÄKRING. Den har Han redan betalt för dig. Det gjorde Han på korset för dig ! HAN HAR BETALAT MED SITT EGET BLOD, FÖR HAN ÄLSKAR DIG SÅ HÖGT.  Det enda du behöver göra är att läsa det "finstilta" Och det är BIBELN ! Jordelivet är kort, och här i världen finnes inga garantier...Nej, vill du ha garanti för evigheten, så lämna ditt liv och be Jesus förvalta allt, så blir du rikt välsignad.......DET ÄR NÅD UTÖVER NÅD !  BETÄNK DETTA DJUPA ALLVAR ! VAR SKALL DU TILLBRINGA DIN EVIGHET :  HIMMEL, ELLER HELVETE I EVIGHETERNAS EVIGHET...? VÄRLDEN FÖRGÅS MED SATAN OCH HANS ANHANG I GEHENNA. DEN SOM TROR OCH BLIVER DÖPT SKALL VARA FRÄLST,  OCH FÅ ETT HÄRLIGT FORTSATT LIV HEMMA I HIMMELEN HOS JESUS...
JESAJA 46 : 4. ÄNDA TILL EDER ÅLDERDOM ÄR JAG DENSAMME, OCH INTILL DESS I VARDEN GRÅ, SKALL JAG BÄRA EDER, SÅ HAR JAG HITTILLS GJORT, OCH JAG SKALL OCKSÅ FRAMGENT HÅLLA EDER UPPE, JAG SKALL BÄRA OCH RÄDDA EDER...MATTEUS 6 : 19 - 21. SAMLEN EDER ICKER SKATTER PÅ JORDEN DÄR MOTT OCH MAL FÖRSTÖRA, OCH DÄR TJUVAR BRYTA SIG IN OCH FÖRSTÖRA. UTAN SAMLEN EDER SKATTER I HIMMELEN, DÄR MOTT OCH MAL ICKE KAN FÖRSTÖRA, OCH DÄR INGA TJUVAR KAN BRYTA SIG IN OCH STJÄLA. TY DÄR DIN SKATT ÄR, DÄR KOMMER OCH DITT HJÄRTA ATT VARA.......JOHANNES EVANGELIUM KAP. 14. 1 -3. EDRA HJÄRTAN VAREN I OROLIGA. TRON PÅ GUD OCH TRON OCK PÅ MIG. I MIN FADERS HUS ÄRO MÅNGA BONINGAR, OM SÅ ICKE VORE SKULLE JAG NU SÄGA EDER ATT JAG GÅR BORT FÖR ATT BEREDA EDER RUM. OCH OM JAG ÄN GÅR BORT FÖR ATT BEREDA EDER RUM, SÅ SKALL JAG DOCK KOMMA IGEN OCH TAGA EDER TILL MIG, TY JAG VILL ATT DÄR JAG ÄR, DÄR SKOLEN I OCK VARA. OCH VÄGEN SOM LEDER DIT JAG GÅR, DEN VETEN I.......

tisdag 8 november 2011

SALIGA ÄRO DE SOM ÄRO BJUDNA TILL LAMMETS BRÖLLOPSMÅLTID...

Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: HALLELUJA ! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand. Och åter sade de: HALLELUJA ! Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och tillbådo Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora. Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: HALLELUJA ! Herren, vår Gud, den Allsmäktige har nu trätt fram såsom konung. Låtom oss glädjas och fröjda oss, och giva honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit given att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sade till mig: Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sade han till mig: Dessa ord äro sanna Guds ord.......Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; Ja, Gud själv skall vara hos dem, och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Ytterligare sade han: Skriv: ty dessa ord äro vissa och sanna. Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel.......
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blevo dömda, var och en efter sina gärningar; Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön, detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.../ Ja, älskade vänner ! Tiden närmar sig med hast, Jesus kommer snart igen på en brusten sky. BRUDESJÄL GÖR DIG REDO !  SKALL VI MÖTA VÅR FRÄLSARE PÅ SKYN, MÅ VI STÅ OBEFLÄCKADE OCH HELGADE. SE TILL ATT DU ÄR BJUDEN TILL LAMMETS BRÖLLOP . TY STOR NÖD SKALL KOMMA ÖVER DENNA VÄRLDEN, MYCKET, MYCKET, MYCKET SNART SÄGER HERREN, HERREN, DIN FRÄLSARE, OCH FÖRLOSSARE...

tisdag 1 november 2011

VEM I DENNA VÄRLD BETÄNKER DETTA...?

Jag vill önska er alla följare, och ni som läser min blogg : En Välsignad God Morgon, denna första dag i November med : Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar ? Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad att vi höllo honom för intet. Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull ; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, likt ett lamm som föres bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klippa det. Ja, han öppnade icke sin mun... Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta.......?
Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dräpare och avgudadyrkare, och alla som älska och göra lögn, de måste stanna därutanför. Jag, Jesus har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säga : KOM. Och den som hör det, han säge : KOM. Och den som törstar, han komme, ja, den som vill, han tage livets vatten för intet. För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta : Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetians bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok. HAN SOM BETYGAR DETTA SÄGER : JA, JAG KOMMER SNART. AMEN. KOM, HERRE JESUS ! HERREN JESU NÅD VARE MED ALLA.......

onsdag 26 oktober 2011

VARNING FÖR AVFALL...

Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det. Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande, och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå hava avfallit, dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud. Den som åter bär törne och tistel, den är ingenting värd och är förbannelsen nära, och slutet bliver att den avbrännes med eld...
Men i fråga om eder, I mina älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt. Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören. Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp, så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är. Ty när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv, eftersom han icke hade någon högre att svärja vid och sade : Sannerligen jag skall rikligen välsigna dig och storligen föröka dig. Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var. människor svärja ju vid den som är högre än de, och eden tjänar dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist. Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed. Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss. I det hoppet hava vi ett säkert och fast ankare, som når innanför förlåten, dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han blev en överstepräst, efter Melkisedeks sätt, till evig tid.......

måndag 10 oktober 2011

MARANATA SYSKON...

Ja, denna helgen har varit helt enorm vänner. Igår hade vi två möten till. Och det har verkligen varit till stor välsignelse. Vi har sjungit och spelat till Jesu ära...
Och många med mig, delade även med sig av ett vittnetsbörd...
Och här vittnar, en underbar trotjänarinna ifrån Hultsfred om Jesus...
Hans predikade ifrån den andra Konungaboken, med sådan kraft och smörjelse ifrån Herren, att man såg hela händelseförloppet utspelas framför ögonen. Det var helt enormt...
Vi åt en gemensam middag tillsammans. Det var Älggryta med ris och grönsaker...
Här spelar och sjunger Börje och Verner. Helt underbart...
Det kom ett gäng ifrån Nybro, som vittnade om Herren Jesus. Hela denna helgen har varit fantastisk på många, många sätt. och vi har  trängt oss närmare, i Herrens djupheter och Hans dolda skatter... Vi avslutade kvälls mötet med kvällsmat till alla och sedan en brödsbrytelse till Jesu åminnelse, innan vi skildes åt... Ett stort välsignat tack, till Maranatasyskonen ifrån Stockholm, som har berikat vårt liv under denna helg. Det har varit underbart, och vi känner oss stärkta i tron, och uppbyggda i vår ande, att gå vidare på livets och sanningens väg med Herren Jesus. Vi får be med, och för varandra, och hoppas på ett återseende snart igen, om Herren dröjer och vi får leva.../ Maranatahälsningar och kramar från Vanja !!!

onsdag 5 oktober 2011

ATT TAGA SITT KORS PÅ SIG OCH EFTERFÖLJA...

Det skrivs mycket underbart, om Herren Jesus i bloggvärlden. Det är så saligt, tack och lov. Men hur är det egentligen ställt med efterföljelsen...? Hur är det, och hur blir det, när vi kommer ut på djupare vatten...? Många har stannat kvar i plaskdammen, och vill inte gå vidare. Det finns ett djupare allvar... Att ta korset på sig, och följa med Jesus. Det medför också, ett stort ansvar. Men det talar man inte så mycket om, utan håller sig mest till det ytliga. Det är av största vikt, att veta, vart man är på väg, och vem jag följer, i denna sena mörka tid som råder. VEM ÄR DET, JAG VILL FÖLJA...?
I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot fadern och dottern mot sin moder, och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig, och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig. den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge, sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön...
1. Se,från helgedomen flyter, tempelkällans klara flod. Saligheten där ej tryter, strömmen djup, är Lammets blod... 2. Längre ut dig Anden manar, tusen alnar till och du, frälsningsfröjdens rikdom anar, strömmen bär dig, gå just nu ! 3. Längre ut från eget vara, tro din Frälsare och gå. Låt förtöjningarna fara, egna jaget likaså...4. Längre ut du skall förnimma. Andens kraft, den svage bär. där på djupet får du simma, prisande din Fader kär...5. Längre ut och ej tillbaka, djupare du Kristi brud. och du skall få se och smaka, härlig frälsning finns hos Gud...KÖR : Sköna flod. Lammets blod. Härlig frälsning finnes där för en och var. Stig då ned, tro och bed. Djupet härlig frälsning har. / K.G. Sjölin.

tisdag 27 september 2011

KÄRE JESUS, PÅ FOTOGRAFIET...

Frid och god morgon, kära vänner och läsare !!! Denna dag, tänkte jag dela med mig av en stor händelse i mitt liv... Detta foto tog jag nu i år, den 8 september, närmare bestämt. Jag skulle till min syster, och svåger på bönemöte. Vägen dit, består av några vackra sjöar. Men på en ingivelse, stannade jag till just vid den här. Tog fram min kamera, och tog detta foto. Och till min stora häpnad ,och förvåning så fick jag en chock...VEM ÄR DET SOM STÅR DÄR...? Jag visste ju bestämt, att jag hade varit ensam. Jag höll tyst om fotot, tills det var dax för bönemöte hemma hos mig. Då satte jag på datorn och visade mitt foto. Det blev en stor uppståndelse ! JESUS, syns tydligt  på två ställen, i detta foto... Och döm om min förvåning, när min systers pojk John, sa att fotot hette: 2777. Jag har visat det på jobbet, en del ser det direkt, och några inte. Det skulle vara intressant, och höra vad du ser på fotot. Du kan göra en väster dubbelklick, på fotot, om du vill förstora upp det. Ja, tack käre underbare Jesus för att du alltid är med mig... Jag skulle bli glad om du skrev, en kommentar och berättade om du ser HAN... Med detta önskar jag er alla, en fantastisk fin dag tillsammans med vår Frälsare och Fullkomnare / Kram!!!

söndag 25 september 2011

TANKAR OCH ORD FRÅN MITT HJÄRTA...

Just nu sitter jag här vid min dator igen, och tänker på att vi lever i en syndig och fallen värld. Hur många, ja, miljontals människor som mår dåligt, både fysiskt och psykiskt. Men vem bryr sig...Inte politikerna, inte sjukvården, inte psykvården, ingen i barn och ungdomssektorn, och i skolor, ingen i socialnämnden, ingen inom åldringsvården osv...Listan kan göras lång. Det skall sparas in, på bekostnad av de rika, så de kan leva ett ännu mer lyxigare liv. Den lilla grå människan, skall helst stå med mössan i handen, och tacka för ingenting. Vi ska vara tysta, och låta snoret rinna, som min Far alltid sa. Dagligen hör vi om missförhållanden, i våra samhällen. Och de som sitter, och trona på sina höga " hästar " skyller på varandra, eller ska dom se över sina rutiner. Det är mycket snack och lite verkstad i dessa kretsar. De rika sko sig på de fattigas bekostnad. De sjuka tvingas till Arbetsförmedlingen även om de så är döende. Medan de rika får sina feta kompensationer utan att behöva lyfta ett finger. ETIK OCH MORAL, ÄR ETT MINNE BLOTT... Jag ser idag: Hur barn och ungdomar skär och rispar i sina kroppar, för att ingen ser dem, eller vill lyssna på dem. Hur mobbing förekommer i skolor och på internet. Jag hör idag, hur gamla vanvårdas och skymfas och misshandlas på sina äldreboender. Jag ser, och hör hur läkare tittar och räknar mer på budgeten, än att se till patienternas bästa. Det finns ingen värme, och omtanke för sin nästa längre. Man är lat, hänsynslös, likgiltig och girig. KÄRLEKEN HAR KALLNAT ! Idag råder det stora EGOT... Vi ser hur synden breder ut sig allt mer. Barn som få lära sig redan i småskolan att det är okej, med två pappor tex. Den trygga grundens matta, rycks bort ifrån dem redan på ett ungt stadie. Vi ser hur man abborterar foster på löpande band och hur livet går vidare som om ingenting hade hänt. Man ser hur alla dessa homosexuella, som har kommit ur sina garderober, stoltsera i sina syndiga parader, och skriker om sina rättigheter, men som aldrig skola få, något gehör hos Gud, vad än skökokyrkan säger. Vänd om, från er onda väg först, så skall ni få nåd... Det är inbrott, misshandel, mord, krig, naturkatastrofer osv...Nästan aldrig får man höra, några positiva nyheter..!  Men det skall komma en dag, då vi alla skall få stå till svars inför Herren,   för det vi har gjort på jorden. Då hjälper inga ursäkter, då är det försent att se över " rutinerna " eller skylla på någon annan... 
Till Dig, du som är trött och sargad. Till dig, som inte har någon att gå till, eller vända dig till. Till just dig, som vandrar i detta mörker och töcken, som råder här i världen. Jesus han vill församla dig, ty du är ett av hans förlorade får. Han är ute och letar efter just dig, här och nu. Du behöver inte vara ensam. Böj dig vid korsets fot, och be en bön från ditt hjärta till Honom, Han lyssnar till dig och vill hjälpa dig upp ur fördärvelsens grop, och ställa din fötter på det fasta klippeberget. Tag emot Jesus i ditt hjärta älskade vän. Jag har själv gjort det, så jag vet vad jag talar om. Han är den som hjälper dig på nödens dag. Se upp på Jesus som är din fullkomnare och Frälsare. Skall Han få finna dig idag ? Ditt liv kommer att få en helt ny innebörd. Det gamla blir förgånget, någonting nytt kommer att ske, i just ditt liv...
Medan andra väntar, på sin ledare antikrist, som skall försöka rädda en förlorad värld, som ändå en dag, kommer att brinna upp. Så väntar vi som är kristna, på att Jesus skall komma igen på en brusten sky. Tiden är kort, och Hans ankomst är nära. Så dröj icke mer, utan ta tag i den livlina, som Jesus kastar ut till dig just nu. SE TILL ATT DITT NAMN STÅR SKRIVET I LIVETS BOK.  /  Ja, det var mina tankar, och ord till dig denna eftermiddag. Kära Maranatahälsningar från Vanja !!!

onsdag 21 september 2011

STYGGELSEN...

När i fån se förödelsens styggelse, om vilket är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats, den som läser detta, han give akt därpå, då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, och den som är ute på marken, må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och ve dem som äro havande, eller giva di på den tiden ! Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bliva en stor vedermöda, vars like icke har förekommit alltifrån världens begynnelse intill nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke blevo förkortad, så skulle intet kött bliva frälst, men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad. Om någon då säger till eder : Se, här är Messias, eller : Där är han, så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så och falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt, förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder detta förut. Därför, om man säger till eder : Se, han är i öknen, så gån icke ditut, eller : Se, han är inne i huset, så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig...
Men låt mig säga dig det i dag, så att du känner allvaret. Jesu ord om sitt folks öde äro sanna och vissa. Bakom åteln, rovfåglarna, döljer sig en fasansfull verklighet, för det ytliga, sorglösa världslivets människa, en verklighet, som du icke skall sluta dina ögon för. Men Jesus vill hjälpa dig igenom ! Skall Han få det ? Skall Hans varnande ord få väcka dig att se, vad det gäller ? Skall det ljungeldsljus, han talar om idag få kasta en varnande och väckande stråle in i ditt hjärta, så att du ser vad det gäller ? JESUS VILL HJÄLPA ! Han genom hela livets dag utsträcker sina händer, med nåd för nåd. Skall Han förgäves ha ropat på vårt folk i denna tid ? Skall han förgäves ha sträckt ut sin sårmärkta hand mot dig ? MÅTTE VI STÄLLA VÅRT VAL SÅ, MEDAN DET ÄNNU FINNS TID...ATT VARA FAST FÖRANKRADE I HERREN JESUS, SÅ VI INTE VILSEFÖRS. TIDEN ÄR KORT OCH HAN KOMMER SNART...

lördag 17 september 2011

BÖNEMÖTET...

Ja, igår kväll, så samlades vi till bön och andliga visor här hemma hos oss. Vi var tyvärr inte så många, men vad gör väl det. Jesus var mitt ibland oss. Och det var så välsignat...
Även hundarna gillar att vara i denna atmosfären...Vi samtalade länge om Jesu tillkommelse...
Ett stort tack till Jesus och till alla er som har bett för min hand. Svullnaden har gått ner och blånaden håller på att blekna bort. Värken känns nästan obetydlig idag...
Så jag spelade faktiskt på gitarren igår kväll. HALLELUJA ! Vilket bönesvar. Det lönar sig att gå till Herren med allt. Så nu ser vi framåt mot Söndag i Vetlanda Friförsamling. Med sånger och vittnesbörd. JESUS LEVER OCH ÄR DEN SAMME. IGÅR, IDAG, TILL EVIG TID....

torsdag 15 september 2011

SNART EN MORGON BRYTER FRAM...

GOD MORGON VÄNNER ! VAKNADE IDAG PÅ MORGONEN, TILL DENNA UNDERBARA SÅNG, SOM TONADE I MITT HJÄRTA ...: SNART EN MORGON BRYTER FRAM. JESUS HÄMTAR BRUDEN HEM. INGEN SORG SKALL VARA MER. INGEN SJUKDOM DÄR VI SER. NÄR VI INTAR VÅRT PALATS JERUSALEM... SOLEN SJUNKIT, DET ÄR KVÄLL. ARMA JORD, FARVÄL, FARVÄL. ALL DIN GLANS SKALL SVINNA HÄN. VI BESTÅR I HIMMELEN. DÄR SKALL SÅNGEN BRUSA FRÅN VAR FRIGJORD SJÄL... LIVETS ÄLV SOM KLAR KRISTALL. REN OCH STILLA FLYTA SKALL. VAD EJ ÖGA HÄR HAR SETT. GUD AV NÅD FÖR OSS BERETT. NÄR VI HEMMA STÅR MED SEGERPALM I HAND... BRUDESJÄL PÅ JESUS SE ! HAN SOM DOG FÖR SYNDARE. HAN HAR ÖPPNAT LIVETS VÄG. MED DE SÅR HAN FICK FÖR DIG. DÅ HAN BAR DIN SYND OCH SKULD PÅ GOLGATA.../ AAGE SAMUELSEN.  Ja, dettta är min hälsning till er alla denna dag, och min bön är : VAR REDO MIN SYSTER, VAR REDO MIN BRODER, TY ANSKRIET LJUDER. HAN KOMMER PÅ SKYN.../ KRAM !

tisdag 13 september 2011

MITT VITTNESBÖRD...

På morgonen manade mig Herren, om att jag skulle ge ut ett vittnesbörd...Det hela började år:1982. En kväll som jag aldrig kommer att glömma. Kvällen innan hade jag haft fest, och den var både blöt och stökig, och slutade med ett praktgräl... dagen efter var jag ledsen och arg, och frågade mig själv: Vad är meningen med livet...? På eftermiddagen kom min syster Helene, Marguerite och sa att hon och hennes svägerska hade varit på ett underbart väckelsemöte, kvällen innan och blivit frälst. Vaaa!!! Jag fattade ingenting!!! Hon frågade om jag vill följa med, för de skulle åka dit på kvällen igen. Och jag sa ja, eftersom jag var så trött på mitt eget liv. Jag har som sagt, aldrig ägnat Gud eller Jesus någon tanke innan, och visste inte mycket vad det handlade om. Men Okej. Vi kom dit, och jag satt ganska långt bak. Predikanten började tala, och den predikan var helt riktad till mig. Hela mitt syndiga liv kom upp. Jag började titta mig omkring och skruva på mig. Tankarna for igenom mitt huvud och tänkte: Hur kan han veta det, jag känner ju inte ens karl´n..? Den kvällen blev jag frälst och överlämnade mig helt och fullt till Jesus, Kristus. Det var en hand som knuffade på mig i ryggen, och jag vände mig om för att se vem det var, men där fanns ingen, en osynlig hand tog tag i mig och förde mig fram för förbön. Det var som alla därinne höll andan, för det hade de inte trott om mig. Men jag blev frälst ! Halleluja !!! Och jag har förstått nu efter alla år, det var inte jag som valde Jesus, utan Han har utvalt och kallat mig, ty Han är den som först har älskat...
Och efter den kvällen, har ingenting mer varit sig lik. Han har trofast funnits vid min sida varje dag, varje natt, ja, varje stund och manat gott för mig. Även om jag har svikit, och gått mina egna vägar ibland, så har vakat över mig, beskyddat mig och gjort så jag har kommit på fötter igen. Och vi har fått vara med om så mycket, under dessa år, min syster och jag. Vi har varit på fängelser, behandlingshem och LP- möten osv..Fått vittna och sjunga om vad Herren Jesus gör... Och för Honom finns inga hopplösa fall. Han är den som gör allting nytt. Ja vänner, min syster och jag kommer att fortsätta att tjäna Jesus med sånger och vittnesbörd, tills dess Han hämtar oss hem...HAN KALLAR ÄVEN PÅ DIG IDAG. TY HAN ÄLSKAR DIG SÅ HÖGT. HAN HAR BYGGT EN BRO IFRÅN MÖRKRET TILL LJUSET. OCH DU KAN GÅ FRÅN SYNDEN OCH BLI TVAGEN REN I HANS BLOD, OCH GENOM HANS SÅR BLIR DU HELAD. SÅ TVEKA INTE NÄR HAN KALLAR PÅ DIG...

torsdag 8 september 2011

TVÅ SOM BEDER...

Två män gingo upp i helgedomen för att bedja : Den ene var en farisé och den andre en publikan. Fariséen trädde fram och bad för sig själv : Jag tackar dig, Gud, för att jag icke är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller såsom denne publikan. jag fastar två gånger i veckan; Jag giver tionde av vad allt jag förvärvar... Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade : Gud, misskunda dig över mig syndare...Jag säger eder : Denne gick hem igen rättfärdig mer än den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd...
Fariséen och publikanen hade samma mål till templet. De kommo från helt skilda läger... Deras böner blev inte likadana. Vad berodde det på ? Jo, hjärteställningen var så olika. För farisëen låg det något av andlig prestation i hans förehavande. Det är ingen ödmjukhet i hans bön. Hans bön blir en jämförelse med andra. Publikanen han kom med en djup längtan, från sitt hjärtas innersta djup. Han ville bli helad och få sin sak klar med Gud. Publikanen hade inte tid med någon jämförelse med andra. han hade nog av sig själv. Det var så mycket synd i hans inre. Han ville bli fri...Fariséen gick hem, oberörd av mötet med Gud. Det hade varit en artighetsvisit...Publikanen fick lämna kvar sin syndabörda och gick hem som en ny, förvandlad människa. Det märktes på honom, när vardagen kom. han var icke densamme...

onsdag 7 september 2011

UTSLÄCKEN ICKE ANDEN...

Utsläcken icke Anden, ty den Helige Andes uppgift är att göra kunnigt och erfarenhetsmässigt verkligt för dig, allt vad Jesus Kristus är i dig... Att vara fylld av den Helige Ande och taga del av de obegränsade gudomliga tillgångarna är A och O i vårt kristna liv...Och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan, och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herre, Jesu Kristi, namn...Ef. 5 : 19...
Varen alltid glada.Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att i så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen vad gott är, avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre, Jesus Kristi, tillkommelse...Trofast är Han som kallar eder, Han skall ock utföra sitt verk......./     PÅ TORSDAG KVÄLL KL. 19.00 SAMLAS VI  ÅTER TILL BÖN PÅ HILLEBORG ...

söndag 28 augusti 2011

JAG FÖRGÄTER DET SOM LIGGER BAKOM MIG...

Se Guds Lamm. Vi får lov att glömma ! Den synd som ligger bakom oss, är sänkt i Kristi blod. Därför kan vi till och med tacka, när vår tanke snuddar vid minnet av den, tacka för syndernas förlåtelse. Gud har glömt den ! Också vi får lov att glömma. Vi får akta oss, för att i hemlighet, hålla fast vid det gamla. Försök att bli löst från det förgångna, i våra hjärtan. Eller är det bara i det yttre vi har brutit med det gamla livet, medan vårt hjärta ännu hänger fast vid det...? Glöm det som ligger bakom, se något nytt har kommit. Annars kan hända, att vi missar målet... Själv säger jag nu som i Fil. kap.3. vers. 13 : jag håller icke före att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag : Jag förgäter det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig, och jagar mot målet...
Han i nåd för mig vill ömma. Vilken kan åklaga mig ? Vilken vågar den fördöma, som han kallat har till sig ? Om mig syndens minnen smärta, Gud är större än mitt hjärta. Han min trogna suckan hör, och av nåd rättfärdiggör.......

torsdag 25 augusti 2011

DET STRÅLADE...

I kväll går mina tankar, till Stefanus...Hur hans ansikte strålade, med en himmelsk glans. Det står i APG. 6:15. : Då nu alla som sutto i Rådet, fäste sina ögon på honom, syntes dem hans ansikte, vara såsom en ängels ansikte...Hur kunde det inte ha förbittrat, och sårat Stefanus att höra, alla de lögnaktiga anklagelserna, och märka all den uppenbara ondska, som strömmade honom till mötes ! Och ändå förbittrade det honom icke. All deras ondska, kunde icke släcka det himmelska ljus, som var tänt i hans inre och som strålade fram, med kärlek och stilla frid. Ju tydligare den ondes bild kom till synes, i motståndarnas gestalt, dess klarare strålade JESU bild, i hans trofaste lärljunges ansikte...
Det är när vi lider orätt, när vi blir föraktade, sedda över axeln, åsidosatta, motarbetade och utstötta...som det skall visa sig vad som bor i oss. Den hårdaste motgång och det största förakt, skall icke kunna utplåna den himmelska glansen, den stilla friden, och den djupa kärleken i ett ansikte, som älskar JESUS av hela sitt hjärta, och tillhör Honom...Och Anden kommer alltid vår svaghet till hjälp, i livets alla förhållanden...Så låt nu våra ansikten få lysa, såsom Stefanus gjorde. Så människor runt omkring oss får se, att vi äger och har någonting dyrbart, som de icke har.......